Jste zde

TAO techniky opakování zasunutí lingamu do joni

Tao techniky opakování zasunutí lingamu do joni

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Pokračování článku "Techniky opakování penetrace v tantrickém sexu".

Tantrické nebo taoistické milování se výrazně liší od klasického sexu nebo soulože. Tantrické milování má meditační charakter a přivádí oba partnery na okraj extáze a někdy jim dovolí i postoupit o krůček dál. Několik sexuálních poloh je vhodných pro klasické tantrické milování muže a ženy. 

Jen několik z nich se však dá využít k nácviku technik oddalování orgasmu, prodlužování orgasmu a prožívání orgasmu bez ejakulace. Mezi klasické výukové patří poloha "Na koníčka", ve které se mistrovství tantrických konkubín učí ženy a poloha "Zezadu" žena "Na čtyřech"  nebo "Na pejska", kdy se tantrickému mistrovství učí muži. Výuka samozřejmě muže probíhat i v jiných variantách, tyto polohy jsou však pro velmi dobrou kontrolu sexuální energie muže a ženy považovány za základní.

Uvedené polohy jsou naprosto ideální pro páry, které se při milování chtějí seznámit s tantrickými technikami práce se sexuální energií. Tyto techniky mohou zásadním způsobem změnit vnímání spojení muže a ženy. Pro muže praktikujícího techniky prodlužování milování oddalováním orgasmu, ale i pro muže zvládajícího techniky prožívání orgasmu bez ejakulace je tato poloha mimořádně vhodná. Muž může měnit hloubku pronikání a rychlost pohybu lingamu v joni podle potřeby a to mu umožňuje maximální kontrolu nad vzrušením. Intenzivní obejmutí lingamu uvnitř joni, teplo, jemnost doteku a stimulace konkrétní části lingamu jsou pro něj mimořádně příjemné a vzrušující. Podobně to vnímá i žena a tím, jak se prohne může muži naznačit, kdy jí je jeho stimulace nejpříjemnější.

Tradiční taoistická nebo tantrická technika pronikání má své zásady a díky jejich dodržování se však také dostavuje hledaný výsledek. Obě techniky vychází z pomalého a hlubokého pronikání lingamu do joni. 

Taoistická technika ve srovnání s tantrickou

Taoistická, podobně jako tantrická technika, vychází ze střídání hlubokých a mělkých proniknutí. Rozdíl je především v počtu průniků.

Taoistická technika vychází ze střídání pěti mělkých zasunutí soustředěných na dráždění žaludu o oblast bodu G a následně osmi hlubokých zasunutí zaměřených na stimulaci oblasti děložního čípku na zadní straně pochvy. Bližší informace naleznete v článku "Taoistická technika střídání mělkých a hlubokých zasunutí".

Tantrická technika devíti zasunutí se soustředí na osm mělkých průniků zaměřených na horní přední stěnu pochvy v oblasti bodu G a jednoho hlubokého zasunutí zaměřeného na oblast děložního čípku. Více informací o tantrické technice devíti zasunutí naleznete ZDE.

U obou technik je hluboké zasunutí pomalé a velmi hluboké. U taoistické jsou mělká zasunutí bez opouštění pochvy a u tantrické je možné, aby lingam pochvu zcela opustil. Při novém zasouvání pak dojde i ke stimulaci poševního vchodu a případně i oblasti poštěváčku. Při taoistickém hlubokém zasunutí je poštěváček drážděn kořenem lingamu při jeho osmi hlubokých zasunutích do joni. Muž proto musí zvolit vhodný úhel pro vstup lingamu do joni. Tantrická i taoistická technika doporučuje stimulaci klitorisu rukou ať už mužem nebo i samotnou ženou.

Stimulace až k prožitku orgasmu

Taoistická i tantrická technika se provádí tak dlouho, dokud stimulace pochvy lingamem nezačne ženě poskytovat vzrůstající vzrušení, které se rozšiřuje z pochvy a rozlévá se její pánví a postupně ji spontánně dovede k prožitku vaginálního nebo kombinovaného orgasmu. Vzhledem k tomu, že takovéto milování může trvat půl hodiny, ale většinou mnohem déle, je výsledný orgasmus prožíván v mnohem vyšších hladinách vzrušení, než žena běžně zažívá.

Z taoistického pohledu při takto prožitém orgasmu dochází k uvolnění Yin energie, která je nesmírně silná a nádherná. Většinou se po takovémto prožitku orgasmu u ženy nedostavuje fáze poklesu vzrušení a následný další orgasmus pak začíná na úrovni, kde předcházející končil. Tomuto stavu se říká "Jízda na vlnách rozkoše" a je to stav, kdy žena prožije několik po sobě jdoucích orgasmů mimořádné hodnoty.

Pokud něco podobného žena zažije, pak je většinou v počtu prožitých orgasmů limitována hlavně výdrží muže. Orgasmický stav kdy přichází jeden orgasmus za druhým může žena prožívat podle své dispozice i desítky minut a počet prožitých orgasmů nebo orgasmických vln je pak možné počítat na desítky.

Muž samozřejmě musí být takovéto techniky schopen. Je to otázka kázně a důsledného posilování PC svalů a trénování techniky oddalování orgasmu. Je to však technika, která se dá zvládnout. Vyžaduje však spolupráci obou partnerů a změnu přístupu ke spojení. Ze sexu se pak stane milování a to na zcela jiné úrovni prožitků obou partnerů.

Jen pro upřesnění - v této poloze se běžně procvičují uvedené tantrické techniky a partneři hledají nejlepší kombinaci průniků, prohnutí zad a vnitřních stimulací oblasti bodu G a děložního čípku lingamem. Přesto, že role muže je považována za dominantní, nejedná se o polohu pro uspokojení muže, ale naopak pro uspokojení ženy! Tolik tantrický pohled.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)