Jste zde

Pomozte prosím s výzkumem v rámci bakalářské prace

Pomozte prosím s vytvořením podkladů pro bakalářskou práci Anny Drozenové, studentky psychologie na FF UPOL v Olomouci. Její bakalářská práce hledá odpověď na otázky zda je možné, že některé lidské vlastnosti/schopnosti mohou určitým způsobem souviset se sexuálními preferencemi. Vaše názory a odpovědi jsou samozřejmě naprosto anonymní. Pravdivé vyplnění dotazníku pomůže ve výzkumu zaměřeném na zkoumání sexuálních preferencí lidí každého věku i sexuálního zaměření. 

Dotazník, který je potřeba vyplnit, naleznete na odkazu:

 

Děkuji Vám za důvěru a pomoc.
S úctou administrátor webu www.milovani.cz.