Jste zde

Panenství

Panenství

Výjimečně přeskočím a názor nakonec dám tentokrát na začátek.

Panenství je asi opravdu potřeba chápat jako svaté právo ženy rozhodovat sama o sobě. Měla by si však uvědomit, že je to nevratný okamžik, když o něj přichází. Tento pohled není ani tak fyzický, ale spíše psychický. Žena by si měla především vážit sama sebe a dobře zhodnotit, proč se stává z dívky ženou. Rozhodně by tak neměla dělat proto, že "je poslední ve třídě", nebo pod nátlakem okolí, aby se jí holky nesmály. Také by si měla zvážit, s kým tento výjimečný životní okamžik prožije. V neposlední řadě by měla přihlédnout k náboženským a etnickým požadavkům společnosti ve které žije. Nikdo nemá právo odsuzovat co je a co není správné v jiné zemi, ve které žena žije a bude žít. Sama si musí vše posoudit a rozhodnout se. Tato zodpovědnost je protiváhou jejího práva se rozhodnout. 

Panna je obecně označení ženy či dívky, která ještě neměla pohlavní styk. Někdy se takto hovorově říká ženě, která zatím není nijak sexuálně aktivní. Panenství, je v některých společnostech a zejména z pohledu mnohých náboženství, respektované, ceněné a žádoucí. I v nedávné minulosti byl sex před svatbou něco nepřijatelného a pobuřujícího. V některých zemích se přímo očekává panenský stav ženy při svatební noci s manželem. Ženy, které pannami nejsou, mají pak mizivou šanci se vdát. Jsou známé i případy, kdy ženy, které se provinily ztrátou panenství mimo manželství byly potrestány smrtí ukamenováním, nebo byly vyhnány z domova a veřejně zostuzeny. Toto jsou extrémní případy přístupu k fenoménu panenství.

Dobrovolná ztráta panenství před vstupem do manželství se v některých kulturách, zejména křesťanských nebo islámských, považuje za velkou hanbu. Jeho ztráta je spjata s osobní, nebo dokonce i rodinnou ctí. Rodina je pak schopna ženu raději zabít, než aby byla pošpiněna rodinná čest. Takovýto případ může být společensky přijatelný jako tzv. vražda ze cti, i přes to, že vražda je ve všech náboženstvích trestná.

Jako "staré panny" se hanlivě označují ženy, které i když jsou již ve věku, kdy společnost očekává, že budou vdané, stále nenalezly svého prvního partnera. Někdy jsou takto hanlivě označovány i ženy, které sice již pohlavní styk měly, ale přesto žijí bez partnera. Společensky jsou na tom i v dnešní době lépe ženy rozvedené, než "staré panny".

Z pohledu fyziologie

Ženská panenská blána je blána, která částečně uzavírá vchod do pochvy. K jejímu protržení, nebo spíše rozšíření většinou dochází při prvním sexuálním styku. Okamžiku protržení panenské blány se říká deflorace. Přítomnost nedotčené panenské blány je proto často považována za fyzický důkaz panenství a v některých kulturách je kontrolována před vstupem do manželství. Pokud však panenská blána chybí, nebo je jinak tvarovaná, nemusí to ovšem znamenat, že žena již svůj první pohlavní styk prodělala. Panenská blána může částečně nebo i zcela chybět již od narození. K protržení panenské blány může dojít i během života panny a to při cvičení, těžké fyzické námaze, či vkládání menstruačního tampónu. V ojedinělých případech, je nutné blánu chirurgicky odstranit, například kdy brání odtoku krve při menstruaci, aby neohrožovala život ženy. V poslední době existuje dokonce možnost plastickou operací panenskou blánu zrekonstruovat. Na základě stavu panenské blány dnes již opravdu nejde usuzovat, zda je žena skutečně panna, tedy ještě neměla pohlavní styk s mužem.

Po znásilnění se panny většinou za panny již nepovažují. Je to však pohled vysloveně technického rázu. Morální pohled nebrání tomu, aby se na ženu dále pohlíželo jako na pannu, protože žena o svou "nevinnost" přišla ne vlastním přičiněním a nedobrovolně.

Panic je muž, který ještě nikdy neměl pohlavní styk. Na rozdíl od stavu ženy nebývá ve většině zemích takový stav u mužů do svatby povinný. V některých společnostech a kulturách bývá dokonce panický stav muže brán jako negativum a zesměšňován. Obecně lze říci, že v porovnáním s panenstvím žen, nebývá tolik oceňován.

Panenství a společnost

Pohled na panenství je hodně odlišný v různých společnostech ve světě. V některých společnostech je zásadní záležitostí, je respektované, ceněné a žádoucí. Z pohledu mnohých náboženství je panna považována za čistou a měla by být oslavována.

Doba však mnohé tradice a pohledy mění. V poslední době zejména "západní kultura" předmanželské panenství obecně nepovažuje za ctnost a výhodu pro manželství. Dokonce panenství může byt v některých společenských kruzích zdrojem opovržení a posměchu. K tomuto stavu přispěla i sexuální revoluce z poloviny minulého století a zavedení dostupné antikoncepce. Z pohledu mladých lidí je panenství, od určitého přesně nespecifikovatelného věku, spíše negativní vlastností, která upozorňuje na možnost, že není něco v pořádku, že dívka je neatraktivní, prudérní a sexuálně nevyzrálá. Na druhé straně je ovšem třeba upozornit, že tento jev není obecný - mezi stejnou mládeží se šíří iniciativy a hnutí vyznávající sexuální abstinenci až do manželství. Tyto dva naprosto odlišné pohledy svědčí spíše o názorové polarizaci, než o zásadní změně postoje k panenství.

Novodobá definice panny je ...
Panna je dívka, která má díky filmům, videu, kamarádkám, felaci a cunnilingu alespoň teoretické znalosti o sexu.

V náboženských uskupeních a církvích jsou také ženy, které berou "duchovní panenství" za nejvyšší poslání a považují nové řeholnice za panny, aniž by braly ohled na jejich minulý sexuální život.

Ze zdravotního hlediska je nutné si uvědomit, že virus HIV a AIDS jsou ve světě i u nás hojně rozšířené nemoci a to především mezi mladými lidmi. Pohlavních chorob s nepříjemnými, či vážnými následky je celá řada. Promiskuita je nejsnadnější cestou k získání pohlavní choroby, nebo i nákazy smrtelně nebezpečným virem HIV a AIDS, který je doposud nevyléčitelnou nemocí.

Změna pohledu na panenství je spojena i s celkovým úpadkem morálních hodnot společnosti, ale i názoru na potřebu manželství a rodiny. Souvisí i s odklonem společnosti od tradičních klasických náboženských zásad. Emancipace žen také přinesla změnu v nahlížení na panenství, jako na osobní právo ženy sama si rozhodnout o tom s kým a kdy začne sexuální život. Mnohdy to není vůbec chápáno něco, co by ženu dělalo výjimečnou a žádoucí. Mnohdy si dívky samy poruší panenskou blánu, aby se tím již nemusely zabývat ...!!!

Na druhou stranu v mnohých společnostech, ve kterých se cení panenství, se stále více provozuje předmanželský sex jinými formami než souloží. Nejčastější techniky, které sex nahrazují jsou orální, anální a vzájemná masturbace. Žena technicky zůstává pannou, ale prakticky je to sporné.

V některých kulturách se sex ani pohlavní styk nijak nespojuje se vztahem muže a ženy, nebo otěhotněním, ale jen s rozkoší, kterou přináší. V těchto zemích se někdy protržení panenské blány, provádí rituálně. Stejně tak první pohlavní styk může být proveden rituálně a protržení panenské blány bývá zasvěceno bohům.

 

Poznámka:

Panna - latinsky Virgo intacta
Panenská blána - latinsky hymen
Slovo "panenský" pak přeneseném slova smyslu znamená i "čistý" nebo "zatím nedotčený", případně i "nevinný" či "krásný".

 

Pro zamyšlení:

Produkt sexuální výchovy - panna s bohatými sexuálními zkušenostmi.
(Žarko Petan)

Osobně nevím o sexu nic, protože jsem byla vždycky vdaná. 
(Zsa Gaborová)

Štítky: