Jste zde

Viagra a sildenafil

Viagra a sildenafil

Viagra je lék, který zásadně ovlivnil léčku problémů s erektivní dysfunkcí u mužů.

Důvody poruchy erekce

Příčiny poruchy erekce neboli erektilní dysfunkce u mužů jsou až z 80 % organické, především cévní a přibližně z 20 % tento problém souvisí s psychikou.

Poruchy erekce také často nepříznivě ovlivňují:

 • léky na vysoký tlak
 • žaludeční vředy
 • stres
 • deprese

Negativně působí zdravotní problémy:

 • obezita
 • cukrovka
 • onemocnění prostaty
 • onemocnění jater a ledvin

Každý muž s poruchou erekce by měl navštívit lékaře, protože tyto problémy mohou být signálem začínající nemoci. Problémy s poruchami erekce mohou být příznakem propuknutí mnohem závažnějších nemoci s časovým předstihem až dva roky. nejčastěji jsou takto signalizovány problémy s kardiovaskulárním systémem.

Viagra a Sildenafil jsou léky

Sildenafil je prostředek, používaný muži na léčení erektivní dysfunkce (impotenci). Přípravek, který je dnes světově známý pod názvem Viagra, byl vyvinutý farmaceutickou společností Pfizer. Viagra a další léky na erekci jsou vydávané na lékařský předpis. Důvodem je, že lékař musí posoudit vhodnost léku a jeho možné vedlejší účinky a tím i vhodnost léku pro pacienta. U nás zatím nebyl zaznamenán žádný případ úmrtí po požití Viagry, nebo po lécích na erekci, ve světě však již bylo zaznamenáno několik úmrtí. Je to významná prevence, neboť jen lékař zhodnotí, zda jsou přípravky pro pacienta bezpečné a poučí ho, jak je správně užívat. Riziko komplikací existuje u lidí s nemocným srdcem a u těch, kteří současně berou léky s nitráty. Před Viagrou neexistovala možnost ovlivnit erekci pomocí léků podávaných orálně. Je revoluční změna, která je pro muže mnohem příjemnější, než jiné formy řešení problémů s erekcí.

Americký úřad pro výživu a léky (FDA) 27. března 1998 schválil první lék, který opravdu a prokazatelně pomáhá erekci u mužů. O rok později, přesně 29. ledna 1999 se Viagra, na lékařský předpis, začala prodávat i České republice. Od března 2018 je Viagru možné volně, bez receptu, zakoupit ve Velké Británii .

Složení léku Viagra
Léčivou látkou přípravku Viagra je sildenafil. Jedna tableta obsahuje 100 mg sildenafilu ve formě sildenafil-citrátu.
Další látky obsažené v léku:

 • Jádro tablet: mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.
 • Potah tablet: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Charakteristika léku Viagra
Přípravek Viagra je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Viagra Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Pokud netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat, zbytečně by jste se vystavoval vlivu vedlejších účinků. Přípravek není vhodný pro ženy a nemá na jejich sexuální touhu žádný vliv.

Lékařská prohlídka je nutná!
Lékaři by před předepsáním Viagry měli pacienta nejprve řádně vyšetřit. Poruchy erekce totiž mohou být způsobeny řadou různých nemocí, které Viagra samozřejmě neléčí. Nejdůležitějším omezením užívání Viagry je současný příjem léků (hlavně na léčbu srdce), jež obsahují nitráty. Nejčastějším vedlejším účinkem užívání Viagry je přechodné zrudnutí tváře a bolesti hlavy. Mohou se dostavit poruchy vidění, většinou v podobě barevně změněného zorného pole, zvýšené citlivosti na světlo nebo sníženého vnímání.

Viagra se užívá orálně
Viagra se užívá orálně, což je její velká výhoda! Proces účinkování Viagry je poměrně složitý a také je individuální. Nástup účinků není okamžitý. Po požití léku se erekce dostaví teprve za 30 minut až hodinu. Účinek je omezený a asi po čtyřech hodinách pak přestává. Protože se látka podává orálně a prochází trávícím traktem, nedoporučuje se před samotným sexuálním aktem konzumace sytých a tučných pokrmů. Tyto pokrmy nebo velké množství konzumovaného jídla snižují účinek Viagry.

Tučná jídla, nebo velké množství jídla, mohou účinek léku poněkud znížit nebo i oddálit.

Úspěšnost samozřejmě závisí na příčinách erektivní dysfunkce a proto silně kolísá. Pokud se po prvním požití tablety nedostaví očekávaná kvalita erekce, nesmíme se vzdát, ale musíme hledata a nalézt účinnou dávku. Začínáme s 50 miligramy Viagry a při nedostatečném účinku zvyšujeme na 100 miligramů. Tam, kde erekce velmi dobře nastupuje už u 50 miligramů, je možné dávku snížit na polovinu. Často se úspěch dostaví až po vícenásobném užití. Časem dojde ke zlepšení prokrvení penisu. Významnou roli hrají i psychické faktory.

Samotná Viagra toho bez sexuální stimulace moc nezmůže. Účinkuje pouze tehdy, má-li muž sexuální touhu. Proti sexuálnímu nechutenství je Viagra naprosto bezmocná! Není se však také nutné obávat, že erekce časem nepomine. K dlouhodobé bolestivé erekci téměř vůbec nedochází. V každém případě je nutné si uvědomit že není možné z "preventivních důvodů" dávku zvyšovat!!!! Dodržujte doporučené dávkování, které Vám lékař předepsal.

Viagra a její použití:

Kdy se lék používá?
Přípravek Viagra se používá k léčbě mužů s poruchami erekce a nedostatečnou erekcí a impotencí. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního aktu dosáhnout takového ztopoření penisu, aby bylo dostatečné pro další sexuální aktivitu.

Dávkování Viagry

Jak se přípravek Viagra užívá

 • Vždy užívejte přípravek Viagra přesně podle daných instrukcí Vašeho lékaře.
 • Nejste-li si jist o správném užívání, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 50 mg.
 • Užijte přípravek Viagra zhruba jednu hodinu před předpokládanou sexuální aktivitou. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody.
 • Jestliže máte pocit, že přípravek Viagra účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Přípravek Viagra Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinouhodinou. Pokud přípravek Viagra užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.
 • Pití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Viagra nepožívat větší množství alkoholu.
 • Pokud po užití přípravku Viagra nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu s Vaším lékařem.
 • Viagra se nesmí kombinovat s některými léky na problémy, jako jsou nitráty, a zvláště pak nitroglycerin. O tom, zda léčbu Vašich zdravotních problémů je možné doplnit o lék na potenci, tedy Viagru, rozhoduje lékař, který ji předepíše na recept!
 • Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Viagra denně.

Na stránkách http://www.pfizer.cz/ naleznete kompletní oficiální aktuální informace o léku.

Varování: nekupujte léky na potenci přes internet, většinou jsou to padělky. Nebudete mít žádnou jistotu, zda takovéto léky obsahují účinnou látku. Pokud v léku účinná látka bude obsažena, pak nemáte záruku, v jakém množství je účinná látka zastoupena. Může to být zbytečný, drahý a případně i nebezpečný nákup.

 

Poznámka:
Americký farmakolog Robert Furchgott,za vyjasnění role oxidu dusnatého v lidském organismu, obdržel spolu s dalšími dvěma vědci v roce 1998 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Pro zasmání

"Honzíku," povídá dědeček, "zjistil jsem, že tvůj táta má v nočním stolku krabičku s tou viagrou. Když mu jednu čmajzneš, máš zítra ráno pod talířem stovku!"
Vnuk nejen slíbil, ale i vykonal. Velice se však ráno podivil, když zvedl talíř.
"Dědo, slíbil jsi kilo ale tohle je tisícovka!" "
To je v pořádku," přikývl děda, "těch devět stovek máš od babičky."

Literatura a zdroje

(AK)(Z)