Jste zde

Možnosti antikoncepce u muže

Možnosti antikoncepce u muže

Hlavní téma: "Bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)".

Cílem mužské antikoncepce může být ovlivnění procesů ve fyziologii reprodukce včetně tvorby spermií ve varlatech, jejich zrání, transportu z varlat do nadvarlat a jejich proniknutí a spojení s ženskými zárodečnými buňkami. Již v roce 1994 vyzvala Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) ke studiu a výzkumu reverzibilních metod mužské antikoncepce, které by ve větším měřítku umožnily regulaci plodnosti. Vysokou laťku vědcům nastavily možnosti ženské antikoncepce, která je účinná, pohodlná a bezpečná.

Metody mužské antikoncepce musí:

  • Být tak efektivní a bezpečné jako metody ženské antikoncepce.
  • Zaručit rychlý nástup sterility a kompletní obnovení plodnosti po ukončení užívání antikoncepční metody.
  • Být bez vedlejších účinků na případné potomstvo (v případě selhání antikoncepční metody)
  • Být finančně dostupná.
  • Musí být jednoduchá na použití, aby ji zvládl aplikovat každý muž.
  • Minimálně snížit sexuální prožitek muže.
  • Nesnížit sexuální prožitek ženy.

Nejčastější antikoncepční ochranou používanou muži je kondom. Muži se sice obvykle stavějí k jeho používání více negativně než ženy, ale to neznamená, že by každý muž použití kondomu striktně odmítal. Mnoho žen si to však myslí a tak raději přebírají odpovědnost za antikoncepci na sebe. U žen tak dnes vítězí relativně spolehlivá, jednoduše použitelná, ale co do následků na zdraví ženy nejistá - hormonální antikoncepce.

(AK)(Z)(L)