Jste zde

Děložní čípek, děložní hrdlo

Děložní čípek, děložní hrdlo

Hlavní téma: "Pohlavní soustava ženy".
Volné pokračování článků , "Vulva" a "Děloha".


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Děložní_hrdlo

Schematické znázornění ženské pohlavní soustavy

(Schéma ženské pohlavní soustavy)

Děložní hrdlo (syn. děložní krček, lat. cervix) je nejspodnější část dělohy, která představuje bariéru mezi dutinou děložního těla a pochvou. Děložní čípek - latinsky cervix uteri - je hrdlo dělohy, které ústí do dělohy a zevně do pochvy. Je to jakýsi komunikační kanál mezi pochvou (vaginou) a dělohou, kdy od dělohy čípek odděluje tzv. vnitřní branka. Nachází se vzadu v pochvě a jeho průměr je asi jako průměr prstu.

Děložní čípek uzavírá vstup do dělohy a plní tak funkci tzv. bariéry, kdy nečistoty a infekce nemohou proniknout do dutiny břišní. Děložní hrdlo má velmi silnou stěnu, která je tvořena hladkou svalovinou a velkým množstvím hustého kolagenního vaziva. Vstup do děložního čípku je přes část, která připomíná prstenec, který obepíná vchod do dělohy. Oblast děložního čípku je mimořádně bohatá na nervová zakončení a proto je toto místo také velice vnímavé na sexuální pocity ale také na příliš velké přetížení, odření nebo podráždění.

Malý otvůrek (kanálek) v čípku však umožňuje pronikání spermií, které se po ejakulaci muže nahromadily v pochvě. Aby se spermie mohly snadno a rychle dostat do pochvy, produkuje děložní čípek hlen, který vytváří vhodné prostředí pro pohyb spermií a díky tomu se mohou dostat k vajíčku. Hlenová zátka zároveň čípek hermeticky uzavírá proti pronikání nečistot a infekcí z pochvy do dělohy. Za normálního stavu, tedy bez zdravotních obtíží nebo jakýchkoliv změn, je čípek delší, tužší. Pokud je vajíčko oplodněno a těhotenství se dostane do stádia porodu, vychází pak tudy dítě z dělohy.

Části děložního hrdla

Děložní hrdlo ční do pochvy jako děložní čípek (portio vaginalis cervicis). Sliznice, která z poševní strany pokrývá děložní čípek, je kryta vrstevnatým dlaždicovitým epitelem a nazývá se ektocervix.

Kanálek děložního hrdla se otevírá do dělohy vnitřním děložním otvorem (ostium uteri internum) a ústí do vaginy na děložním čípku zevním děložním otvorem (ostium uteri externum)

Běžně je kanálek, který prochází děložním hrdlem a spojuje pochvu a dělohu, velmi úzký. Sliznice vystýlající děložní hrdlo tvoří podélné slizniční řasy, které do sebe zapadají a tak otvor dokonale uzavírají. Sliznice je pokryta jednovrstevným cylindrickým epitelem, jehož buňky sliznice produkují hlen, jehož konzistence se mění v závislosti na pohlavním cyklu. Tato sliznice se nazývá endocervix. Uzávěra děložního hrdla zabraňuje průniku nečistot a choroboplodných zárodků do dělohy, vejcovodů a břišní dutiny. Dá se říci, že hrdlo děložní a čípek patří k ochranným bariérám dělohy.

Vnitřní průměr děložního hrdla ženy je 7-8 mm, během porodu ale až 10 cm.

Hlen

V plodných dnech ženy (nebo při říji u samic zvířat) se charakter vylučovaného hlenu mění, hlen je řidší a dovoluje spermiím snadněji proniknout do dělohy. Sledování změn hlenu pro dosažení nebo vyhnutí se početí využívají metody tzv. přirozeného plánování rodičovství. Většina druhů hormonální antikoncepce zabraňuje řídnutí hlenu, a tak vytváří bariéru proti průniku spermií.

Během těhotenství uzavírá děložní hrdlo hlenová zátka, která chrání děložní dutinu před průnikem mikroorganismů, ale i spermií. Několik hodin před prvními porodními bolestmi se hlenová zátka uvolní.

Funkce děložního hrdla

Při porodu je husté vazivo hrdla nasáklé tkáňovým mokem natolik, že se změní ve vazivo řídké, což umožní dostatečné rozšíření pro umožnění průchodu plodu. Rozšířením a „spotřebováním“ hrdla a čípku při porodu začne proces konečného vypuzení plodu. Hrdlo děložní tak signalizuje změny v organizmu, například těhotenství již zmíněnou hlenovou zátkou, která je rozeznatelná již v prvních týdnech gravidity.

Během menstruace se kanálek děložního hrdla mírně roztáhne, aby se mohlo vylučovat odumřelé endometrium. Roztahování děložního krčku může být příčinou křečovitých bolestí v podbřišku, které menstruaci mohou doprovázet.

Během ženského orgasmu se děložní krček smrští a zevní děložní otvor se roztáhne. Doktor R. Robin Baker a dr. Mark A. Bellis z Manchesterské univerzity jako první vypracovali teorii, podle které tato reakce slouží k nasátí semene z pochvy do dělohy, tedy ke zvětšení pravděpodobnosti, že dojde k otěhotnění. Později ale vědci, hlavně doktorka Elisabeth A. Lloyd, zpochybňovali smysl této teorie a kvalitu experimentálních dat, které byly použity k jejímu podložení.

Nemoci děložního hrdla

Poměrně běžným problémem je ektropium, stav, kdy endocervix začne přerůstat do pochvy. Protože tyto buňky produkují hlen, může se projevovat výtoky. Léčí se laserem.

Rakovina děložního hrdla

Rakovina děložního hrdla se dá poměrně snadno odhalit pomocí preventivních výtěrů, i tak ale často bývá smrtelným onemocněním. V poslední době se ukazuje, že jistý podíl na propuknutí rakoviny má pohlavně přenášený virus (HPV). Žena, která měla více partnerů, by proto neměla opomíjet nutnost preventivních prohlídek u odborníka.

Konizací čípku potom rozumíme seříznutí přečnívající části děložního hrdla do pochvy. Je to ještě dnes praktikovaná operace, která odstraňuje nádorovými buňkami poškozený čípek. Komplikací po několika dnech může být silné krvácení po odloučení strupu.

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Děložní_hrdlo)

Děložní čípek a sex

Řada sexuologických expertů a koučů sexu doporučuje při sexu stimulaci okolí děložního čípku a někdy i přímo stimulaci děložního čípku. Cílem takovéto stimulace by mělo být dosažení vaginálního orgasmu, přesněji orgasmu při stimulaci oblasti děložního čípku a jeho okolí. Je to samozřejmě jedna z možností, jak by žena mohla prožít vaginální orgasmus. Některé ženy při stimulaci děložního čípku nebo jeho okolí prožívají pocity intenzivního sexuálního vzrušení. Tyto pocity, navozené tlakem nebo dotykem, pak v kombinaci se stimulací oblasti bodu G mohou být dostatečně silné na to, aby žena prožila vaginální nebo kombinovaný orgasmus. Dovoluji si však upozornit na to, že takováto stimulace uvnitř pochvy má svá přísná pravidla a že k takovéto stimulaci s váží i omezení, která by každá žena a každý muž měl respektovat. Podrobněji v článku "Kdy je stimulace děložního čípku nepřijatelná?".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)