Jste zde

Techniky opakování zasunutí lingamu do joni

Techniky opakování zasunutí lingamu do joni

Tantrické nebo taoistické milování se výrazně liší od klasického sexu nebo soulože. Tantrické milování má meditační charakter a přivádí oba partnery na okraj extáze a někdy jim dovolí i postoupit o krůček dál. Několik sexuálních poloh je vhodných pro klasické tantrické milování muže a ženy. 

Jen několik z nich se však dá využít k nácviku technik oddalování orgasmu, prodlužování orgasmu a prožívání orgasmu bez ejakulace. Mezi klasické výukové patří poloha "Na koníčka", ve které se mistrovství tantrických konkubín učí ženy a poloha "Zezadu" žena "Na čtyřech"  nebo "Na pejska", kdy se tantrickému mistrovství učí muži. Výuka samozřejmě muže probíhat i v jiných variantách, tyto polohy jsou však pro velmi dobrou kontrolu sexuální energie muže a ženy považovány za základní.

Uvedené polohy jsou naprosto ideální pro páry, které se při milování chtějí seznámit s tantrickými technikami práce se sexuální energií. Tyto techniky mohou zásadním způsobem změnit vnímání spojení muže a ženy. Pro muže praktikujícího techniky prodlužování milování oddalováním orgasmu, ale i pro muže zvládajícího techniky prožívání orgasmu bez ejakulace je tato poloha mimořádně vhodná. Muž může měnit hloubku pronikání a rychlost pohybu lingamu v joni podle potřeby a to mu umožňuje maximální kontrolu nad vzrušením. Intenzivní obejmutí lingamu uvnitř joni, teplo, jemnost doteku a stimulace konkrétní části lingamu jsou pro něj mimořádně příjemné a vzrušující. Podobně to vnímá i žena a tím, jak se prohne může muži naznačit, kdy jí je jeho stimulace nejpříjemnější.

Tradiční taoistická nebo tantrická technika pronikání má své zásady a díky jejich dodržování se však také dostavuje hledaný výsledek. Obě techniky vychází z pomalého a hlubokého pronikání lingamu do joni. 

Taoistická technika ve srovnání s tantrickou

Taoistická, podobně jako tantrická technika, vychází ze střídání hlubokých a mělkých proniknutí. Rozdíl je především v počtu průniků.

Taoistická technika vychází ze střídání pěti mělkých zasunutí soustředěných na dráždění žaludu o oblast bodu G a následně osmi hlubokých zasunutí zaměřených na stimulaci oblasti děložního čípku na zadní straně pochvy. Bližčí informace naleznete v článku "Taoistická technika střídání mělkých a hlubokých zasunutí".

Tantrická technika devíti zasunutí se soustředí na osm mělkých průniků zaměřených na horní přední stěnu pochvy v oblasti bodu G a jednoho hlubokého zasunutí zaměřeného na oblast děložního čípku. Více informací o tantrické technice devíti zasunutí naleznete ZDE.

U obou technik je hluboké zasunutí pomalé a velmi hluboké. U taoistické jsou mělká zasunutí bez opouštění pochvy a u tantrické je možné, aby lingam pochvu zcela opustil. Při novém zasouvání pak dojde i ke stimulaci poševního vchodu a případně i oblasti poštěváčku. Při taoistickém hlubokém zasunutí je poštěváček drážděn kořenem lingamu při jeho osmi hlubokých zasunutích do joni. Muž proto musí zvolit vhodný úhel pro vstup lingamu do joni. Tantrická i taoistická technika doporučuje stimulaci klitorisu rukou ať už mužem nebo i samotnou ženou.

Stimulace až k prožitku orgasmu

Taoistická i tantrická technika se provádí tak dlouho, dokud stimulace pochvy lingamem nezačne ženě poskytovat vzrůstající vzrušení, které se rozšiřuje z pochvy a rozlévá se její pánví a postupně ji spontánně dovede k prožitku vaginálního nebo kombinovaného orgasmu. Vzhledem k tomu, že takovéto milování může trvat půl hodiny, ale většinou mnohem déle, je výsledný orgasmus prožíván v mnohem vyšších hladinách vzrušení, než žena běžně zažívá.

Z taoistického pohledu při takto prožitém orgasmu dochází k uvolnění Yin energie, která je nesmírně silná a nádherná. Většinou se po takovémto prožitku orgasmu u ženy nedostavuje fáze poklesu vzrušení a následný další orgasmus pak začíná na úrovni, kde předcházející končil. Tomuto stavu se říká "Jízda na vlnách rozkoše" a je to stav, kdy žena prožije několik po sobě jdoucích orgasmů mimořádné hodnoty.

Pokud něco podobného žena zažije, pak je většinou v počtu prožitých orgasmů limitována hlavně výdrží muže. Orgasmický stav kdy přichází jeden orgasmus za druhým může žena prožívat podle své dispozice i desítky minut a počet prožitých orgasmů nebo orgasmických vln je pak možné počítat na desítky.

Muž samozřejmě musí být takovéto techniky schopen. Je to otázka kázně a důsledného posilování PC svalů a trénování techniky oddalování orgasmu. Je to však technika, která se dá zvládnout. Vyžaduje však spolupráci obou partnerů a změnu přístupu ke spojení. Ze sexu se pak stane milování a to na zcela jiné úrovni prožitků obou partnerů.

Jen pro upřesnění - v této poloze se běžně procvičují uvedené tantrické techniky a partneři hledají nejlepší kombinaci průniků, prohnutí zad a vnitřních stimulací oblasti bodu G a děložního čípku lingamem. Přesto, že role muže je považována za dominantní, nejedná se o polohu pro uspokojení muže, ale naopak pro uspokojení ženy! Tolik tantrický pohled.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)