Jste zde

Pohlavní znaky

Pohlavní znaky

Pohlavní znaky jsou znaky, které určují pohlaví. Rozdělují se na primární pohlavní znaky a sekundární pohlavní znaky. Primární pohlavní znaky se vytvářejí před narozením (před porodem) a patří k nim vnější a vnitřní pohlavní ústrojí. Sekundární pohlavní znaky jsou takové znaky, které vyvíjejí před pubertou (u člověka), ale které nejsou součástí rozmnožovací soustavy.

Primární pohlavní znaky u ženy

Ženské genitálie

Sekundární pohlavní znaky

Sekundární pohlavní znaky se, na rozdíl od primárních pohlavních znaků, vytvářejí v průběhu dospívání, což je u lidí v období puberty. Jsou to znaky odlišující příslušníky opačného pohlaví stejného druhu. Na rozdíl od primárních pohlavních znaků, nejsou přímou součástí rozmnožovací soustavy. U žen zahrnují sekundární pohlavní znaky například růst prsů, tělesného ochlupení v podpaží a v pubické oblasti a rozšíření boků. K vyvinutí sekundárních pohlavních znaků někdy nemusí vůbec dojít. Nejčastěji se to stane, dojde-li u muže či ženy před pubertou ke kastraci.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)