Jste zde

Jedno pomalé, hluboké a devět rychlých mělkých zasunutí

Jedno pomalé, hluboké a devět rychlých mělkých zasunutí

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Pokračování článku "TAO techniky opakování zasunutí lingamu do joni".

Jedná se o taoistickou techniku, která je popsána už v knize Kámasútra. Tato metoda je založena na magickém čísle 9, které má v mnoha kulturách mimořádný význam. V tomto případě je jedná o představu, že při devíti opakování devíti rychlých mělkých zasunutích a jednom pomalém hlubokém zasunutí lingamu do joni, dojde k uvolnění sexuální energie. Ta pak tělem může proudit po páteři do hlavy.

Když si to představíme na základě znalosti anatomie ženského a mužského pohlaví, pak se jedná o techniku, při které dochází ke střídání intenzivních a odlišných stimulací pochvy:

  • Při hlubokém, pomalém zasunutí podrážděna zadní stěna pochvy a dojde k plné penetraci lingamu do pochvy. To znamená, že lingam vyplní pochvu a pokud je dostatečně dlouhý, pak ji i trochu natáhne. Při hlubokém průniku dojde k vypuzení vzduchu z pochvy a k pevnému obemknutí lingamu joni. Zasunutí musí být pomalé, aby lingam mohl pochvu přirozeně uvolnit a aby vzduch měl čas z pochvy uniknout. Vytlačením vzduchu a stažením pochvy okolo lingamu dojde při pomalém vytahování lingamu ke vzniku podtlaku v pochvě.
     
  • Pak následuje 9 rychlých proniknutí, která nejsou tak hluboká a jsou zaměřena na dráždění žaludem první třetiny pochvy především v její horní části. Pohyb je rychlá a plynulý. Důležité je hlavně to, aby nedošlo k vysunutí penisu z pochvy, což by znamenalo ztrátu podtlaku a "napuštění" vzduchu do pochvy. Penis tedy nesmí pochvu opustit! Není to tak snadné se to naučit, jak je snadné o tom psát!!! Intenzivní dráždění horní části pochvy v její první třetině znamená, že kromě intenzivního dráždění poševního vchodu dojde především k dráždění oblasti nejcitlivější části pochvy - oblasti bodu G. Stimulace této zvláště citlivé oblasti u některých žen spouští vaginální orgasmus.

Tuto techniku je potřeba dokonale zvládnou. Pokud se vám to podaří, pak dojde navození určitého rytmu podnětů intenzivního dráždění, které se zaměřuje na oblast děložního čípku a zadní stěny pochvy. Rychlá pohyb představuje intenzivní dráždění jak pro muže, tak i pro ženu. Naproti tomu pomalý pohyb při hlubokém zasunutí dává muži čas na odpočinek a žena prožívá nejen pocity hluboké penetrace, ale především pocit naplnění pochvy. Tyto pocity představují pro mnoho žen nesmírně vzrušující podněty. Technika se musí provádět především bez výrazných změn a přerušení. Právě onen rytmus, který ovšem muž musí být schopen nejen udržet, ale hlavně vydržet, přináší ženě pocity vysokého vaginálního vzrušení, které nakonec může vést k vaginálnímu nebo kombinovanému orgasmu.

Cílem dokázat zopakovat tuto sérii kombinace zasunutí 9x.

To by mělo stačit k tomu, aby žena byla natolik vzrušená, že může prožít vyvrcholení. To je samozřejmě jen určitá představa vztažená k magickému číslu 9. Každá žena je jedinečná a nedá se proto dopředu určit, jak dlouhé spojení a kolik opakování techniky bude potřeba k dosažení orgasmu. Ale i kdyby nakonec touto cestou orgasmu nedosáhla a muž "předčasně" vyvrcholil, není to žádný problém. To, co žena při této technice prožívá stojí za to, naučit se ji. Když v tomto případě píšu o "předčasném vyvrcholení muže", pak tím mám na mysli vyvrcholení dříve, než dokončí 9 opakování 9 mělkých, rychlých a jednoho pomalého, hlubokého zasunutí.

To, že se taková technika nedá zvládnout bez vysoké kontroly vzrušení na straně muže a jeho schopnosti oddalovat vyvrcholení, je zřejmě každému muži jasné!!!!

Taoistický pohled na takovéto spojení

Každý, kdo s touto technikou začne experimentovat si musí být vědom několika důležitých okamžiků

  • Žena musí být na spojení dokonale připravena. Musí být dostatečně přirozeně lubrikovaná. To znamená, že takováto technika se dá provádět až po dlouhé milostné předehře, která zajistí její opravdu vysoké vzrušení a přirozenou lubrikaci.

Díky dostatečné lubrikaci pochvy při hlubokém zasunutí lingamu do joni dojde k vytlačení vzduchu z pochvy a k obemknutí penisu pochvou. Právě dostatek lubrikace umožní při pomalém vysouvání penisu navodit v pochvě stav podtlaku. Penis se pak chová jako píst. Podtlak samozřejmě není až tak velký, aby mohl způsobit nějaký problém. Je přirozeným následkem vytlačení vzduchu při zasouvání penisu a kvalitního obemknutí penisu stěnou pochvy za dostatečné lubrikace. Podtlak v pochvě ženě navozuje řadu pocitů a vzrušujících podnětů. Především se jedná o pocity vyplnění pochvy. Pocit jejího naplnění jak na úrovni fyzické, tak i emoční.

Intenzivní dráždění horní části pochvy a poševního vchodu při rychlých mělkých průnicích naopak představuje pocity exploze vzrušení, které se z oblasti bodu G rozlévá do celé pochvy a celého těla. Při rychlé penetraci se díky dráždění poševního vchodu a oblasti bodu G sekundárně vzrušení přenáší i na klitoris, který se tak stává mimořádně citlivým. Kořen pronikajícího penisu při následném pomalém, hlubokém pronikání vždy podráždí i klitoris a to celkové vzrušení doplní navíc o pocity dráždění klitorisu nebo jeho hlubších vrstev, které zasahují až do pochvy.

Střídání pocitu vysokého vzrušení a pocitů vyplnění pochvy a dráždění zadní stěny pochvy je kombinací, které ženu neustále posouvá v jejím vzrušení výš a výš.

Tato taoistická technika je navíc doplněna o hluboké polibky a dráždění úst jazyky obou partnerů. Líbání má umožnit uzavření proudění sexuální energie. Kombinace hlubokého polibku s intenzivním vaginálním drážděním tak může umožnit tok sexuální energie těly obou partnerů. Oba partneři pak mohou prožívat vzrušení, které se může blížit až sexuální extázi. Předpokládá se ovšem, že muž je schopen svou sexuální energii účinně kontrolovat, aby se vyhnul ejakulaci, případně vyvrcholil bez ejakulace.

Čím déle s takovéto spojení podaří udržet, tím většího vzrušení žena může dosáhnout. Taoistický přístup k takovému spojení předpokládá, že spojení bude udržováno tak dlouho, dokud žena neprožije svůj orgasmus. Vzhledem k tomu, že vzrušení ženy se dostane na mnohem vyšší úroveň jak při jiných technikách spojení, může se stát, že žena prožije více orgasmů za sebou nebo zažije stav, kterému se říká "Jízda na vlnách rozkoše".

Znovu se musím vrátit k tomu, že takovýto technika penetrace je především pro muže velmi náročná. Především na jeho výdrž. Proto se nedá očekávat, že by se vám podařilo hned napoprvé prožít vrcholné okamžiky taoistického spojení a toku sexuálních energií. Technika patří k těm, které se lidé učí celý život. Přitom toho vrcholného stavu mohou dosáhnout jen několikrát za život nebo možná ho nedosáhnou nikdy.

Jen připomínám, že v taoistickém přístupu k milování není důležitý vrchol, ale cesta k němu. To je stejné jako v Tantře, Józe a dalších filosofiích, které pracují s vědomím, tělem, energiemi, tedy i se sexuální energii.

Možná mistrovství nedosáhnete nikdy. Ale to, co vám mohu zaručit je, že když se techniku jednoho pomalého, hlubokého a devíti rychlých mělkých zasunutí budete učit, pak zažijete pokaždé něco výjimečné. Nemůžete se zklamat. Je to technika, která je mimořádně silná a pro oba partnery představuje cestu k prožití pocitů hluboké sounáležitosti. A prožití orgasmu muže nebo ženy při této technice je opravdovou odměnou za vaši snahu.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)