Jste zde

Technika ájurvédské masáže - lymfatická masáž hrudníku

Technika ájurvédské masáže - lymfatická masáž hrudníku

Hlavní téma: "Ájurvédské masáže"

Masáž pokračuje lymfatickou masáží hrudníku které předcházely tato techniky:

Po poslední technice masáže hlavy se masér postaví a přejde na levou stranu masážního stolu, kde má hlavu masírované po levé ruce.

Nyní je před námi lymfatická masáž hrudníku. Masírovaná žena leží na zádech a je přikryta ručníkem tak, že ručník zlehka kryje dvorce a bradavky prsou. V průběhu masáže hlavy se masážní olej ohřál, mohl by však už být až příliš horký. Je potřeba se o jeho teplotě přesvědčit a případně ho ochladit na příjemnou teplotu doplněním dalšího oleje.

Nanášení oleje na hrudník

Olej z misky naberte na konečky prstů a nechte ho z nic pomalu samovolně skapávat a na kůži horní části hrudníku. Můžete olej také opatrně nabrat do dlaně a nechat ho na hrudník v tenkém pramínku stékat. Je to podobné jako v první části masáže, když jste nanášeli na hrudník teplý olej. Nespěchejte, používejte jen jednu ruku, druhá musí zůstat suchá, aby Vám při přenášení na ohřívadlo miska s olejem nevyklouzla. Po odložení misky se soustřeďte na techniku lymfatické masáže hrudníku. Detailněji je technika popsána v článku "Nanášení oleje - přední strana těla - hrudník".

Technika lymfatické masáže hrudníku

Začínáme tak, že přiložíme obě ruce z boku krku masírované. Ruce budou po stranách krku, prsty jsou u sebe zasunuty až pod uši, palce směřují vzhůru. Pomalu začněte oběma rukama pohybovat tkání krku tak, jako byste chtěli prsty posunout nejdříve dopředu, přitom nabrali tkáň, lehce ji pozvedli směrem vzhůru a v kroužku se zase vraceli zpět do pozice ze které jste pohyb začínali. Dá se to popsat jako - nabrat, nadzvednou, posunout spustit... Vypadá to složitě, ale je to snadné. Moc netlačte, ale musíte se naučit tkání pohybovat tak, aby vám pod prsty neproklouzávala. Hýbete tkání, nekloužete prsty po kůži. Tím rozpohybujte tkáň až u uší a na krku. V těchto místech se nachází několik lymfatických uzlin, které mají pro rozpohybování lymfy těla velký význam. Techniku opakujte 6x nebo 9x, podle toho jak moc chcete techniku prodloužit a jak intenzivně chcete lymfu rozpohybovat. Nespěchejte, kroužky jsou pomalé!!!

Následuje technika která se bude u každé techniky opakovat. Taková MEZIHRA...

Ruce bez ztráty kontaktu s kůží necháte plným dotekem sklouznout na ramena pak na hrudník směrem k prsům. Dlaně plným dotekem končí pohyb těsně před ručníkem, tedy před dvorci bradavek. Ručník neposunujte a ruce prsty nasměrujte do jamky mezi klíční kosti. Tam by se samozřejmě všechny prsty nevešly a proto za pohybu rukou směrem k jamce prsty zvedněte a do jamky zasuňte pouze ukazováčky nebo prostředníčky. V jamce je otočte tak, aby jejich polštářky směřovaly od sebe, a nehty prstů byly směrem k sobě. Polštářky prstů začněte lehkým tlakem masírovat konce klíčních kostí, které v krční jamce tvoří její boční stěny. Proveďte 6 nebo 9 kroužků oběma prsty současně. Pozor na příliš hluboké zanoření prstů do krční jamky - bylo by to nepříjemné. Tlak se vytváří pouze na boky jamky, kde jsou reflexní body které spouští oběh lymfy v těle. Jejich podrážděním dojde k postupnému uvolnění lymfy v celém jejím systému. Tato technika má pro pro rozproudění lymfy působením reflexního podráždění velký, skoro zásadní význam a pro je potřeba každé MEZIHŘE věnovat velkou pozornost.

Pokračuje další technika masáže hrudníku a uvolnění lymfatického systému hrudníku. Po každé technice následuje MEZIHRA. Nejedná se o masáž v pravém slova smyslu, ale o masáž za účelem rozproudění lymfatického oběhu hrudníku a díky MEZIHŘE i celého těla.

  • Technika masáže ramen

Uvolní lymfu v oblasti ramen. Ruce se přiloží oboustranně na ramena masírované, kolmo k podložce. Palce směřují ke krku. Provedete 6 nebo 9 kroužků směrem ke krku. Myslete na to, že tkáň naberete, nadzvednete, posunete a spustíte... Obě ruce se v kroužcích pohybují současně, směrem ke krku. Následuje MEZIHRA.

  • Technika sevření ramenních kloubů

Uvolní lymfu v oblasti ramenních kloubů. Do obou rukou současně sevřete obě ramena. Stisk by měl být pevný. Provedete 6 nebo 9 kroužků současně směrem vzhůru. Následuje MEZIHRA.

  • Technika na horní straně hrudníku

Uvolní lymfu v na horní straně hrudníku. Přiložte obě ruce na horní stranu hrudníku. Prsty jsou spojené a směřují k ramenům, palce jsou poblíž krční jamky. Dotek je plošný, plný a silnější. Provedete 6 nebo 9 kroužků současně směrem k hrudní jamce. Následuje MEZIHRA. Po mezihře plynulým pohybem stáhnete ručník směrem k pupku.

Následuje další polévání teplým olejem, tentokráte na oblasti žeber pod prsy. Olej nechávejte skapávat nebo ho v tenkém proudu nechte stékat z dlaně. Rukou se kůže nedotýkejte. Odložte misku s teplým olejem a soustřeďte se na následující techniku.

  • Reflexní uvolnění lymfy o oblasti žeber

Tato technika je trochu náročnější, je však mimořádně příjemná.
Ruce se spojenými prsty umístěte podél trupu, pod prsy, v oblasti žeber tak, aby pravá ruk byla dlaní směrem ke kůži a levá ruka ke kůži směřovala hřbetem ruky. Ruce v této poloze přiložte v oblasti žeber na kůži a pomalým pohybem je po kůži veďte směrem vzhůru. Když budou obě ruce na stejné úrovni, tedy uprostřed těla, změňte dotek tak, aby pravá ruka sklouzávala po bližší straně trupu dolů hřbetem ruky a levá ruka sklouzávala po těle na vzdálenější straně dolů dlaněmi. Ruce se tedy vzájemně vyměnily. Pohyb zastavte a veďte ho znovu směrem nahoru, kde se uprostřed těla směr prstů znovu změní a pravá ruka sklouzne dlaní a levá hřbetem ruky k podložce.

Obě ruce se opačně pohybují současně. Změna uprostřed těla musí být pro masírovanou ženu nepostřehnutelná. Takto ruce střídejte 6x nebo 9x. Při posledním pohybu rukou bude pravá ruka dlaní na žebrech na vzdálenější části trupu a levá hřbetem na bližší straně těla. Lehce se protočte v bocích a prsty obou rukou zajeďte do podpaží. Obě ruce jsou již dlaněmi na kůži. Pak po bocích prsou vyjeďte po prsou nahoru a dlaněmi přikryjte prsa. Bradavky prsou by měly být uvnitř dlaní. Proveďte 6 nebo 9 kroužků s tkání prsou tak, aby kroužky byly stejné, plynulé a vedené stejným tlakem a rychlostí. Směr pohybu je směrem k hrudní kosti.

Po posledním kroužku ruce lehce sejměte a prsty pravé ruky vytvořte tlak na tři body na hrudní kosti. Prostředníček směřuje směrem ke krku, ukazováček a prsteníček jsou po jeho bocích. Najdete tam tři jamky, které si prsty vystředí samy. Lehkým tlakem na akupresurní body na hrudní kosti lymfatická masáž hrudníku končí. Po několika sekundách (maximálně 6 sekund) tlak ukončete a prsty můžete tlakové body na hrudní kosti lehounce rozmasírovat.

Masírovanou ženu zase přikryjete, tentokrát až po ramena.

 

Masáž pokračuje tlakovou masáží nohou. Provedena bude "Technika ájurvédské masáže - tlaková masáž nohou".