Jste zde

Vulva v historii a umění

Vulva v historii a umění

Volné pokračování článku "Vulva".

Mnoho kultur běžně považovalo vulvu za cosi nemravného, co musí zůstat skryto. Například výraz pro externí genitálie - "pudendum", doslova znamená "nemravná věc". Naopak některé kultury vulvu oslavovaly a dokonce uctívaly. V Indii ji ctí pod jménem yoni. Prameny uvádějí, že podobně tomu bylo ve starověku i u některých kultur Středního východu. Aspektem "božího uctívání" vulvy (joni) může být část moderní "neopagánské víry" a mohla být vyobrazena i na paleolitických uměleckých dílech. Jiné víry zase uvažovaly o některých či všech částech vulvy jako o "nečistých", což mohlo vést až k ženské obřízce.

Mnoho sochařů a malířů si zvolilo nevyobrazit vulvu ve svých dílech, i když se jednalo o nahou ženu. Oblast pubického ochlupení byla často přikryta kouskem látky, fíkovým listem či rukou. Pokud již však byla vulva vyobrazena, byla obvykle bez pubického ochlupení (byla lysá), stejně jako fyzické zobrazení vulvy, bez ohledu na to, zda by vulva byla při dané póze viditelná. V moderní době je v japonském anime a manga umění ženina vulva (dokonce i v pornografické hentai) cenzurována kvůli tamějšímu zákonu.

Během historie nebylo umělecké vyobrazení vulvy běžné kvůli estetickým a mravnostním nárokům. Teprve po širokém rozšíření pornografie v západních zemích se její vyobrazení stalo běžnější a detailnější.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)