Jste zde

Jak se naučit kontrolovat vzrušení

Jak se naučit kontrolovat vzrušení

Pokud muž chce, aby jeho spojení se ženou bylo dlouhé, naplněné a vedlo k orgasmu ženy, pak musí umět kontrolovat své vzrušení. Své vzrušení musí umět podřídit vzrušení ženy. Na první pohled by to nemělo být až tak těžké, jenže příroda muže předurčila k tomu, aby především splnil svoji úlohu oplodnit ženu a teprve v druhé řadě mu dala možnost ji při spojení dovést až k vyvrcholení. Jen málokdy se muži přirozenou cestou podaří vydržet dráždění pohlavního údu při spojení tak dlouho, aby žena prožila orgasmus jako první. Je to dáno už tím, že muž potřebuje při souloži ke vzrušení na úroveň orgasmu stimulaci v délce okolo 5-ti minut. Naproti tomu žena většinou potřebuje pro dosažení vyvrcholení dobu stimulace okolo 12 až 15-ti minut, i delší.

Taoistická filozofie

Podle taoistické filozofie je muž aktivnější, rychlejší a efektivnější, ale je impulsivní, udržuje obtížněji kontrolu nad emocemi a také hůře kontroluje své vzrušení. Žena je více pasivní, její pohyby a reakce jsou klidnější, pomalejší, uvážlivější a také lépe kontroluje své vzrušení, které více prožívá emocemi než pudově. Muž v taoistické filosofii představuje kladný pól sexuální energie a označuje se jako energie (síla) Yang (+ síla, kladný pól sexuální energie). Mužský princip je mnohem více kolísající, nejistý, impulzivní,  než ženský princip. Ženský princip představuje energii Yin (- síla, záporný pól sexuální energie). žena. Proto se v souvislosti se sexuální energií hovoří o jejím kladném a záporném pólu, které se vzájemně přitahují. 

Pokud však v taoistické filosofii je porovnávána mužská sexuální síla a ženská sexuální síla, hovoří se často o poměru ohně a vody. Přitom oheň patří k energii Yang, přestože je rychlý a silný, protože může být uhašen, zmírněn, zklidněn i poražen vodou, která je považována za energii Yin. To samozřejmě umožňuje porovnání prožitku vzrušení, cesty k vyvrcholení a zvládnutí kontroly nad vyvrcholením a ejakulací. Energie ženy může překonat energii muže. Proto je zvládnutá kontrola nad ejakulací pro muže tak důležitá pro jeho schopnost uspokojit ženu při pohlavním styku.

Kontrola nad vzrušením a ejakulací je nejvýraznějším projevem schopností muže při tantrickém (taoisickém) přístupu k umění lásky.

Zvládnutí kontroly nad vlastním vzrušením pak v historii bylo a i dnes je vyjádřením schopností a zkušeností, kterých muž dosáhl. Dá se říci, že kontrola nad ejakulací je základním předpokladem k postupnému zvládnutí úrovní tantrického mistrovství. Jednotlivé úrovně tantrických mistrovství jsou popsány v článku "Tantrické mistrovství".

 

Jak se naučit kontrolovat vzrušení - taoistický přístup

K milování by muž měl vždy přistupovat jako k něčemu posvátnému. Spojení muže a ženy není akt uspokojení pudů, ale akt lásky a spojení božských energií muže a ženy (nehledejte v tomto pohledu náboženství, ale filosofii). Pokud budete chtít dosáhnout kontroly nad svým vzrušením, pak vám nezbude nic jiného, než na sex změnit názor a začít o sexu uvažovat jako o milování. Už tato změna pohledu vám pomůže v jiném prožívání milování a spojení muže a ženy. Pak již půjde především o ovládnutí svých reakcí, svého ega, svých pudů a ejakulace. Když ovládnete tyto problémové části svého já, pak se změní i vše ostatní a to nejen v sexu, ale i ve vašem životě.

Pokud s technikami ovládání ejakulace začínáte, pak si pamatujte.

Základní pravidla platná pro celé milování

 • nespěchejte ani na milování, ani na výsledky svého snažení
 • zklidněte se
 • ovládejte úroveň svého vzrušení
 • ovládejte své emoce
 • nikam nespěchejte, čím více budete spěchat, tím menší šanci na úspěch budete mít
 • zkroťte své vášně (to však neplatí pro prožitky ženy)

Milostná předehra

Milování nezačíná milostnou předehrou, milování začíná už před ní, ještě v době, když se na milování těšíte a když o něm společně uvažujete.

 • buďte k ženě pozorný, galantní
 • nelitujte jemnosti, něžností, květin, dobrého jídla a pití
 • vytvořte příjemnou atmosféru plnou vůní a intimního osvětlení
 • naplňte místnost příjemnou hudbou
 • nikam nespěchejte, nic vám neuteče...
 • zahrňte ženu svou pozorností, láskou, něhou
 • použijte vonné oleje pro uvolnění napětí nohou
 • masáž částí těla i celého těla dokáže uvolnit nahromaděné napětí, obavy, úzkost, stres
 • milostná předehra by měla být nejdelší částí celého milostného setkání, proti jí věnujte mnohem větší pozornost než doposud
 • vzrušte ženu co nejvíce
 • nespěchejte se svým vzrušením
 • ukažte ženě, jak dokonalý jste milenec tím, že jí dovedete až na okraj vyvrcholení bez penetrace
 • někdy je možné před pohlavním spojením ženě poskytnout klitoridální orgasmus před milováním
 • prožitkem uvolňujícího orgasmu ji připravte na další techniky penetračního milování

Spojení muže a ženy

 • spojení lingamu a joni provádějte pomalu, uvolněně, bez napětí
 • žena musí být opravdu hodně přirozeně zvlhnutá
 • pokud je přirozené zvlhnutí menší, pak raději použijte kvalitní lubrikant
 • dostatečná lubrikace je při penetraci základ pro zvládnutí podnětů stimulace třením lingamu o stěnu joni
 • pohyby provádějte pomalu, uvolněte lingam i joni
 • vyhýbejte se úhlům zasunutí, při kterých dochází k příliš silnému tření
 • soustřeďte se na dýchání
 • používejte tantrické a taoistické techniky zasouvání
 • nespěchejte, soustřeďte se na vzrušení ženy, ne na své vzrušení
 • kontrolujte, zda vaše vzrušení nedosahuje k hladině, při které se spouští nezadržitelný orgasmus

Když se vzrušení blíží k hladině, kdy by ejakulace mohla nastat

Pokud se nepodařilo ejakulaci oddálit, uvolněte se a prožijte svůj orgasmus naplno.

Pro uspokojení ženy pak použijte některou z nepenetračních technik, nejlépe orální techniku pro dosažení klitoridálního orgasmu. Bližší informace naleznete v článku "Orální sex pro dosažení orgasmu ženy". Takovýto orgasmus bude po předcházející prodloužené stimulaci vagíny žena vnímat mnohem intenzivněji než běžně.

 • Pokud muž vnímá, že je stále příliš vzrušený a že další pokračování soulože by nezvládal, může provést opakovaně techniky stisku a snížit tak své vzrušení až do stádia mírného ochabnutí erekce.
 • Transformaci sexuální energie může žena provádět souběžně s mužem. I žena bude vnímat vlny energie při transformaci. Bude vnímat energii muže, ale i energii svou. Čím blíže bude žena ke svému orgasmu, tím více a hlouběji bude tyto energie vnímat a prožívat.

Ovládnutí sexuální energie a kontroly nad ejakulací.

 • Techniky ovládání sexuální energie a kontroly nad ejakulací umožní muži prodlužovat sexuální spojení se ženou až do stádia, kdy žena může prožít orgasmus. Není to ovšem ze dne na den ,a proto je nutné se umět vyrovnat i s tím, že se sice daří orgasmus občas oddálit, ale stejně to ještě nestačí na uspokojení ženy.
 • Nezoufejte, vše je jen otázka cviku a snahy. Rozhodně se nenechte neúspěchem odradit. On to vlastně žádný neúspěch není, jen je to jeden z pokusů o dosažení vyšších stupňů mistrovství, který se ještě zcela nepodařilo dosáhnout. Nespěchejte na sebe, prožívejte milování naplno a učte se získávat kontrolu na sebou samým.
 • Techniky blokování sexuální energie a oddalování orgasmu mají šanci jedině tehdy, když se dokonale naučíte rozpoznávat stupně svého vzrušení a zvláště pak techniky VČAS zahájit a bezpečně provést! Právě odhadnutí vzrušení a hranice, kam až můžete své vzrušení uvolnit, je nejobtížnější část nácviku i praktikování technik oddalování orgasmu.

Spolupráce se ženou

Základním předpokladem úspěchu nácviku i praktické realizace technik oddalování orgasmu je spolupráce se ženou. Není možné tyto techniky provádět bez spolupráce s ní. Není ji tedy možné "překvapit" svým mistrovstvím, pokud žena nebude chtít ...

V době od okamžiku, kdy muž zastaví kopulační pohyby až do doby, kdy je znovu obnoví, musí žena zůstat v klidu. Hlavně nesmí provést žádné vědomé stahy poševních svalů, ani pohyby pánví. Když si vzpomenete na taoistický výklad mužské a ženské energie - energie ohně a vody, pak si musíte uvědomit, že pokud žena bude chtít, pak cíleným sevřením mužova penisu vaginálními svaly bezpečně vodou uhasí jeho udržovaný oheň.....

Závěrem

Metody jsou to na první pohled jednoduché, jejich realizace však vyžaduje soustředění, odhodlání a kázeň. Až se naučíte odhadnout ten správný okamžik, kdy s nimi začít, zjistíte, že je můžete používat spolehlivě a bez obav. Sexuální spojení pak prodloužíte na tak dlouho, že žena bude mít dostatek času na nárůst svého vzrušení až za hranici prožitku orgasmu. Tyto techniky pak můžete používat pro dosažení jejího několikanásobného orgasmu.

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(O)