Jste zde

Doplňková masážní technika - třesení

Doplňková masážní technika - třesení

Hlavní téma: "Umění doteku".
Volné pokračování článku "Masážní techniky používané při všech druzích masáží".

Třesení je technika která spojuje techniky tahu na napětí s rytmickými pohyby nebo pohyby chvění nebo rytmické rotace. Je určena především pro uvolnění končetin.

Třesení (chvění) rukou a nohou může nahradit techniku hnětení v případech, kdy nemůže být z technických nebo zdravotních důvodů použita. Jedná se o metodu, která navozuje uvolnění mezikostních prostor kloubů končetin.

Nejsnadněji si to představíte, když techniku budete realizovat na prstech rukou nebo nohou. Jednou rukou ruku masírovaného uchopíte v zápěstí a druhou rukou mezi palec a ukazováček nebo mezi palec a ostatní prsty uchopíte jeden prst ruky a pomalu, rytmicky, ale přitom aktivně s ním začnete třást. Nejdříve je vhodné použít techniku mírného tahu, který prst uvolní "protáhne" a připraví na techniku třesení. Pohyb třesení může být veden dopředu-dozadu nebo nahoru-dolů nebo do stran. Techniku je možné provádět i rytmickou rotací kruhovým pohybem. Jeden po druhém pak prsty uvolníte a chvěním prokrvíte.

Podobně, po uvolnění všech prstů, můžete chvět celou rukou nebo jen jejím zápěstím. Pokud třesete zápěstím, budou se uvolňovat všechny prsty ruky najednou. Pokud budete třást celou rukou, uvolní se nejen mezikloubní mezery, ale tkáň a svaly ruky.

Doporučuje se nejdříve uvolnit každý prst zvlášť a pak teprve přejít ke chvění zápěstím, kdy třesení uvolní všechny prsty najednou. Teprve pak můžete ruku uchopit za prsty nebo zápěstí a chvět celou končetinou. Tehdy dochází k uvolnění zápěstí i kloubů lokte a ramene.

Při celkovém třesení končetinou dochází k uvolnění tkání, svalů a k jejímu celkovému prokrvení. Po třesení má masírovaný pocit, že končetina je více aktivní.

Celkové účinky třesení závisí na rytmu, kterým je technika prováděna. Intenzivní rytmus třesení bude mít povzbuzující účinky a navodí pocity prokrvení a oživení, zatímco pomalý rytmus bude mít spíše relaxační účinky. 

 

Literatura a zdroje

Štítky: