Jste zde

Je možné otěhotnět ve vodě bez soulože?

Je možné otěhotnět ve vodě bez soulože?

Tento článek je reakcí na opakované dotazy na rizika otěhotnění ve vodě při sexuálních hrátkách. Vzhledem k tomu, že se na toto riziko ptají především mladí lidé, kteří se sexuálními aktivitami teprve začínají, rozhodl jsem se pro tyto otázky zpracovat samostatný článek, ve kterém se těmto rizik budeme zabývat.


Pro představu uvedu jeden z posledních dotazů na toto téma:

Dotaz byl zaslaný pomocí kontaktního formuláře na http://kamasutra.cz/contact.

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat. Byla jsem s přítelem ve vaně a líbali jsme se. Nevím zdali byl přítel tak vzrušený a udělal se, ale mě tvrdil že ne, ale stejně mám hrozný strach, že bych mohla být těhotná. Je to možné?
Děkuji
 


To, že se na rizika otěhotnění ptají především mladí lidé, je logické. Se sexem a sexuálními aktivitami teprve začínají a i když si mnohdy myslí, že jsou už "zkušení", snadno je může překvapit situace se kterou prostě nepočítali.

Je naprosto správné a je potřeba doporučovat formy poznávání sebe a těla partnera formou laskání, stimulace i jemných praktik. Těmto technikám se říká "Necking" a "Petting". Jedná se o techniky milostné předehry, které ani nemusí být zakončeny souloží nebo vyvrcholení. Dříve se tomu říkalo "mazlení" a doufám, že i dnes je tento pojem ještě používaný.

  • Necking - označuje laskání na hrudi, mazlení pouze od pasu nahoru
  • Petting - laskání ve spodních partiích těla

Jsou vhodné především proto, že se při nich oba partneři vzruší a navíc jim pomohou vyznat se v pocitech svých a partnera nebo partnerky. To je nesmírně důležité a pro další sexuální vzrušení při sexu, pro soulož skoro zásadní. Bohužel jsou tyto techniky často podceňované, což nakonec přináší problémy s dosažením vyvrcholení většinou u ženy nebo naopak s předčasnou ejakulací nebo krátkou souloží na straně muže.

Co se při "mazlení" může přihodit

Na to bude odpověď velmi jednoduchá. Především může dojít ke vzrušení. Samozřejmě záleží na tom, jak se takové "mazlení" bude dělat. Ale u partnerů je vzrušení přirozené a "mazlení" k němu směřuje a pomáhá.

Pokud se spolu "mazlí" lidé, kteří se teprve vzájemně poznávají, pak je mohou překvapit nejen reakce svého těla, ale i těla partnera. V první řadě dochází ke zvlhnutí pohlaví ženy, ale také muže, při erekci penisu. Jednotlivé fáze sexuálního vzrušení a podněty sexuálního vzrušení jsou rozebírány v článku "sexuální vzrušení".

Pokud sexuální vzrušení překoná určitou, u každého jinak vysokou hranici, následuje vyvrcholení, orgasmus. Orgasmus je u muže spojen s ejakulací. Nikdy se dopředu nedá odhadnout, jak velké vzrušení je potřeba k vyvolání orgasmu a tedy v případě muže k prožití ejakulace. Kontrola nástupů ejakulace je pro muže obtížná a je cílem mnoha mužů, kteří o ni usilují.

Vodní hrátky

Místo pro mazlení partnerů není nijak omezeno. Mazlit se dá prakticky všude, jen je potřeba být opatrný. Proto je možné zažívat tyto radosti i pod vodou, ve vysokých horách, na stromě či na jiných atypických místech. Jen je potřeba myslet nejen na rizika případného otěhotnění, ale také na případnou možnost úrazu. Jednou, přímo vražednou formou mazlení, je stimulace erotogenních zón partnera nebo partnerky za jízdy, pří řízení auta... Vzrušení je totiž většinou spojeno se ztrátou soustředění a pozornosti. Mohlo by se stát, že by výsledný orgasmus mohl být tím posledním, co prožijete.

Tento článek je o riziku otěhotnění při mazlení ve vodě. Každý si asi umí představit, kde všude se takové radovánky mohou odehrávat. Za klasické místo jsou považovány rybníky, přehrady, řeky, koupaliště, bazény, vířivky... Takovéto aktivity jsou vyhledávány převážně v době volna, o dovolené nebo na rekreaci...

Pro tento článek předpokládám, že žena nepoužívá žádné formy ženské antikoncepce. Je tedy plně připravena na případného otěhotnění.

Nejčastěji se však vodní mazlení odehrává v koupelně ve vaně. Ta je dostupná každodenně a tak je ideálním místem pro společnou koupel.

Mazlení může ale také nemusí být zakončeno orgasmem. Mnohdy stačí vizuální vzrušení spojené s laskáním a doteky k tomu, aby, většinou muž, prožil vyvrcholení. Prostě jeho vnímavost na vzrušení je mnohem větší, jak je vnímavost ženy. Proto není nic divného, když muž v takové situaci vyvrcholí.

Jak se chránit nežádoucímu otěhotnění ve vodě

Každá ejakulace muže může znamenat pro ženu riziko otěhotnění. Přirozené sexuální aktivity mají za cíl především oplodnění ženy. Tak je to přirozené, přírodou dané. Pouze lidé se tomu cílenou kontrolou rodičovství tak nějak brání...

V praxi každá ejakulace muže v blízkosti těla ženy představuje možnost jejího otěhotnění. Aby se tak stalo, musí však být splněna řada příznivých okolností.

Spermie ke svému přežití potřebují vhodné prostředí. Voda není prostředím, ve kterém by spermie dlouho přežily. Zvláště pak voda ošetřená chlorováním nebo hodně teplá, spermie zničí ve velmi krátké době. Podstatné je také, v jaké situaci k ejakulaci spermatu při vyvrcholení muže dojde.

Pokud by to bylo při souloži ve vodě a spermie by byly ejakulovány do pochvy ženy, pak je riziko otěhotnění prakticky stejné, jako při souloži mimo vodu. Prostě sperma bylo doručeno tam, kam to příroda pro otěhotnění ženy potřebuje. V takovémto případě je riziko otěhotnění velmi vysoké.

Pokud k ejakulaci spermatu dojde ve vodě, ale mimo pochvu ženy, pak záleží na tom zda se sperma dostane do pochvy nebo ne. Za normálních okolností je pochvy uzavřena stydkými pysky a pokud má žena nohy normálně, přirozeně u sebe, je prakticky uzavřená. Sperma do ní proniknout nemůže. Navíc ve vodě se sperma bude chovat jinak, než mimo vodu a ejakulační výstřik nebude do dálky, ale vodou bude ztlumen spíše ve výtok. Pohybem vody okolo těl partnerů se však mohou porce spermatu dostat na libovolně, nekontrolovaně dostat na tělo ženy a odtud i do oblasti vnějších rodidel. Pokud však cíleně nebo neopatrností sperma nedopraví do pochvy, samo se tam nedostane. Působením nepříznivého prostředí, kterým voda pro sperma je, dojde k odumření spermií a tím je výrazně omezeno riziko případného otěhotnění.

Podobná situace je v případě, kdy k ejakulaci spermatu došlo v relativně malém prostoru, jakým je například vířivka. takovýto dotaz jsme řešili v článku "DOTAZ: Je možné otěhotnět ve vodě?". Závěr tohoto dotazu je, že v tomto případě je šance na otěhotnění opravdu velmi malá. Spermie potřebují k pohybu vhodné prostředí a horká chlorovaná voda pro jejich život není zrovna ideální. Vířivka má navíc účinnou filtraci, desinfekci a neobsahuje velké množství vody. Byla by to opravdu velká náhoda, kdyby spermie takovéto prostředí nejen přežila, ale i pronikla živá a zdravá do dělohy. Filtrace, chlorování a další desinfekce mají za úkol likvidovat bakterie a tak je vysoká pravděpodobnost, že i spermie budou zničeny. Myslím, že se žena těhotenství na základě oplodnění ve vířivce nemusí obávat. Nejsou známé případy těhotenství po použití vířivky.

Nejdostupnější je pro všechny vana. Jaké je tedy riziko otěhotnění ženy po ejakulaci muže při erotických hrátkách ve vaně? Množství vody ve vaně je relativně malé. Také společný prostor pro oba partnery ve vaně je však relativně malý. Pokud nedojde k ejakulaci při souloži ve vaně přímo do pochvy ženy, pak se bude nejspíš jednat o ejakulaci do vody nebo na tělo ženy. V obou případech může ejakulát zasáhnout tělo ženy a možná i vnější rodidla. Pokud však sperma přímo nezateče mezi stydké pysky nebo k ejakulaci nedošlo na oblast poševního vchodu nebo nezastříkne mezi rozevřené stydké pysky, pak je nebezpečí zatečení spermatu velmi nízké. Žena však musí zabránit tomu, aby si sperma do pochvy nezanesla sama prsty při otírání spermatu z těla nebo při pokračování erotických hrátek prsty partnera nebo zatečením z těla.

Zastavit další aktivity a omýt tělo vodou

V případě, že se něco podobného při erotických hrátkách stane, pak je potřeba ukončit další aktivity. Žena by se měla co nejdříve dostat z dosahu spermatu v chuchvalcích rozptýlených ve vodě. Tyto chuchvalce spermatu se velmi snadno "přilepí" k tělu a pak se obtížněji odstraňují. Ve vaně je ochrana snadná. Naprosto dostačuje, když se žena ve vaně postaví a sprchou ze sebe sperma smyje. Přitom musí dbát na to, aby sperma prsty nebo tlakem vody sprchy nezanesla mezi stydké pysky a do pochvy. Při normálním omývání se to nestane. Je vhodné tělo omýt teplou vodou a mýdlem a tím je očista dokončena. Po ejakulaci už žena v hrátkách pokračovat prostě nesmí. Nechtěný dotek její "kontaminované" ruky nebo ruky partnera, by sperma mohlo mezi stydké pysky nebo do pochvy dopravit.

Závěrem

Pro zklidnění všech žen, které něco podobného zažijí - teplá voda ve vaně a především chlor,který obsahuje jsou pro spermie přímo vražedným prostředí. Pokud žena nedělá hlouposti a masturbací svou nebo od partnera si sperma do pochvy přímo nezanese, nehrozí prakticky žádné riziko otěhotnění. Pokud k ejakulaci muže ve vaně do vody dojde, pak by žena neměla váhat a raději se z vody okamžitě zvednout a hned zahájit preventivní.omytí těla.

U vodních toků a v přírodních nádržích je lépe kontaminovanou oblast vody rychle opustit. Do veřejného bazénu takovéto hrátky nepatří. Soukromé bazény je lépe po ejakulaci hned opustit. Vodu vyčistí filtrace a desinfekce. Podobně je to u bazénu Whirlpool. Tam je chlorování a desinfekce ještě intenzivnější kvůli vysokým teplotám vody. Také filtrace je účinnější. A vana - tu stačí vypustit a opláchnout. Očista těla teplou vodou a mýdlem pak zajistí potřebný pocit jistoty, že vše dobře dopadlo...

Pokud by k otěhotnění ženy ve vodě došlo, pak především při souloži ve vodě, kdy sperma zůstane v pochvě ženy. Pravděpodobnost otěhotnění ve vodě jinou cestou je pro ženu opravdu velmi malá. Pokud se žena po mužově vyvrcholení do vody bude chovat přirozeně, normálně bude opatrná, včas opustí "kontaminovanou" vodu a opláchne své tělo, pak jí otěhotnění opravdu nehrozí. Pokud však bude pokračovat ve vodě i po mužově ejakulaci ve hrátkách a masturbaci, pak se nedá vyloučit ani to, že k zanesení spermatu do pochvy nakonec může dojít. Byla by však opravdu velká smůla a především následek velké hlouposti obou partnerů.

Při dodržení zásad "selského rozumu" se při vodních hrátkách ženě ani při ejakulaci muže do vody nic nemůže stát.

 

Související články webu

(AK)(Z)(L)