Jste zde

Technika "Vývrtka"

Technika "Vývrtka"

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Tantrická masáž lingamu".

Technika "vývrtka" patří mezi ty varianty masážních technik, které vycházejí nebo jsou podobné jiné základní masážní technice. V tomto případě se jedná o techniku "Twist and shout". Na první pohled se jedná o variantu této velmi kladně hodnocené techniky tantrické masáže lingamu. Jedná se však o variantu trochu složitější. Každý z nás někdy otevíral láhev vína pomocí "vývrtky". Tak přesně podle techniky vytahování špuntu z láhve pomocí "vývrtky" si můžete představit o co půjde...

Technika "vývrtka" navozuje pocity intenzivního vzrušení. Patří mezi techniky povzbuzující, pomalé a intenzivní. Podobně jako technika "Twist and shout" se dá úspěšně provádět i při částečné nebo nedokonale pevné erekci.

Masážní technika "vývrtka" je prováděna jako

 • jedna z technik tantrické masáže nebo
 • pro závěrečné navýšení vzrušení, které přeroste ve vyvrcholení.

Je vhodná jak pro masáže prováděné heterosexuálními páry, které provádí žena muži, ale také pro masáže homosexuálních mužů.

Popis techniky z pohledu dávajícího

Jak jsem již uvedl, technika vychází z postupu platného pro techniku "Twist and shout"

Levou rukou uchopte lingam pod žaludem. Uchopte ho do dlaně tak, aby jeho tělo obepínala sevřená dlaň, palec a ukazováček. Palec a ukazováček se spojí a vytvoří O. Pohyb ruky veďte směrem shora dolů. Tím docílíte toho, že stáhnete předkožku a napnete kůži lingamu. Tlakem malíkové hrany ruky pomalu uvolníte lingam z tukové tkáně u jeho kořene. Povolte sevření dlaně ruky a prsy pomalu rozevře kolem kořene lingamu (kromě spojení palce a ukazováčku). Stále spojený palec a ukazováček levé ruky nechte pomalu sklouznout po těle lingamu až dolů k jeho kořeni. Tím dokončíte stažení a napnutí předkožky. Lingam se "prodlouží" a i dlouhá předkožka je bezpečně stažena pod lem žaludu. Staženou předkožku budete po celou dobu masáže technikou "vývrtky" přidržovat u kořene lingamu a nedovolíte jí povolit.

Pravou rukou, přesněji mezi pokrčené prsty - klouby ukazováčku a prostředníčku sevřete lingam. Začnete u spojení palce a ukazováčku levé ruky, která stahuje předkožku dole u jeho kořene. Jen připomínám, že palec a ukazováček obepínají kořen lingamu a jsou spojeny do O. Tak udržují staženou předkožku napnutou a žalud lingamu je proto zcela obnažen..

Uchopení lingamu mezi klouby ukazováčku a prostředníčku pravé ruky se provádí tak, aby dlaň pravé ruky byla přiložena podél lingamu a opírala se o žalud. Lingam mezi prsty lehce stisknete a začnete rukou pomalu rotovat a lingam "vytahovat". Cestou "narazíte" na lem žaludu, který než překonáte zajistí intenzivní protažení těla lingamu. Rotace pod lemem žaludu zajistí intenzivní podráždění pásu velmi citlivé části stažené předkožky, která se v tomto místě nachází. Této oblasti se říká "Phrenulární zóna" a jedná se o oblast mimořádně citlivou na tření a stimulaci. Pohyb zakončíte v okamžiku, kdy vám žalud proklouzne mezi prsty a "vypadne" z jejich sevření.

Možná se Vám to bude zdát moc složité, ale brzy si na takové uchopení zvyknete. Představte si, že kořen je rozšíření lahve a lingam je hrdlo lahve a žalud je špunt. A už to není tak těžké si představit jak prsty šroubíte po hrdle lahve, narazíte jimi na špunt a ten Vám proklouzne mezi pokrčenými prsty - klouby ukazováčku a prostředníčku. Láhev pořád přidržujete aby nevypadla a celý proces opakujete a opakujete...

Sevřený lingam se rotačním pohybem pomalu vytahuje mezi klouby prstů do výšky a pomalu prokluzuje... Muž vnímá velmi intenzivní pocity stažení předkožky, sevření lingamu mezi kloluby a samozřejmě rotaci, tření a nakonec vyklouznutí žaludu.

Výsledná souhra pohybů pak vypadá tak, že levá ruka nejdříve předkožku a kůži lingamu stáhne k jeho kořeni směrem dolů a udržuje ji po celou dobu techniky napnutou. Pravá ruka lingam "vývrtkou" lingam od jeho kořene až po vrchol žaludu stimuluje tlakem, rotací, "tahem", třením a nakonec pocity vyklouznutí. Pohyb je zakončen v okamžiku, kdy žalud vklouzne mezi prsty z ruky. Je normální, když lingam po vyklouznutí z dlaně pravé ruky spadne na břicho nebo směrem k nohám (podle toho, jak je anatomicky tvarovaný). Pro opakování techniky jej znovu uchopíte a techniku opakujete. Když se bude dařit, za krátkou dobu u padat nebude...

Ideální je silnější a pevnější uchopení lingamu mezi prsty a klouby pravé ruky. Podmínkou pomalého nárůstu intenzivních pocitů vzrušení je pomalý pohyb stažení předkožky za současné pomalé rotace pravé ruky a "vytahování" lingamu směrem vzhůru. Pohyb stažení předkožky je zachovaný po celou dobu techniky, přidávají se však pocity stimulace pravou rukou. Po provedení techniky se erekce většinou zpevní a lingam je lépe připraven na další techniky masáže. Vzrušení muže narůstá nebo se prohlubuje a vyrovnává na vyšší hladině.

Pokud je technika prováděna rychleji, může být nárůst vzrušení velmi silný a muž dosáhne vyvrcholení. Toho se dá využít především v posledním "kole" opakování masážních technik, kdy už je vyvrcholení plánované nebo očekávané.

Technika "vývrtky" je vhodná i pro navýšení závěrečného vzrušení muže až k hranici vyvrcholení. Můžete ji zařadit jak do sestavy technik masáže lingamu, které bezpečně vedou k vyvrcholení nebo ji můžete použít v situaci, kdy už vidíte, že muž je silně vzrušený a touží po vyvrcholení. Když vyvrcholení nastoupí, nepřestávejte v pohybu, ale zpomalte ho a snižte úroveň přítlaku prstů. Po vyvrcholení je žalud penisu mimořádně citlivý na dotek a tak postupně tlak a rychlost pohybu snižte až na úroveň jemného hlazení. Na závěr žalud jemně sevřete v dlani a zůstaňte v klidu. 

Doporučený počet opakování techniky:

 • 3x při nácviku "výdrže" s mužem. který má problémy s předčasnou ejakulací. Technika rotace, se provádí pomalu a mimořádně jemně!
 • 6x v případě kratších masáží
 • 9x v případě tantrické masáže hodinové
 • 18x v případě naplnění cíle dosažení vyvrcholení. V takovém případě je rychlost pohybu rotace i vytahovávání vyšší.

Pocity přijímajícího muže a poskytující ženy

Technika je používána jako jedna z technik celkové tantrické masáže lingamu. Je mimořádně příjemná pro oba partnery. Často právě při ní dochází k nárůstu vzrušení, které přejde až do vyvrcholení. Muži, kteří tantrické masáže prožívají opakovaně, ji považují za nepřehlédnutelnou a mají s ní mnohdy spojené očekávání vyvrcholení. Zvláště v situaci, kdy žena pohyb zrychlí a navýší počet opakování, muž pochopí, že masáž se blíží ke konci...

Pocity přijímajícího muže

 • příjemné a vzrušující teplo od masážního oleje
 • pocit sevření těla lingamu při stahování předkožky
 • pocity podobné pocitům techniky "Twist and shout", ale spíše více konkrétní než při "Twist and shout" (kde jsou díky sevření v dlani spíše plošné). 
 • pocity "prodloužení" a plnosti lingamu při stažení ukazováčku a palce levé do tukové tkáně u jeho kořenu
 • pocit natahování lingamu při zahájení rotace pravé ruky s vytahování směrem vzhůru
 • pocit intenzivního tření
 • pocity se při každém opakování opakují z nuly do maxima
 • muž přitom vnímá pocity zpevnění erekce a nárůst vzrušení
 • pokud je muž vzrušen a erekce je maximální, pak vnímá její stabilizaci

Rizika: nejsou. Lingam se opatrným stahování předkožky, ani jeho "natahováním" nijak nepoškodí...

Pocity dávající ženy

Pocity ženy, která masáž poskytuje, závisí především na tom, jak intenzivně se na provádění techniky koncentruje a s jakým cílem ji provádí. Pokud je při masáži žena soustředěná na to, co dělá, pak vnímá každou i malou změnu v kvalitě erekce lingamu. Už po prvních opakováních vnímá, že technika muže velmi silně vzrušuje. Při vyklouznutí žaludu z pravé ruky je zřejmé, že každé opakování napomohlo dalšímu zpevnění erekce. Tento poznatek zvyšuje sebevědomí ženy, která masáž provádí a naplňuje ji radostí. Kladně vnímá vzrušení muže a nepřehlédnutelně vidí výsledek techniky masáže. To, že se tato technika s úspěchem může provádět i na nedokonale vzrušeném lingamu, ji řadí mezi velmi vhodné techniky masáže mužů, kteří mají problémy s erekcí nebo dosahováním vyvrcholení.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)(O)