Jste zde

Poloha "Štípání bambusu"

Poloha "Štípání bambusu"

Sexuální poloha uváděná v knize Kámasútra.

V tomto článku si můžete přečíst, jak tantra masáž může probudit vaši sexualitu!

Poloha "Štípání bambusu" je jedna z klasických poloh tantrické a taoistické tradice. Podle knihy Kámasútra, je jedna z nejotevřenějších pozic spojení muže a ženy. Vzhledem k tomu, že se jedná o polohu, která je natolik odlišná od jiných poloh, nebudu ji přiřazovat do některé skupiny poloh a ponechám ji i s jejími variantami samostatně.

Polohu "Štípání bambusu" si můžete vyzkoušet ve třech variantách. Každá z nich má své kouzlo a je v něčem pocitově jiná, než druhá. Ani jedna není lepší nebo horší jak druhá. Jde o to najít si takovou, která vám bude společně vyhovovat, dokonale ji zvládnout a naučit se ji používat. Můžete samozřejmě vyzkoušet všechny a možná vás i všechny zaujmou. Nakonec si však stejně vyberete jednu, která vám bude nejbližší a tu si budete společně užívat.

Varianta první. Žena si lehne za záda a pravou nohu rozevře do strany, ponechá ji nataženou na posteli. Druhou, levou nohu zvedne nataženou kolmo vzhůru. Muž ženinu levou, nataženou nohu na posteli překročí svou nohou a pokrčí ji v koleni tak, jako by chtěl sednout do dřepu. Lingamem se tak přiblíží k rozevřené joni. Zvednutou nohu ženy opře o pravé rameno, něžně nohu obejme pravou rukou a přivine ji k hrudi. Levou rukou zasune lingam do joni. Pravou nohu zlehka pokrčí na posteli a ponechá ji nataženou. Levá pokrčená noha drží váhu muže a pravá udržuje stabilitu jeho těla, roznáší zbytek váhy a umožňuje měnit hloubku nalehnutí na ženu. Lingam se zasouvá velmi hluboko a pod nezvyklými úhly. Je to poloha opravdu nezvyklá a velmi intimní. Muž se může mazlit se vztyčenou nohou ženy, která spočívá jeho na hrudi a opírá se natažená o jeho rameno. Kopulační pohyby se dají měnit co do rytmu i hloubky. Většinou jsou dopředu - dozadu, ale nejoblíbenější jsou kruhové pohyby pánví a hluboké a ještě hlubší zasouvání lingamu do joni.

Druhá varianta je podobná první, jen při ní muž klečí na levé natažené noze ženy. Má ji mezi svýma  nohama a může na ní i zlehka sedět. Druhou nohu, zvednutou, opřenou na hrudi a rameni objímá a laská. Lingam má hluboce zasunut do joni. Kopulační pohyby jsou většinou dopředu - dozadu, ale nejoblíbenější jsou kruhové pohyby pánví a hluboké a ještě hlubší zasouvání lingamu do joni. Jako by opravdu chtěl muž "rozštípnout bambus svým lingamem. Název polohy dokonce vystihuje i pocity, které muž v dominantní poloze prožívá. 

Třetí varianta spočívá v tom, že žena se z druhé varianty mírně pootočí na bok a muž se ještě těsněji přimkne svým pohlavím k ženinu. Spojení joni a lingamu se stane ještě těsnější a muž a žena jsou v podstatě spojeni i třísly. V této poloze je objímání vztyčené nohy ženy ze strany ještě intenzivnější a touha "štípat bambus" ještě silnější.

Kopulační pohyby svádějí k tomu, aby muž spíše kroužil pánví a hledal pro lingam ty nejkrásnější pocity. Zároveň stejně jako žena jemu, poskytuje muž ženě pocity hlubokého proniknutí, radosti, něhy lásky a štěstí. Je zvláštní, že muži svou něhu věnují především noze, kterou mají přitisknutou k hrudi. Objímají ji, líbají, hladí ji, mazlí se s ní a něžně se k ní tulí. Jako by si celou ženu transformovali do té nohy a proto je něco nutí, aby jí věnovali všechnu svoji něhu a lásku.... Jako by se veškerá touha muže upnula k noze ženy a k nevyhnutelné nutnosti zasunout lingam co nejhlouběji a spojit ho s joni v tom nejintimnějším a nejtěsnějším spojení.

Z pohledu tantrických zkušeností

Z pohledu tantrických zkušeností s touto polohou upozorňuji začátečníky na to, že až se vám podaří pro lingam nalézt tu nejlepší a nejhlubší  polohu, nebude se vám chtít ji měnit!!! Podobně je tomu i s oddalováním ejakulace. Když vaše těla opravdu splynou v jedno a vy se svými pohlavími spojíte v jeden celek, budete jen velmi těžko odolávat touze orgasmus neoddalovat. Už proto to není poloha pro začátečníky a předpokládá (vyžaduje) značné zkušenosti s kontrolou vzrušení a oddalování orgasmu. Když se vám podaří ji naplno prožívat, pak je pravděpodobné, že jeden z partnerů v ní prožije vyvrcholení. Pokud to bude žena a muž odolá, pak je žena na nejlepší cestě k prožitku vícenásobného orgasmu nebo dokonce může prožít i "Jízdu na vlnách rozkoše".

Hlavním důvodem tak silného vzrušení partnerů je snaha muže o hluboké a velmi hluboké zasouvání lingamu. To zajišťuje přímé dráždění zadní stěny pochvy a při zasouvání lingamu a kopulačních pohybech i dráždění prakticky celé hloubky pochvy. Nejsilněji to žena vnímá, když muž kruhovými pohyby stimuluje lingamem joni, aby naplnil svoji touhu po "rozštípnutí bambusu". Tato poloha je opravdu mimořádně energeticky silná. Žena energii hromadí v pánvi a muž ji vzhledem ke vzpřímené poloze těla může rozvádět do křížové oblasti a po páteři do hlavy. Muž který zvládá techniku tantrických a nebo taoistických technik zasouvání lingamu a má pod kontrolou své vzrušení, může ženu přivést až do pocitů extáze. Proto jsem na počátku tohoto článku psal o tom, že až si vyberete, která varianta polohy "Štípání bambusu" pro vás je ta nejlepší, přestanete hledat a bude se zdokonalovat v té, která vás dostane nejdál a nejvýš....

Osobně typuji, že nejvíce Vás zaujme varianta třetí.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)