Jste zde

Sexuální polohy vhodné pro snadnější otěhotnění

Sexuální polohy vhodné pro snadnější otěhotnění

Volné pokračování článku "Sexuální polohy" a článku "​Sexuální polohy pro penetrační vaginální sex".

Někteří lidé se zajímají o to, v jaké sexuální poloze se nedá otěhotnět a jiné naopak trápí opačný problém.

Sex a tedy i jeho penetrační polohy neplní jen roli "relaxační", tedy sexu pro potěšení, radost a zábavu. Jeho hlavním a prvořadým úkolem je role reprodukční - pro zajištění kontinuity lidského rodu na planetě Zemi. Lidé mají rozmnožovací pud stejně silný, jako ostatní živočichové na planetě a vůbec nezáleží na poloze ve které bude jeho hlavní cíl naplněn.

Zdravá žena a zdravý muž by s početím potomka neměli mít problémy. Pokud se rozhodnou pro založení rodiny, neměli by k tomu přistupovat jako k "úkolu", ale normálně, přirozeně pokračovat v milování bez používání antikoncepčních prostředků. Teprve, když se otěhotnění ženě nedaří po delší dobu, pak by měla pro soulož, případně po ní, zaujmout polohu možná vhodnější pro otěhotnění. Pokud při milování otěhotnět nechce, pak má smůlu, protože otěhotnět může ve kterékoli poloze.

Lidé dnes se zakládáním rodiny, tedy plozením potomků příliš nespěchají. Chtějí žít a užívat si a tak věk pro založení rodiny výrazně posunuli do staršího věku. To jim ale šanci na početí zrovna nezvyšuje... Právě naopak.

Sex má nepopíratelně velký "rekreační" význam. Lidé ho dělají proto, že jim přináší uvolnění, radost, potěšení i partnerskou intimitu. Moderní je souložit v nejrůznějších polohách, z nichž některé jsou přímo akrobatické... Ne všechny sexuální polohy však dávají stejnou šanci na oplodnění ženy. Už když se nad některými polohami trochu zamyslíte musí Vám být jasné, že u některých bude vůbec problém je zaujmout a úspěšně udržet až do zdárného konce. Naopak některé by mohly vypadat tak, že by mohly být pro otěhotnění ženy výhodnější. Žádná poloha ovšem není účinnou antikoncepcí.

Pro otěhotnění je možné a je i vhodné experimentovat. Pro zabránění otěhotnění však hledání té nejméně plodné polohy nemusí splnit vaše antikoncepční očekávání. Jedině snad v případě, že následné těhotenství budete považovat za bezpečnou ochranu proti dalšímu nechtěnému otěhotnění ...

Pokud se ženě nedaří otěhotnět po delší dobu, pak to samotná změna sexuální polohy při souloži vyřešit nemusí. Většinou pomůže ode všeho troška. Tedy například to, že žena (i muž) upraví svůj životní styl a hlavně se zamyslí nad svými stravovacími a pohybovými aktivitami, relaxací i pracovním a fyzickým vypětím. Rozhodně je nutné přestat kouřit a i omezení alkoholu může udělat své. Ale vraťme se k sexuálním polohám vhodným (vhodnějším pro početí. I tato změna může pomoci. Nejen změna sexuální polohy při souloži, ale také poloha, kterou žena zaujme krátce po ní mohou napomoci přírodě....

Z pohledu žádoucího otěhotnění se tedy dále budeme zabývat pouze polohami, ve kterých ženy obecně otěhotní snadněji.

Než se začnu zabývat vhodnými polohami, dovolím jednu zásadní připomínku:

Příroda má v otázce obměny generací v rámci druhu svá jasná pravidla. Nejdříve je to početí, pak příchod na svět, růst, dospívání, pohlavní zralost, rozmnožování, výchova dětí, postupně snižování plodnosti (klimakterium), stárnutí, období neplodnosti, smrt. Lidé si však díky antikoncepci, touze po kariéře a pohodlnosti naprosto vědomě a promyšleně posouvají období rozmnožování a výchovy dětí do období stárnutí, tedy do období, kdy se již projevují příznaky snížené plodnosti a přechod do období klimakteria. Jenže příroda o toto období reprodukce nemá až tak velký zájem. Žena již není z pohledu přírody až tak schopná a zdravotně způsobilá pro početí, hlavně však pro zdravé a bezpečné donošení dítěte a jeho porod. Je potřeba si uvědomit, že žena má po celý život všechna svá vajíčka v těle a v měsíčních cyklech se jí většinou jedno uvolňuje pro možné otěhotnění. Čím je žena starší, tím její vajíčka absorbují větší dávku negativních záření, jsou vystavena následkům smogu a životního prostředí ve kterém žena žije a životnímu stylu kterým žije. Příroda je rozumná a proto je i přirozené otěhotnění s věkem stále obtížnější. Umělé oplodnění je řešením, ne vždy však s kladným výsledkem. Vždy je to však trauma, kterým žena musí projít a to s nejistým výsledkem.

Z globálního pohledu jsou na tom muži lépe. Tedy bývali lépe. V posledních letech však zásadně klesá počet spermií v ejakulátu, jejich přirozená schopnost oplodnit ženu a to s přibývajícím věkem zcela zásadně. Důvody jsou podobné. Hlavně životní prostředí, životospráva, stres, nemoci, sexuální dysfunkce a v posledních letech i negativní vliv ženských hormonů (obsažených v hormonální antikoncepci), dnes už rozšířených i ve vodě a potravinách.

Více informací získáte v článku "Vliv mužů na plodnost žen" a článku "Jak si udržet kvalitu spermatu do vysokého věku",které se problémy oplodnění zabývají.

Rodinu plánujte v období, kdy jste pro plození dětí v optimální kondici

Rodinu je nutné plánovat v období, kdy jsou partneři pro plození dětí v optimální kondici a to ve věku zhruba od 20 do 30 let věku. Tedy do období, kdy již jsou zralí nejen pohlavně, ale také i psychicky a jsou tedy schopni dítě nejen na svět přivést, ale i vychovat.

Vraťme se však k sexuálním polohám vhodnějším pro otěhotnění

Pokud žena touží po dítěti a snaží se otěhotnět, neměla by k sexu přistupovat jako k úkolu. Nejlepší je nic neřešit a milovat se pro radost. Těhotenství pak většinou přijde tak nějak samo od sebe. Pokud se však snažíte již dlouhou dobu v řádu měsíců až roku a stále se otěhotnět nedaří, pak je vhodné navštívit gynekologa a poradit se s ním. Možná vám jako první volbu navrhne změnu sexuální polohy při milování, která bude lépe vyhovovat vaší anatomii reprodukčních orgánů. Vždy záleží na konkrétních anatomických podmínkách konkrétní ženy, tvaru a uložení dělohy a pozici děložního hrdla. Prvotním krokem je tedy vyšetření ženy gynekologem. Gynekolog nebo sexuolog pak posoudí, jaká sexuální poloha může ženě toužící po otěhotnění zajistit lepší nasátí spermatu do dělohy. Potom jednoduchou změnou sexuální polohy můžete docílit zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění.

Početí je normální, přirozený proces

Příroda naše starosti o "vylepšení" polohy pro otěhotnění v naprosté většině případů nepotřebuje. Spermie v pochvě mají za úkol plavat i "proti proudu" do děložního hrdla, bez ohledu na sexuální polohu ve které k ejakulaci došlo. Naše doporučení k výběru správné vhodné sexuální polohy spermiím pouze usnadňuje splnění jejich úkolu a zvyšuje šanci na přirozené rychlé oplodnění. Jak již bylo řečeno, vždy záleží na konkrétních anatomických podmínkách konkrétní ženy, tvaru a uložení dělohy a pozici děložního hrdla. Tyto anatomické jedinečnosti vlastně rozhodují o tom, která sexuální poloha je pro oplodnění nejvhodnější. Většina žen to neví a v podstatě to ani vědět nepotřebuje. Když se oplodnění nedaří, pak by to měla být první informace, kterou by jí i s doporučením vhodného chování po ejakulaci měl její gynekolog objasnit.

Pokud je pár v situaci, kdy s pokusy o oplodnění začíná, pak by si měl být vědom toho, že nic není ze dne na den, ale také i toho, že oplodnění je přirozený proces, žádná věda.... Prostě od určité doby se budou milovat bez ochrany proti otěhotnění, přeruší jakoukoli formu antikoncepce za začnou se těšit na to, že z jejich společné lásky může na svět přijít nová bytost. Je to zásadní změna v sexuálním chování páru. Zatímco doposud se milovali pro radost, nyní má jejich snažení mnohem vyšší cíl. Mnoho žen po prvním pohlavním styku za účelem oplodnění prožije velmi silné emoce, radost, slzy štěstí a pocit naprosto výjimečné až posvátné úcty k tomu, co se právě odehrálo. Muži většinou tak silné emoce v těchto okamžicích nepoznají a tak by alespoň měli vědět, co jejich žena právě prožívá. Tak silné následné emoce žena většinou prožije jen při prvních milováních a postupně se mění spíše v očekávání.

Úspěch početí však nesouvisí pouze se vhodnou polohou při sexu nebo po něm. Také je často potřeba vhodně upravit životní styl, nenervovat se, více odpočívat a zlepšit kvalitu stravy. Rozhodně nezapomeňte na pohybové aktivity a pobyt na čerstvém vzduchu. Pomůže i volnější oblečení a větší pozornost tomu, jak muž dlouhodobě  pečuje o své sperma....

Jak probíhá oplodnění?

Sex je přirozená cesta k dosažení oplodnění. Pokud nejsou vytvořeny umělé překážky pro oplodnění, tedy použití jakékoli antikoncepce, ochrany nebo přerušované soulože, pak je u zdravých jedinců oplodnění většinou jen otázkou času. Není potřeba provádět nic jiného, než normálně se milovat a nic neřešit. Rozmnožování je přirozené lidské chování, které nepotřebuje nic kontrolovat, řídit ani měnit. Co je však maximálně vhodné je klid, pohoda, vyvarování se stresu a pravidelný penetrační sexuální kontakt. Ta penetrace samozřejmě musí týt vaginální ....

Dovolím si uvést, že bez sexu to nepůjde. Znáte tuhle?

Chlap se přitulí k ženě a roztouženě říká , "Miláčku, jsem bez trenek..."
a ona odpoví , "Spi já ti zítra nějaké přemáchnu..."

Při penetračním vaginálním styku musí k ejakulaci dojít uvnitř vagíny. Po ejakulaci by muž měl ještě chvíli zůstat s penisem v pochvě, aby se do ní dostalo co největší množství ejakulátu. Nebudu zabíhat do podrobností. Ejakulát je nejdříve husté lepivá hmota, která má tendenci se shlukovat a "lepí". Po kratší době se začne jakoby zkapalňovat a ze stěn pochvy gravitací stéká do nejníže položené části pochvy. Pokud žena stojí, klečí nebo dřepí, pak je jasné, že ejakulát začne z pochvy spíše vytékat, než by se v ní shromažďoval. I přes snahu gravitace ale spermie umí "plavat proti proudu" a hledají děložní hrdlo, kterým by se dostaly do dělohy a za vajíčkem. Právě jsme si popsali polohy, které spermiím cestu k vajíčku moc neusnadňují.

Pro otěhotnění je ideální, když se spermie dostanou k děložnímu hrdlu už díky gravitací. Ve vhodné poloze sperma samo steče ze stěn pochvy do oblasti děložního hrdla.  Čím blíže se při nebo po ejakulaci spermie dostanou k děložnímu čípku, tím blíže jsou k vajíčku čekajícímu ve vejcovodech a tím pravděpodobněji doputují až k němu. Pochva je relativně krátká a při kopulačních pohybech a výstřicích ejakulátu při orgasmu muže se vždy nějaké množství do děložního čípku a jeho okolí dostane. Když však žena po ejakulaci muže zaujme polohu ve které většina ejakulátu děložní hrdlo obklopí a "zalije", pak mají spermie u vchodu do děložního hrdla a v jeho okolí kratší cestu do dělohy a za vajíčkem. Tím se i maximálně zvýší šance na oplodnění. Zaujetí vhodné polohy ženy po ejakulaci je tedy to nejjednodušší, co pro oplodnění může udělat. Proto je "Misionářská poloha" pro experimentování s oplodněním tou nejjednodušší a nejsnadnější cestou k naplnění cíle. Není v podstatě nutné udělat nic jiného, než se položit na záda, podložit si zadeček a čekat.

Neznamená to, že by se pár nemohl milovat v jiných sexuálních polohách. Sperma po určitou dobu vypadá spíš jako gel a lepí se ke stěnám pochvy. Teprve až po chvíli "vodnatí" a teče. To znamená, že se klidně můžete milovat v jakékoli poloze a teprve po ejakulaci v klidu zaujmout polohu na zádech s podloženým zadečkem, ve které sperma zateče do oblasti děložního čípku. Opravdu není nutné spěchat. Sperma se začne přirozeně ředit nejdříve za půl minuty a později. Máte tedy dostatek času na zaujetí "plodné polohy".

Začněte "Misionářskou polohou"

Pro nejpravděpodobnější početí je jako první volba doporučována "Misionářská poloha", tedy klasická "Misionářská poloha", kdy muž je nahoře a proniká do ženy zpředu. Poloha umožňuje hluboký průnik penisu do pochvy a spermie se po ejakulaci dostávají do těsné blízkosti děložního hrdla. Právě díky přirozenému zalití děložního hrdla spermatem, je obecně považována za nejvhodnější pro otěhotnění většiny žen. Čím kratší a snadnější je cesta spermií k vajíčku čekajícímu ve vejcovodech, tím větší je šance, že doputují až k němu.

Pravděpodobnost početí se pak následně dá ještě zvýšit tím, že žena zůstanete ležet na zádech a vhodným polštářkem si podloží pánevní oblast a dopřeje maximu spermií dostatek času na proniknutí do dělohy. Ejakulát v maximálním možném množství v pochvě stéká do blízkosti děložního hrdla, odkud je pak nasáván do dělohy k čekajícímu vajíčku. Doporučovaná doba odpočinku v poloze na zádech s podloženou pánví je okolo půl hodiny po pohlavním styku. Je potřeba použít polštářek přiměřené velikosti, neměl by být zbytečně příliš velký, a lepší bude, když bude pevnější a udrží tvar. Cílem je, aby se spermie hromadily okolo děložního hrdla a ne v zadní části pochvy za děložním čípkem. Není to však zas až tak velký problém. - spermie ví, co mají dělat a tak se svého cíle snaží dosáhnout.

Klasická "Misionářská poloha" je úspěšná především v případech, kdy je děloha ženy umístěna anatomicky v "normální poloze" v těle ženy. Pokud je děloha v obrácené poloze, pak je tato poloha pro početní naopak nevhodná.

Plavou spermie a strašně se těší na vajíčko. Závodí, která se k němu dostane dřív.
Jedna křičí: "Já tam budu první!"
Druhá na to: "Nemáš nárok, první tam budu já!"
Třetí zase: "Houby, první tam budu já!"
A ta čtvrtá plave plave nejrychleji a najednou to otočí a jak o život plave zpátky a volá na kamarádky:
"Holky, holky zpátky, viděla jsem mandle, tohle byl orální sex!"

Vyzkoušejte i polohy "Zezadu"

Z hlediska anatomie a hlubokého proniknutí je podle toho, co se odjakživa děje při množení v přírodě nejoblíbenější poloha "zezadu". Ani v této poloze není problém s tím, že by si sperma nenašlo cestu k děložnímu čípku. Pro některé ženy, které mají dělohu v obrácené poloze je tato sexuální poloha mnohem vhodnější než klasická "Misionářská poloha". Proto se při delším časovém úseku, po který se neúspěšně pokoušíte o přirozené oplodnění, doporučuje gynekologické vyšetření ženy. Při něm se může potvrdit, že žena má dělohu v takzvané obrácené poloze. Za tohoto anatomického stavu pak z hlediska otěhotnění jako nejvhodnější lékaři doporučují polohu "zezadu". Mimochodem - v přírodě je poloha zezadu využívána velkou částí živočišných druhů k udržení kontinuity druhu. Změnit sexuální polohu z klasické "Misionářské polohy" na polohu "Zezadu" však můžete i bez lékařského doporučení. Prostě vyzkoušíte 2x klasickou "Misionářskou polohu" a 1x polohu "zezadu".... a některá se ujme....

Orgasmus ženy i po ejakulaci muže je pro oplodnění ženy přínosem

Při orgasmu žena prožívá samovolné stahy pánevního dna, tedy i pochvy a dělohy. Jedná se o několik za sebou následujících stahů pochvy, dělohy, oblasti klitorisu a pánevního dna, které žena vnímá jako krásný pocit vyvrcholení - orgasmus. Právě při stazích pochvy a dělohy dochází k největšímu "sacímu efektu", kdy je přes děložního hrdlo přirozeně sperma nasáváno i se spermiemi do dělohy. "Nasávací efekt" děložního čípku při orgasmu spočívá v tom, že když žena dosáhne vyvrcholení, děložní děloha se začne stahovat orgasmickými stahy a s ní se rozpohybuje i děložní čípek. Díky stahům a pohybu nasává spermatickou tekutinu nacházející se po ejakulaci ve vagíně. Pokud je děložní čípek zalit spermatem, je nasávací efekt nejúčinnější. Při orgasmu ženy a stahům dělohy, který ho provází, se tak do dělohy nasaje více spermatu než bez orgasmu. Z tohoto hlediska je tedy ideální, když žena prožije orgasmus až chvíli po muži a to poté, co sperma "zvodnatí" a snadněji je pak nasáváno do dělohy. Teorie je krásná věc, ale v praxi už to bývá slabší...

Mužův penis po ejakulaci sice ochabne, ztratí erekci a zrovna když by ho pro dosažení orgasmu ženy nejvíce potřeba nejvíce, tak se stimulací pochvy končí.... Z pohledu možného oplodnění ženy však svůj úkol splnil... Z hlediska ženského orgasmu by to mnozí hodnotili jako problém "předčasné ejakulace", kdy muž vyvrcholil dříve, než stačil ženu dovést k orgasmu. Z hlediska oplodnění je to ale naprosto jedno. Sperma je v pochvě a příroda si už dělá co potřebuje.

Orgasmus u ženy by se však určitě hodil, neboť stahy pochvy a dělohy by pomohly spermiím dostat se (nasát) ve větším množství do dělohy, kde mohly začít závod o to, která bude u vajíčka první ... To, že muž vyvrcholil jako první a žena při souloži orgasmu nedosáhla by se z hlediska snadnějšího nasátí spermií pomocí orgasmických stahů pochvy, mohlo zdát problémem. Ve skutečnosti to ale není to zas tak velký problém, který by se nedal úspěšně vyřešit! Pomoc je jednoduchá a příjemná. Jen je potřeba vědět, jak na to.

Tou správnou a nejrychlejší cestou je dosažení orgasmu ženy cestou orálního sexu. Muž již svůj orgasmus prožil a nyní je řada na ženě. Žena si podloží zadeček polštářkem a uloží se do "plodné polohy". Ideální je, když si pod koleny podloží polštáři doširoka rozevřené, pokrčené nohy. Muži se tak nabízí ideální postavení (spíš položení) ženy pro orální sex. Za těchto okolností je ideální uvažovat výhradně o orálním sexu bez použití prstů nebo jakékoli jiné pomůcky zasouvané do pochvy. Zbytečně nepřidávejte ani jakýkoli lubrikant nebo olejíček. Orální sex si naprosto spolehlivě vystačí se slinami.

Nyní nastala ta správná chvíle pro orální milování ve všech jeho něžnostech a intimnostech. Cíl je jediný - silně ženu vzrušit a přivést jí k orgasmu. Využijte především doteky jazyka, laskání stydkých pysků a klitorisu.

Vhodné není ani hluboké zavádění jazyka do pochvy ani využití žádné jiné techniky, která by změnila chemické složení prostředí v pochvě nebo narušila nasávání spermií z pochvy do dělohy.

Až bude žena silně vzrušená, věnujte se technikám orální stimulace klitorisu a doveďte ženu až k orgasmu.

Po prožitku orgasmu jí dejte chvilku na odpočinek a doznění pocitů a pokuste se o další a další klitoridální orgasmy. Pokud žena prožije jeden orgasmus, tak je to fajn. Jak pro ni, tak pro spermie, které byly díky děložním stahům nasáty do dělohy. Když žena prožije vícenásobný orgasmus, bude to pro ni ještě lepší a spermiím to také usnadní cestu za vajíčkem... Čím více orgasmů, tím více spermií se díky orgasmickým stahům dostane na správné místo a může "bojovat" o vajíčko. Času máte víc jak dost. Stejně by žena musela ležet alespoň půl hodiny na zádech s podloženým zadečkem a tak alespoň díky těm několika orgasmům využila "volný čas"...

Právě jsem vám prozradil, jaká je nejsnadnější cesta, jak ženu přivést do jiného stavu. Jen prosím pány - až budete uvádět otcovství, nemusíte se zmiňovat o tom , že jsem vám k němu pomohl....

Je důležité si ale uvědomit, že žena nemusí mít orgasmus, aby počala. Odpírat ženě orgasmus z antikoncepčních důvodů tak opravdu není nutné!!! Případnému otěhotnění to nezabrání a jediné, co tím může muž docílit je to, že žena začne pochybovat, zda žije s tím správným mužem....

Nejméně vhodné polohy pro oplodnění

Nejméně vhodné polohy pro otěhotnění jsou polohy vsedě nebo vestoje, tedy polohy při kterých je "žena nahoře". Při těchto polohách má ejakulát tendenci vytékat z pochvy, spermie se nehromadí v blízkosti děložního čípku, gravitace je táhne v opačném směru a pohyb spermií směrem do dělohy je omezenější. V žádném případě však tato polohy nemůžeme považovat za antikoncepční!

Ještě na závěr malá poznámka pro muže, kteří orgasmu ženy nepřikládají tak velký význam jako svému a podceňují i bezpečný sex. Žena nemusí prožít orgasmus k tomu, aby byla oplodněna!!! Každý normální muž by si ale jistě přál, aby okamžik početí žena měla spojený i s krásnými pocity vyvrcholení... zaslouží si to...

 

Doporučené články

Literatura a zdroje

(AK)(Z)