Jste zde

Mužská sterilizace - vasektomie

Mužská sterilizace - vasektomie

Literatura a zdroje: http://www.vasektomie.cz.

V době, kdy se hodně mluví o nežádoucích vedlejších účincích hormonální antikoncepce, je jednou z možných alternativ, jak zabránit nechtěnému početí, vasektomie. Tato antikoncepční metoda se táká pouze mužů. Dne 1.4.2012 vstoupil v platnost zákon č. 373/2011 Sb. o specializovaných zdravotních službách, který zcela nově upravuje podmínky sterilizace v České republice. Podle § 12 tohoto zákona lze sterilizaci provést ze zdravotních důvodů nebo z jiných, než zdravotních důvodů. Jedná se o zásadní zrušení omezujících předpisů pro sterilizaci mužů a žen. Došlo ke zrovnoprávnění obou pohlaví a sterilizace se stala přístupným možným způsobem antikoncepce. Ke sterilizaci jak u mužů, tak u žen, už není třeba souhlas sterilizační komise. Pokud se ke sterilizaci rozhodne muž, musí splňovat kritérium svéprávnosti a minimálně 14 dní před výkonem by měl být dostatečně poučen o zákroku a s ním souvisejících náležitostech. Tato doba je stanovena proto, aby si zákrok mohl dostatečně zvážit a nejednal bez rozmyslu, nebo pod nátlakem. Potom podepisuje informovaný souhlas, v němž je podrobně popsán jak zákrok, tak i jeho rizika i výsledný stav.

Vasektomie je mikrochirurgický zákrok, který si v České republice mohou nechat provést muži starší 21 let. Jde o relativně malý chirurgický výkon, který trvá asi 30 minut, při kterém se přeruší oba chámovody, tenké trubičky, kterými procházejí spermie z varlat do ejakulátu. Po vasektomii již nemůže dojít k oplodnění vajíčka a k početí. Sterilizace je považována za bezpečný a trvalý způsob mužské antikoncepce. Vasektomie nemá žádný vliv na potřebu sexu, ani na jeho průběh. Samotný zákrok je mnohem jednodušší než ženská sterilizace. Provádí se při místním umrtvení a pacient může celý výkon sledovat.

Obavy mužů jsou zbytečné.

  • Nejčastější obavou mužů je představa, že se stanou impotentní. Tato obava je naprosto zbytečná. Muži mají po operaci naprosto normální sexuální aktivitu a orgasmus jako dříve. Není potřeba se obávat „vedlejších účinků“.
  • Schopnost ejakulace, libido, erekce – to vše zůstává. Pouze množství ejakulátu (v němž ovšem nejsou obsaženy spermie) je menší. Jedná se tedy pouze o ztrátu plodnosti! Neplodnost však neznamená ztrátu touhy, neschopnost, impotenci.
  • Plnohodnotný sexuální život může muž obnovit dva týdny po sterilizaci.

Sterilizace není nevratná

Nejčastěji mají muži obavu, že pokud by v jejich životě nastala zásadní životní změna a oni by znovu chtěli mít děti, nebylo by to pak již možné. Sterilizace není nevratná, plodnost muže je možné dalším chirurgickým výkonem obnovit.  Mužům lze po vasektomii navrátit plodnost díky mikrochirurgické operaci, které se říká vasovasostomie. Jedná se však o náročnější mikrochirurgický zákrok při kterém se přerušené chámovody zase spojí. Úspěšnost oplodnění je pak přes 70 %. Bohužel, pokud se otevření kanálků nepovede, muž zůstává sterilní. Jisté riziko neplodnosti po tomto zákroku zde tedy je. Vzhledem k tomu, že sterilizaci si nechávají dělat především muži, kteří již děti mají, nejedná se u nich o zásadní problém. Úspěšnost vasovasostomie je závislá na zdravotním stavu muže, době, která uplynula od vasektomie, a především na kvalitě semenné tekutiny v chámovodu v době reoperace. V dnešní době plodnost mužů zásadním způsobem klesá s věkem a zdravotním stavem. Proto je jistě vhodným zajištěním budoucí možnosti oplodnění ženy zachování spermií před provedením zákroku přerušení chámovodů. Spermie mohou být bezpečně uloženy ve spermabance po řadu let. V případě potřeby je tak zachovaný genetický materiál pro oplodnění. Případného selhání plodnosti po reoperaci - vasovasostomie tak není zásadním problémem.

Jak zákrok vasektomie probíhá?

Jedná se o poměrně krátký, zhruba 30-ti minutový ambulantní chirurgický výkon na šourku při lokální (místní) anestezii. Při zákroku se chirurgicky přetnou chámovody a přeruší přirozený tok spermatu při ejakulaci. Chámovod je trubička, která zprostředkovává transport spermií z varlete ven. Chámovody jsou následně podvázány - odtud pochází lidový termín "je podvázaný". Jedná se tedy o přerušení, podvázání, nebo elektrické či chemické uzavření chámovodů, které zabrání spermiím proniknout do ejakulátu. Chirurg provede drobný řez na šourku, buďto jeden uprostřed, nebo dva po každé straně, provede operaci a pak řezy uzavře stehy. Tyto stehy jsou z přírodního materiálu, který se sám vstřebá, a proto není nutné je později odstraňovat. Obava, že by se mužům po vasektomii budou zvětšovat varlata protože se v nich spermie budou hromadit, je mylná. Jsou to zbytečné obavy. Velikost varlat zůstává po vasektomii stejná, i když spermie se dál tvoří. Nedochází však k jejich výtoku v průběhu ejakulace. Postupně dochází k jejich přirozené biodegradaci, tedy se rozloží a vstřebají. Důležité je, že při vasektomii zůstává hormonální funkce varlat neporušena.

V poslední době se také začíná používat metoda dočasné vasektomie, při níž se chámovody pouze uzavřou. Po odstranění uzavření chámovodů dochází k jejich snadnějšímu zprůchodnění, než při zákroku, kdy je potřeba jejich zpětné mikrochirurgické spojení.

Samozřejmě spontánní otcovství vyloučí u muže nevratný chirurgický zákrok orchiektomie, která se ovšem nepoužívá jako antikoncepční metoda. I při tomto zákroku je však možné zajistit budoucí možnost oplodnění ženy zachováním spermií před provedením zákroku.  Spermie mohou být bezpečně uloženy ve spermabance po řadu let.

Upozornění po operačním zákroku

O dalším průběhu pooperační rekonvalescence je každý pacient dobře informovaný. Především je nutné, aby věděl, že účinek vasektomie není okamžitý! I po provedení zákroku je potřeba při pohlavním styku dočasně používat antikoncepci. Jedná se o asi 40 ejakulací, při kterých se v ejakulátu ještě mohou vyskytovat živé spermie. Proto je nutná následná pooperační péče a kontroly u lékaře. Asi po dvou až čtyřech měsících je muž pozván ke kontrolnímu odběru ejakulátu, při kterém se provádí kontrola přítomnosti spermií v ejakulátu. Dokud není kontrolní odběr ejakulátu zcela bez spermií, měl by muž pokračovat s používáním antikoncepce. Vasektomie je pokládána za úspěšnou, jsou-li 2 odebrané vzorky za sebou bez spermií.

Shrnutí pojmů

  • Vasektomie - sterilizační metoda,  mikrochirurgický zákrok spočívající v přerušení obou chámovodů, tenkých trubičky, kterými procházejí spermie z varlat do ejakulátu.
  • Vasovasostomie. Jedná se však o náročnější mikrochirurgický zákrok při kterém se přerušené chámovody zase spojí.
  • Orchiektomie, mikrochirurgický zákrok spočívající v přerušení obou chámovodů v takovém rozsahu, že jejich opětovné spojení není už možné. Nejedná se tedy o antikoncepční metodu, ale o nutný chirurgický zákrok.

 

Literatura a zdroje:

(AK)

Štítky: 

Komentáře

Výborný článek pana Stolzela o vasektomii:
http://www.cmcpraha.cz/cs-CZ/novinky/vasektomie