Jste zde

Poruchy orgasmu u žen - ženská anorgasmie

Poruchy orgasmu u žen - ženská anorgasmie

Hlavní téma:"Sexuální dysfunkce".
Volné pokračování článků "Sexuální dysfunkce u žen" a "Sexuální sebevědomí".

Sex a orgasmus k sobě neodmyslitelně patří. Orgasmus je přirozeným vrcholem a završením milování bez kterého si většina lidí sex nedokáže představit. Alespoň tak vypadá zažitá představa většiny lidí. Musí však být orgasmus vždy nevyhnutelně spojen se sexem?

Když někomu řeknete, že jste měli sex, automaticky podvědomě předpokládá, že mluvíte i o prožitém orgasmu. Praxe však říká něco jiného. Většina lidí při milování orgasmus prožívá, ale značná část lidí při sexu orgasmu nedosáhne. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada. Dále se tedy budeme zabývat tou skupinou lidí, která orgasmu při milování nedosahuje. V případě tohoto článku se zaměříme ženy které orgasmu nedosahují nebo ho k plnohodnotnému spokojeném prožitku z milování ani nepotřebují.

Za dysfunkční orgasmus u ženy se považuje občasnou slabost, nedostatečnost nebo neschopnost dosažení orgasmu při dostatečném vzrušení a adekvátní sexuální stimulaci nebo problémy s orgasmem souvisejícími.

Pro zařazení těchto stavů mezi ženské sexuální dysfunkce (FSD) je nutné, aby tyto okolnosti ženě působily osobní problémy.

Co je orgasmus

Abychom mohli řešit otázku proč některé ženy orgasmu nedosahují, musíme si nejdříve připomenout, co to orgasmus je a jak jej ženy prožívají. Většinou je orgasmus popisovaný jako zážitek, který je vyvrcholením postupně narůstajícího sexuálního vzrušení. U žen se orgasmus projevuje stahy v pochvě, svalovými křečemi a nekontrolovanými projevy těla a emocí, často i výkřiky a vzrušenými citoslovci.

Orgasmus definujeme jako centrální emoci pocitového vyvrcholení při sexuální stimulaci.

Když je orgasmus popsán takto "odborně", tak ani moc přitažlivý není.

Dá se však také mnohem srozumitelněji popsat jako jedinečný zážitek spojený především s pocity intimní blízkosti partnera, projevy lásky a porozumění. Orgasmus má i své další specifické fyzické projevy jako například zrychlený dech, zvýšený tep, prokrvení těla a další. Vzrušení a následné vyvrcholení je ovšem také o hormonech. Při orgasmu a po něm se vyplavují tzv. "hormony štěstí" (testosteron, estrogen a oxytocin, neurotransmitery dopamin a serotonin) které člověka naplní pocity blaha a opravdového štěstí. Po prožitku orgasmu většinou pomalu přichází příjemné uvolnění, lehká únava a snížení fyzického i psychického napětí.

Bližší informace naleznete v několika článcích, které se věnují ženskému orgasmu, jeho fázím a projevům.

 

Poruchy orgasmu u žen - ženská anorgasmie

Anorgasmie je sexuální dysfunkce spočívající v neschopnosti dosáhnout orgasmu v průběhu pohlavního styku nebo při sexuálních technikách, které jej mají vyvolat při milování nebo masturbaci. Jedná se o jeden z nejčastějších sexuálních problémů žen. Obvykle má psychologický nebo emocionální základ, ale někdy může být způsobena i organicky. Její příčinou bývá stres, úzkost, únava, obavy, pocity viny, deprese, strach, bolest, důsledek jiné sexuální preference, nadměrné požití alkoholu, vliv léků a chemických látek.

Nejčastěji problém s dosahováním orgasmu mají ženy

Přirozenou schopnost dosáhnout orgasmus nemají všechny ženy. Podle sexuologických výzkumů je možné z veřejných zdrojů zjistit, že až 8% žen orgasmu při sexu nikdy nedosáhne. Orgasmus tedy s partnerem v životě nikdy neprožijí. Neznamená to však, že všechny svůj sexuální život automaticky považují za nenaplněný.

Důvodů pro absenci orgasmu u ženy při milování může být celá řada. Některé jsou přirozené a nemá smysl je hodnotit jako problém, mnohé další však problémem mohou být a je vhodné hledat jejich příčiny a snažit se najít řešení nápravy tohoto stavu.

 

Důvody nedosažení orgasmu mohou být:

Vrozená a získaná anorgasmie

  • vrozená anorgasmie - následkem vývojové vady
  • vrozená anorgasmie - porucha schopnosti dosáhnout orgasmu, kdy žena je zcela zdravá, ale přesto orgasmu není schopná dosáhnout
  • získaná anorgasmie - žena orgasmus byla schopna prožívat, ale vlivem traumatizující události nebo nemoci o tuto schopnost přišla
  • získaná anorgasmie - následkem operace nebo zranění

Nedostatečné zkušenosti s masturbací

Další a poměrně velkou skupinou jsou dívky a ženy, které orgasmus neprožily proto, že se ho ještě nenaučily vyvolat. Ony vlastně ještě neví, jak orgasmus vypadá, vzrušování a jemná masturbace se jim líbí a naplňuje jejich dosavadní představu o erotice. Orgasmu ale zatím nedosáhly, protože stimulaci nikdy nedotáhly až do maximálního vzrušení. Tady mnohdy bývá barierou psychika, která jim například z důvodu předsudků, náboženských příkazů a zákazů nebo v důsledku výchovy či jiného prožitku brání uvolnit se natolik, aby k orgasmu mohlo dojít. Tato skupina je poměrně velká a patří do ní většina dívek a žen, které se se svojí sexualitou teprve seznamují a hledají svou cestu k vyvrcholení... V takovémto případě nemá vůbec žádný smysl něco "řešit" nebo dělat ukvapené závěry. Dívka nebo žena prostě ještě k prožitku orgasmu nedozrála. Absence orgasmu v takovémto případě není žádný problém, je to jen otázka času, než se to samo podaří. Většinou je pak dívka nebo žena překvapena tím, jak to šlo tak nějak samo....

Pro tuto kategorii dívek a žen může být největším problémem situace, kdy zahájí partnerský sexuální život v době, kdy se ještě se svou vlastní sexualitou nevyrovnaly a samy se nenaučily orgasmus prožívat při masturbaci. Neví si radu samy se sebou a musí řešit problémy se sexualitu párovou.

Nízké sebevědomí a strach ze selhání

Nízké sebevědomím je velice vážným problémem ani tak ne sexuologickým, ale především psychickým. Žena, která se podceňuje, nenávidí své tělo nebo se prostě jen obává toho, zda je pro partnera dostatečně atraktivní se nikdy nedokáže naplno neuvolnit. Tady je jediná cesta a tou je cesta návratu sebedůvěry, hledání vlastních hodnot a předností a uvědomění si toho, že když se chce partner milovat, pak ví, co se mu na partnerce líbí a oceňuje ji pro její klade a nikoli pro její nedostatky. Podrobněji se touto problematikou zabývají články

Krátká a nedostateční milostná předehra

Nedostatečná milostná předehra stojí za většinu sexuálních problémů žen. Na rozdíl od mužů, kteří jsou schopni soulože už s penisem v částečné erekci, je situace u žen mnohem složitější. Bez dostatečného vzrušení je samozřejmě schopná muži poskytnout soulož. Pak se ale ze soulože spíše stává "masturbace (onanie) ve vagině" než milování. Žena prostě potřebuje čas na své vzrušení. Potřebuje dostatečně zvlhnout a naladit se. Teprve až je v tom správném rozpoložení je také schopná se na sex plně soustředit. Žena toho najednou zvládá řešit více a pokud ji muž nezaujme milováním, pak je klidně schopná v průběhu soulože řešit potřeby domácnosti na další čtvrtletí... Prostě při sexu je potřeba udržet myšlenky na práci "mimo sex".

V každém případě je však faktem, že většina mužů milostné přípravě moc nedá a chtějí to dohnat souloží. Jenže si neuvědomují, že v okamžiku, kdy vloží svůj penis do ženiny pochvy (vaginy), prakticky již rozhodli o konci milování. Za těch pár minut se nedá dohnat to, na co mohla být při milostné předehře klidně i hodina. Platí, že čím více času věnujete milostné předehře, tím silnější orgasmus oba prožijete.

  • Podrobnější informace o milostné předehře a jejich technikách naleznete v článku "Milostná předehra".

Nedostatečná nebo žádná stimulace klitorisu

Mnoho žen dokáže prožít orgasmus stimulací bodu G, ale většina jich k prožití vyvrcholení nakonec stejně potřebuje dráždění klitorisu. Rozhodně není žádný důvod k obavám nebo studu, když žena partnerovi ukáže, jak si klitoris stimuluje ona sama. On se rád podívá, poučí se a nejspíš se i něco nového přiučí. Když se mu to ale ve finále ještě nebude dokonale dařit, pak je lepší, když si žena společně s ním pomůže tak nějak sama. Pro většinu mužů je totiž při milování důležité vědět, že se to nakonec podařilo...

 

Bližší informace o technikách stimulace klitorisu najdete v článcích:

Předsudky, obavy, nesoustřední se na milování

Jakékoli myšlenky věnované něčemu jinému odvádí od vzrušení. Někdy se dá u sexu i usnout.... Proto je potřeba se sexu věnovat ne až na úplném konci každodenních povinností, kdy je mozek zahrnut balastem každodenních starostí, ale naučit se na sex najít dostatek času v době, kdy jste aktivní, čilí a tedy i schopní věnovat se svému a partnerovu vzrušení. Sex přece není úkol nebo povinnost. Sex by měl být o radosti a prožitku ...

Překombinovaný sex - například častá změna sexuální polohy

Častým střídáním sexuálních poloh většinu žen tak maximálně unavíte. Žena potřebuje čas na své vzrušení a na rozpoznání jemných podnětů, které jí sexuální poloha pro vzrušení poskytuje. Pokud muž změní polohu dříve, než ji žena jako vzrušující začne vnímat, jen riskuje že prožije svůj orgasmus nebo předčasnou ejakulaci a sex ukončí dříve, než se žena vůbec vzruší. Pro ženy které mají problémy s dosahování orgasmu jsou vhodnější polohy při kterých je žena nahoře a sama může řídit soulož podle svých představ.

  • Polohám, které jsou vhodné pro ženy, které obtížněji dosahují orgasmu je věnován článek Polohy "Žena nahoře".

Nemoci a zdravotní potíže a omezení

Také některé nemoci ovlivňují schopnost ženy dosáhnout orgasmu, například cukrovka nebo vysoký tlak. Bohužel zdravotních problémů a potíží, které opravdu dokáží potlačit jakoukoli myšlenku nejen na orgasmus je mnoho. Někdy se lidí se svými zdravotními problémy dokáží naučit žít a pak se i s nimi mohou věnovat plnohodnotnému sexuálnímu životu. Není to však vždy samozřejmé a ne každý se se svou nemocí dokáže vyrovnat, Nemá smysl jmenovat některé nemoci jako příklad. Pro někoho nemusí být problémem zlomené obě ruce a obě nohy a jiného dokáže odradit rýma.... zastavím se však u cukrovky a vysokého tlaku. Nebolí, ale o to více jsou pro kvalitní sexuální život nebezpečné. Poškozuje cévy a nervy a negativně ovlivňují přívod krve k pohlavním orgánům. Následná neuropatie snižuje nervovou vnímavost na podněty a tak zásadně ovlivňuje i kvalitu prožívání vzrušení a orgasmu..

Užívání léků

Schopnost dosáhnout orgasmu často omezují i některé léky, především antidepresiva. Proto je nutné číst příbalové letáky u léků, případně se o komplikacích s užíváním léků poradit s lékařem. Nikdy však léky nevysazujte bez jeho vědomí. Lékař může navrhnou alternativní léčbu nebo prostě bude potřeba na nějaký čas vystačit s menší kvalitou sexuálních prožitků.

 

Jak se ženská anorgasmie léčí

Rozšířeným nesprávným názorem na ženskou frigiditu je, že neexistují frigidní ženy, ale jen muži kteří je nedokáží uspokojit. Není to samozřejmě pravda. Pravdou však může být, že mnohdy se muž o ženu moc nestará o to, nezajímá ho co žena cítí, nebo jí není schopen více dát. Technika není v tomto případě rozhodující. Rozhodující je přístup muže k ženě. Jinak by nebylo možné, aby i muži bez velkých zkušeností a schopností dokázali uspokojit ženy, které předtím měly sex s velmi zkušenými partnery, ale bez orgastického vyvrcholení. Tím hlavním stimulem je láska, sexuální přitažlivost a především ohleduplnost a pozornost od muže.

Mechanismus ženské anorgasmie můžeme přirovnat k mechanismu předčasné ejakulace u mužů.

Z toho vyplývá, že se opět jedná především o psychiku a teprve druhotně o fyzický problém. Pokud se žena budete svojí frigiditou příliš zabývat a vypěstuje si strach ze sexu,. Pak bude pro jakkoli schopného muže velmi těžké najít řešení. Obecně nejjednodušší (a nejsložitější) je najít si citlivého a milujícího muže, kterému na vás bude záležet. Jenom exotické techniky a polohy nemusí vést k milostnému naplnění. Cesta vede skrze lásku a pochopení. Pokud by se jednalo pouze o problémy se zvládnutím milostných poloh a technik, bylo by snadné najít řešení v knihách, nebo ve filmech pro dospělé.

Cestou je láska. Naučit se ji brát, ale také dávat. Lásku však vnímejte nejen jako sex. V případě, že máte problémy s dosahováním orgasmu nikdy nezačínejte milostný akt s myšlenkou na to, že stejně orgasmus neprožijete. To vás okamžitě stáhne a začnete si přát toužebně očekávaný brzký konec. Orgasmus může a měl by být zkušeností lásky, ne jen pohlaví. Mnoho problémů pramení z toho, že neumíme milovat, protože se soustředíme pouze na realizaci naučených sexuálních technik. Opravdu je cesta ve vzájemném porozumění a snaze naučit se dávat a přijímat.

Anorgasmie se dá ve většině případů léčit. Léčba není snadná a vyžaduje trpělivost a snahu od obou partnerů. Vzhledem k tomu, že sex je velice intimní záležitost, je obtížné ze strany lékařů do něj přímo vstupovat. Proto opravdu nejvíce bude záležet na láskyplném přístupu obou partnerů k sobě navzájem. Tam, kde je anorgasmie partnerský problém, je její odborná a cílevědomá léčba cestou, jak partnerům pomoci zajistit příjemnější plnohodnotný sexuální život.

Vyvrcholení není vždy samozřejmost, ale orgasmu se dá pomoci, dá se i "naučit". Sexuální vyvrcholení není vždy samozřejmost, ale dá naučit především masturbací. Pro párovou sexualitu je vhodní nebát se ukázat partnerovi nebo partnerce, jak k vyvrcholení dokážete dojít. Tato vizuální informace může mít cenu zlata. Jak ke společné masturbaci přistupovat popisuje článek "Společná masturbace ve dvojici".

 

Vědomé nedosahování orgasmu

Musím se zmínit o jedné, málo známé formě ženské sexuality. Je jí stav, kdy žena orgasmu nechce nebo ani nepotřebuje dosáhnout vědomě. Rozhodně se nejedná ani o formu ženské anorgasmie, ani o žádnou sexuální odchylku. Jsou ženy, které po dosažení vysokého stupně vzrušení ani po dosažení orgasmu netouží. Naopak si velmi rády a naplno prožívají vlny vysokého vzrušení, ale bez potřeby vyvrcholení. Sexuální energii si žena "ponechá" a ač to zní neuvěřitelně, potom z ní pozitivně čerpá i několik dnů. Podrobněji se tímto tématem zabývá článek "Milování a vědomé nedosahování orgasmu" a "Karezza - pomalé milování".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)