Jste zde

Technika "Houpačka"

Technika "Houpačka"

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Tantrická masáž lingamu".
Technika patří mezi "Základní techniky tantrické masáže lingamu".
Technika "Houpačka" rozvíjí techniku "Shiatsu".

Technika "Houpačka" vychází z technik masáže Shiatsu, tedy z technik protahování. Tentokrát se ale nejedná o protažení svalů těla, ale lingamu. Jedná se o rozšířenou techniku masáže lingamu, kterou jsme si popsali v článku Technika "Shiatsu". V tomto případě se však pro protažení a uvolnění tkáně lingamu využívá jemný tlak a tah vytvořený pomocí prstů obou rukou po stranách lingamu v erekci nebo částečné erekci. Stejně jako Technika "Shiatsu" má velmi dobré účinky na prokrvení lingamu, uvolnění jeho tkáně a výrazně přispívá k posílení erekce.

Pokud srovnáte techniku Technika "Shiatsu" a techniku "Houpačka", nejspíš Vás překvapí, že na techniku provedenou oboustranně prsty obou rukou muži reaguji více a erekce penisu se viditelně (i pohmatem) vylepší. Vnímají to i muži a považují ji za techniku masáže, která je nejen příjemná, vzrušující, ale která také zvyšuje jejich pocit sebevědomí z narůstající pevnosti penisu.

Technika má základ v masážní technice "Shiatsu" a začíná stejně. Mezi palec a ukazováček pravé ruky stiskněte lingam u jeho kořene a lehkým tahem prsty posunujte směrem nahoru. Dráha pohybu prstů svírajících lingam vede oboustranně po těle lingamu tak, aby na konci jejich dráhy nedocházelo k dráždění frenulární zóny pod žaludem v oblasti uzdičky a na protější straně. Palec a ukazováček lingam protahují (vytahují) po jeho bocích.

Když dráha pohybu prstů pravé ruky dosáhne až k žaludu, začněte stejnou techniku provádět prsty levé ruky od kořene lingamu směrem k žaludu.

Nyní musíte oba pohyby synchronizovat tak, aby dráha prstů  jedné ruky vedla nahoru a dráha prstů druhé ruky vedla dolů. Lingam tedy bude z jedné strany "protahovaný" nahoru a z druhé strany velmi jemně "hlazený" dolů. Důraz je položený na protahování, pohyb dolů je už jen lehounký a hladivý. Pohyb se opakuje neustále dokola, takže dochází k pravidelnému protahování nejen tkáně lingamu, ale také kůže předkožky. Dochází ke střídání pocitů tahu a tlaku a k jemné stimulaci frenulární zóny pod žaludem (mimo oblast uzdičky a protější strany žaludu).

Nejedná se o techniku, která má za cíl dráždit nejcitlivější místa na lingamu, ale jejím cílem je lingam posílit stejně, jak je tomu při technikách Shiatsu. Tkáň lingamu se protáhne a prokrví. Stisk prstů by měl být pevný, pohyb nahoru a dolů pomalý a plynulý. Nezapomínejte na dostatečné množství teplého oleje.

Technika je obtížnější než technika "Shiatsu" především proto, že masérka (masér) se musí naučit "vyhnout" prstům pohybujícím se nahoru a pohybujícím se dolů. Pohyb prstů, které tkáň protahují, musí být plynulý a vedený stejnou intenzitou. Důležité je, aby protahování lingamu bylo nepřerušované a plynulé. Intenzita pocitů masírovaného bude oproti technice "Shiatsu" dvojnásobná. Když prsty jedné ruky při pohybu vzhůru dosáhnou k žaludu, začíná nový pohyb od kořene lingamu vedený druhou rukou a současně protisměrně probíhá hlazení palcem a ukazováčkem shora dolů. 

Už proto, že lingam není (na rozdíl od techniky "Shiatsu") jednou rukou přidržovaný a nedochází k napínání a stahování předkožky lingamu k jeho kořeni, je tuto techniku vhodné do masážní sestavy zařazovat až tehdy, když je erekce lingamu dostatečná a předkožka přirozeně stažená. Technika "Houpačka"erekci ještě více zvýší a pak už je většinou velmi dobrá a příliš nekolísá.

Proto je vhodné techniku nezařazovat hned na začátek masáže lingamu, ale až tehdy , když už je muž přiměřeně vzrušený. Pro počáteční techniky navozující vzrušení se proto více používá technika "Shiatsu", která tak pevnou erekci nevyžaduje, ale dokáže ji navodit. V průběhu masáže se pak obě techniky mohou používat rovnocenně nebo se mohou zařazovat střídavě.

 Techniku opakujte 6x nebo 9x.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)