Jste zde

Stav změněného vědomí

Stav změněného vědomí

Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".

Změněný stav vědomí nebo také pojmenovaný jako změněný stav mysli, stav změněného vědomí, či stav rozšířeného vědomí je stav, který se výrazně liší od běžného stavu bdění, ale není stavem spánku nebo stavu, při kterém v mozku převládají vlny beta.

Tento název poprvé, již v roce 1966, použil Arnold M. Ludwig. Jako termín běžného popisu stavu mysli jej v roce 1969 začal používat Charles Tart. Jedná se o lékařský termín, který popisuje změny vyvolané v lidském duševním stavu. Tyto změny nemají trvalý charakter, jsou přechodné a trvají dočasně, po různě dlouhé časové období. Častěji je v psychiatrické nebo lékařské praxi používaný (synonymní) výraz "stav změněného vědomí". Stavy změněného vědomí mohou být také spojovány s uměleckou kreativitou nebo mohou mít i jiné příčiny - zdravotní nebo psychické.

Příčiny vzniku stavu změněného vědomí

Patologické příčiny

Změněný stav vědomí může nastat náhodně z důvodů zdravotních, nejčastěji ve spojení s horečkou, spánkovou deprivací, nedostatkem kyslíku, zvýšenou hladinou dusíku (například při hlubinném potápění), dlouhodobým půstem. Může se vyskytnout jako průvodní jev také při diagnozách nebo léčebných úkonech, jako je narkóza, psychózy, epilepsie temporálního laloku, infekce (například zápal mozkových blan - meningitida), psychologickém traumatu nebo poškození mozku při nehodách a zraněních. Změněné stavy vědomí mohou nastat někdy také u zdravých žen při porodu nebo jiných zvláštních, neočekávaných situacích. Proto se používá také  pojem "specifické stavy změněného vědomí".

Cílené navození stavu změněného vědomí meditací nebo ralaxací

Tohoto stavu vědomí je možné dosáhnou i cíleně, například při hluboké relaxaci, meditaci, duchovní nebo náboženské extázi. Tyto stavy se však mohou dostavit spíše neočekávaně. Někteří jich dokáží dosáhnout díky dlouhodobému intenzivnímu tréninku soustředění a koncentrace. Mohou provázet i dlouhodobý nedostatek spánku, vyskytují se ve stavu snění, u hypnózy, meditace, transu či hluboké modlitby. Mohou je prožít i lidé z duchovní sféry, kteří se dokáží soustředit a hluboce prožívají fyzická či duchovní cvičení, meditace, tantru, jógu, především meditační jógu. Někteří lidé je zažívají i při ajurvédských nebo tantrických masážích.

Navození stavu změněného vědomí při požití psychotropních látek

Stav změněného vědomí může provázet požití psychotropních látek jako je alkohol a opiáty. Často se projevuje při požití tradičních halucinogenů využívaných například při slavnostech u tradičních domorodých kultur. Mezi rostliny, které stavy změněného vědomí v některých případech navozují, patří konopí, koka, lysohlávky, peyote a ayahuasca. Jedná se však o rostliny nebo byliny či houby, které jsou zařazeny mezi zakázané zdroje psychotropních látek. Jedná se vlastně o drogy, jejichž působení může navodit nejen stav změněného vědomí, ale i otravu či závislost na drogách, které obsahují. Mnohá z nich, například ayahuasca, jsou používané až po intenzivní meditační přípravě ve spojení s jinými rostlinnými extrakty, které potlačují až životu nebezpečné průvodní stavy požití halucinogenu. Jejich použití je výhradně rituální záležitostí v zemích, kde mají staletou tradici a jsou považovány za cestu pro setkání s bohy a nadpozemskými bytostmi. Rozhodně nedoporučuji s těmito látkami experimentovat. Naštěstí jsou dostupné jen v zemích, kde se používají a bez vedení meditace šamanem je jejich použití prakticky vyloučené. Ale nebezpečné jsou prakticky všechny halucinogeny. Spíše, jak stavu změněného vědomí, se vám může podařit otrávit nebo získat závislost na drogách, které obsahují. Nezřídka takové experimenty končí i smrtí nebo poškozením zdraví.

Mezi dnešní moderní halucinogeny, z nich některé byly nebo i dnes jsou využívané v lékařské praxi nebo při léčení některých psychických poruch a závislostí, jsou (D) methorphan, kyseliny lysergové nebo některé z léků, které patří do třídy substituovaných tryptaminů, substituovaných phenylmethylaminů a mezi substituované amfetaminy. Jejich nebezpečí pro lidské zdraví je v případě nelékařského využití ještě větší než u tradičních halucinogenů. Pokud nevěříte, zeptejte se některého narkomana, on se vám rád svěří, co prožívá za hrůzy v období abstinenčních příznaků. Narkomanů je i u nás už dost, tak když se budete trochu snažit, nějakého nešťastníka najdete i ve vašem okolí.

Masáže - cesta navození stavu změněného vědomí

Při některých formách masáží zaměřených na hluboké zklidnění těla i mysli může docházet k těmto stavům změněného vědomí pomocí hluboké relaxace a cíleného doteku. Jedná se především o masáže dlouhé, pomalé a jemné. Mezi klasické masáže, u kterých se tento stav daří dosáhnout, patří masáže tantrické nebo ájurvédské. Základním předpokladem je navození důvěry mezi dávajícím a přijímajícím a vytvoření klidného a příjemného prostředí, ve kterém se masírovaný dokáže uklidnit a uvolnit. Většinou se jedná o masáže celotělové a delší než jednu hodinu. K takovému stavu se však nedá dospět tím, že na masáž přijdete a necháte se masírovat. K takovémuto stavu mysli se musí dospět. Lidé, kteří na tyto masáže chodí, tento stav prožijí v naprosté většině neočekávaně. Najednou jsou jinde a dotek dávajícího formuje jejich vize či pocity. Čím více se budete snažit tohoto stavu dosáhnout, tím menší je pravděpodobnost, že se vám to podaří.

Ve stavu změněného vědomí lidé prožívají barvy, koupou se v prázdnotě, kdy vidí, jak jejich tělo se bez jakékoli váhy vznáší v prostoru, který si mohou jakkoli přetvářet. Chtějí modrou barvu a vše se změní o ani plavou v dokonale modré barvě. Když chtějí jinou barvu, pomaličku se v ni změní. Chtějí- li letět jako ptáci nad krajinou, jejich mysl jim připraví ty nejkrásnější pohledy na hory, řeky, louky, lesy, moře či údolí. Letí jako ptáci a také se tak cítí. Prostě to, co si přejí, to se děje. JE to fantastický zážitek, který se dá jen těžko popsat. Ten se musí prožít. Hlavním rozdílem dosažení stavu změněného vědomí u masáží je fakt, že tento stav není navozen zvenčí. Nezpůsobily jej žádné cizorodé látky ani medikamenty. Vytvořila ho mysl masírovaného. Takto navozený stav je vlastně takovou odměnou, kterou člověk získal za to, že se dokázal natolik uvolnit a zklidnit, že jeho tělo a mysl něco takového mohlo prožít. Návrat ze stavu změněného vědomí je často provázený přechodem do hlubokého spánku.

Navození stavu změněného vědomí při sexu

Stav změněného vědomí může provázet i některé situace při velmi vysokém stupni vzrušení při milování. Často se pocity a prožitky doprovázející stav rozšířeného vědomí dostavují u žen v situaci, kdy prožívají sexuální extázi, které se říká "Jízda na vlnách rozkoše" nebo "stav rozšířeného orgasmu". Prožitky se někdy dostavují ve stavu vysokého vzrušení, které je provázeno několikanásobným nebo dokonce mnohonásobným prožitkem orgasmu. Nejedná se však o běžný sexuální prožitek a mnoho žen se s ním nesetká nikdy. Některé ženy ho prožijí, ale jen několikrát za život. Popisují ho pak jako něco naprosto výjimečného, slovy nepopsatelného. V tantře se mluví o prožitku v sexuální extázi.

Jak těžké je dostat se do do stavu změněného vědomí?

Je to asi nejčastější otázka, která se tomuto tématu váže. Nedá se na ni jednoznačně odpovědět. Mám však jedno přirovnání, které je celkem výstižné. Každý se určitě někdy setkal s 3D obrázky, které jsou vytištěné na obyčejný papír, například na stránkách časopisů nebo novin. Jsou tvořené změtí barevných teček, které se přes sebe chaoticky překrývají a tvoří různé shluky a nesmyslné obrazce. Přitom pod nimi se v textu uvádí, že když se zklidníte a budete se soustředěně na obrázek dívat, uvidíte obrazce nebo prostor, který obrázek ukrývá. Při normálním pohledu nevidíte nic, co by tomu napovídalo. Vidíte jen změť barevných teček. Nic víc. Když se však opravdu zklidníte, soustředíte se na obrázek a budete se na něj pozorně přitom uvolněně dívat, najednou se ze změti teček začne vynořovat prostorový obrázek překvapivé hloubky a 3D prostoru. Dokonce se v něm můžete očima dívat doleva, doprava,nahoru i dolů a pořád budete uvnitř v tom prostoru. Když však se vaše pozornost sníží nebo se podíváte mimo obrázek, vše zmizí a zase vidíte jen změť barevných teček. Tak tak nějak podobně je to se vstupem do stavu změněného vědomí.

Varování na závěr

Nic není zadarmo. Stavy změněného vědomí už vůbec ne. Pokud zvolíte cestu dlouhou a těžkou, jako je meditace, jóga, tantra, hluboká víra v Boha, masáže, ájurvédské masáže, tantrické masáže a meditace, pak pro vás stav změněného vědomí bude odměnou za vaši dlouhodobou práci sama se sebou. Takovýto prožitek každému přeji. Je to odměna. Rozhodně to není návyková záležitost. Je to odměna. A nepřichází pokaždé, když ji zrovna chcete. Naopak, čím víc chcete, tím je od vás vzdálenější. vyžaduje nejen snahu, ale i pokoru.

Druhá, rychlá, ale o to nebezpečnější, je cesta do pekel při použití drog nebo halucinogenních látek. Čím silnější budete mít pocit extáze, tím větší muka vás budou provázet při návratu do normálního stavu. Navíc si pamatujte, že pro dosažení stejného stupně extáze budete pokaždé potřebovat víc drogy a doba prožitku bude kratší. O to delší a hlubší však budou stavy depresí po vymizení účinků omamné látky. Docílíte toho, že jednou budete "mimo", ale bez jakéhokoli příjemného prožitku, pro normální život nepoužitelní, bez přátel, se zničeným zdravím a bez jakékoli naděje...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)(O)