Jste zde

Sexuální revoluce 60. let 20. století

Sexuální revoluce 60. let 20. století

Volné pokračování článku "O lásce a sexu".

Abychom pochopili, o trochu víc rozdíl mezi tím, jak muži a ženy lásku a sex chápou, by bylo vhodné se vrátit do 60. let 20 století, kdy ve světě proběhla "sexuální revoluce". Tehdy ženy vstoupily do světa, kde do té doby vládli muži.

Nástup antikoncepce nabídl ženám prožívat sex jako bezstarostnou radost a ne jen jako cestu k reprodukci. Antikoncepce dala ženám možnost realizovat se v práci bez obav z nutnosti přerušit ji z důvodu nežádoucího těhotenství. Stejně tak jim dala příležitost zažívat radost ze sexu mnoha jinými způsoby, bez omezení ženské sexuality na reprodukční funkci.

To je zcela určitě všechno pravda, ale zamýšlel se někdo nad tím, co tato nezávaznost, bezstarostnost a svoboda lidem vzala?

Postavení žen ve společnosti posílilo a umožnilo jim mít právo na to, aby byly nezávislé. Všechny tyto změny zvýšily u žen sebevědomí, sebeúctu a vymezily (i omezily) mužskou dominantní roli, která byla do té doby nezpochybnitelná. Také otázka žen a jejich vztah k sexu doznala značných změn. V dřívějším období byly někdy ženy výchovou přesvědčovány, že sex je špatný a hříšný a že hlavní úlohou ženy je pouze mateřství. Těchto předsudků bylo těžké se zbavit, protože je získaly většinou v dětství. Nesly si je pak celý život. V dnešní době však už ženy mají i na otázky sexu mnohem větší nadhled, jak měly ženy dřívějších generací.

Vzhledem k tomu, že "sexuální revoluce" ženy ovlivňovala jen pomalu, doposud trvá nepřetržitý proces, kdy se jim postupně daří kousek po kousku měnit pohled na ženy ve společnosti i rodině. V současné době již ženy mohou svobodně vyjádřit také své sexuální touhy.

Dnes jsou ženy finančně soběstačné, více otevřené a dokáží své problémy řešit mnohem samostatnějším způsobem. Díky "sexuální revoluci" nastala zásadní změna v ženské sexualitě. Ženy jsou si vědomy, že si mohou vybrat, co je pro ně výhodnější. Jsou si vědomy, že ve vztahu mohou setrvat ze své svobodné vůle a ne pro nějaký jiný důvod existenční závislosti. Hlavním důvodem pro vztah ženy s mužem se pak stává muž sám.
 

Slavné citáty o lásce

 • „Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic…“
  (André Frossard)
 • „Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“
  (Konfucius)
 • „Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází.
  Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.“
  (Antoine de Saint-Exupéry)

Pro zamyšlení

"Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali,
kdyby o lásce neslyšeli mluvit."
(François de La Rochefoucauld)

Pro zasmání:

Vrátí se Karel z hospody a říká manželce:
"Tak si představ, že domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma v baráku, kromě jedné!"
Manželka se zamyslí a povídá:
"No, to bude asi ta nafintěná fuchtle z přízemí."

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)