Jste zde

Milovat se potmě nebo při světle?

Milovat se potmě nebo při světle?

Hlavní téma: "Sexuální vzrušení".
Volné pokračování článku "Zrakové podněty".

Sex je jedinečná příležitost, kdy můžeme krásu vnímat i potmě.

V článku sexuální vzrušení jsme se zabývali podněty vzrušení, které ovlivňují to, zda se vůbec vzrušíme, jak bude vzrušení silné a jak dlouho nám vydrží. Sexuální vzrušení ženy a Sexuální vzrušení muže není stejné, má trochu jiný průběh a je ovlivněno jiným poměrem podnětů, které ke vzrušení vedou.

Pro připomenutí - jedná se o tyto podněty sexuálního vzrušení:

Pokud se budeme hlouběji zabývat sexuálními podněty zrakovými, pak si logicky musíme položit otázku "co je pro nás lepší - milovat se při světle nebo potmě?".

Pokusíme se nyní zamyslet nad tím, co někdo považuje za jasný argument pro jednu a druhý pro druhou volbu.

Hned na začátku se však ponořme do pocitů, které prožívá jen relativně velmi malá skupina lidí. Tou skupinou jsou lidé slepí nebo lidé, kteří z jakéhokoli důvodu o zrak přišli nebo mají jen zbytky vidění. Co je vlastně muže vzruší na ženě, kterou nevidí a naopak? Jak poznají, co by je mělo vzrušit? Nebudu se touto otázkou zabývat do hloubky. Je to totiž velmi složitá problematika, která by si nezasloužila zmínku v nějakém odborném článku nebo i celý článek na toto téma. Možná by si zasloužila i samostatnou vědeckou práci zakončenou minimálně zveřejněním v odborné literatuře nebo to, aby byla vydána knižně. Asi si řeknete, co tak zajímavého nebo složitého by tato problematika měla představovat? Domnívám se, že by ani tak moc nebyla významný pro lidi nevidomé nebo lidi silně slabozraké, jako by její závěry mohly být obrovským přínosem pro nás, kteří dar zraku máme, jen ho nedokážeme dostatečně ocenit.

Ale vraťme se k té otázce "Co je vlastně muže vzruší na ženě, kterou nevidí a naopak?". Je rozdíl, zda je člověk nevidomý od narození nebo o zrak přišel v průběhu života nebo o něj přišel průběžně z důvodu nějaké závažné choroby. Lidé, kteří nikdy neviděli nemají konkretní vizuální představu o tom, co jiní vidí. Vytvoří si nejspíš nějakou svou vlastní pomocí ostatních smyslů. Lidé, kteří o zrak přišli nebo o něj přišli postupně, si chybějící zrakovou informaci doplňují zkušeností, kterou získali v době, kdy viděli a tu si průběžně upřesňují pomocí jiných smyslů. V obou případech vizuální informace chybí a proto je nutné nahradit informacemi, které dodají jiné smysly. Tito lidé mají ovšem právě ty další smysly vytrénované, daleko vnímavější a proto jimi jsou schopni chybějící vizuální informaci doplnit.

Lidé, kteří vidí, vizuální informaci ke svému vzrušení potřebují i nepotřebují. Hodně totiž záleží, co je k touze po sexu vede. Pokud je to erotická představa nebo erotický sen, nepotřebují "vidět", protože už vzrušeni jsou vidinou sexu. Podobně je to i ve všech dalších případech kdy některý z dalších erotických podnětů navodí stav vzrušení. Takovéto situace však nejsou na denním pořádku. S touhou po sexu se neprobouzíte ze sna každou noc...

Obecně se tedy dá prohlásit, že vizuální složka vzrušení má pro celkové erotické naladění člověka velký význam. Proto má význam i světlo v sexuálním životě lidí.

Sexuální vzrušení navozuje příjemná intimní atmosféra

Nepochybně sexuální vzrušení navozuje příjemná intimní atmosféra. Ale ani ta nejkrásnější a nejintimnější atmosféra není dost intimní, když chybí ten druhý... To však nebrání autoerotice, při které ten druhý může být tak trochu virtuální...

Někdo namítne, že vzrušit se můžete i v tramvaji, když v ní pojedete s překrásnou ženou se svůdným tělem a navíc v minisukni... nebo když přistoupí muž jako z reklamy na holící strojem nebo pánskou kosmetiku. Ano, dá se to pochopit, ale to už jsme u té prvotní vizuální iniciaci vzrušení. Ta, doplněna vhodnou erotickou představou, může přinést překvapující reakce těla...

Nic se nesmí stát pravidlem

Nepochybně sexuální vzrušení navozuje příjemná intimní atmosféra. To se dočtete v každé literatuře o sexu, masážích i milování. Jsem přesvědčen o tom, že světlo, intimní pološero, erotické přítmí i absolutní tma jsou pro milování vhodným doprovodným prostředím.

Lidí se milují ve dne, ráno přes den, večer i v hluboké noci. Měli by vycházet z toho, co momentálně cítí, jak se momentálně cítí, co právě potřebují a po čem touží. Pak vlastně skoro vůbec nezáleží na tom, kolik světla při milování v daném okamžiku mají k dispozici.

Je vhodné plné světlo?

Možná je to pro někoho důležitá otázka a čeká na odpověď. Osobně se domnívám, že mnohem důležitější je aby se nestalo, že jeden nebo druhý partner vyžaduje pro milování stále stejnou atmosféru, bez které mu to prostě nepůjde. Jsou lidé, kteří vyžadují světlo jak v pravé poledne při každém milování a často vlastně ani nevědí, proč. Možná proto, že se ve tmě necítí dobře a ze tmy mají strach, protože v ní prožívají úzkosti nebo mají obavy, že nad něčím ztratí kontrolu. Těch důvodů pro trvalé milování při plném světle může být mnoho, ale vůbec nemusí souviset se sexem. Jeho nebo její partner nebo partnerka pak mohou mít po čase z takovéhoto milování nepříjemný pocit, protože ví, že o něco dalšího přicházejí.

Není důvod si myslet, že pro milování je ideální absolutní tma, ale ideální nemusí být ani plné světlo. Spíše jde o to, milovat se za těch podmínek, které jsou momentálně k dispozici ve chvíli, když se milovat můžeme... Milování v přírodě, kdy sluníčko krásně svítí na těla milenců - vždyť to je přímo nádherná představa. Proč nevyužít dovolené nebo výletu k milování v přírodě nebo u vody či moře? Jen si při milování v přírodě dávejte pozor na to, abyste byli sami...

Pokus o malé shrnutí:

  • Asi nejsilnějším argumentem může být to, že při plném světle uvidíte více jak potmě... Tedy uvidíte i mnohem více detailů, které vám jinak unikají. Pro někoho to může být nesmírně vzrušující pohled, jiný právě proto vyhledává tmu nebo přítmí. Prostě se možná jen stydí...
  • Při plném světle můžete naplno vychutnat pohled na každý detail partnerova nebo partnerčina těla.
  • Pokud máte v místnosti k dispozici zrcadlo, pak odraz vašich těl v něm může dát vašemu milování další rozměr. Může to být až překvapivě vzrušující, vidět sebe nebo partnerku v nezvyklé situaci...
  • Jsou lidé, kteří jsou vzrušeni právě tím, že jim ten druhý nemůže nic skrýt, nebo tím, že oni nic neskrývají, naopak se mohou nabídnout k prozkoumání...
  • Při dostatečném světle se některé sexuální praktiky dají lépe zvládnout. Někde jsem slyšel "penis nemá oči", a tak se muž může snadněji přesvědčit, kde se jeho chlouba právě nachází. Někdy to zabrání tomu, aby mu žena neřekla "trochu výš miláčku..." Tedy pokud ten důvod není někde jinde než jen ve snaze někam vstoupit...

TMA

Druhou hraniční situací je, když jeden z partnerů při milování trvale vyžaduje naprostou tmu. Opět ten důvod nemusí mít nic společného se sexem. Důvodem může být patologický stud za vlastní tělo nebo za to, že k sexu má vůbec dojít. Obě varianty jsou mezi lidmi realitou a jsou někdy příčinou dalších vážných sexuálních problému. V některých případech, zvláště tehdy, když nejsou příčiny takovýchto obav včas řešeny a partneři nevyhledají odbornou pomoc, může takovýto stav vést až k odcizení partnerů nebo k jejich rozchodu.

Sex potmě je vyžadovaný ženami jednak proto, že se ve tmě nemusejí zabývat svými komplexy, které se domněle týkají jejich těla. Ženám ale sex ve tmě možná vyhovuje také proto, že jejich podněty vzrušení nejsou až tak moc vázané na zrakové podněty, ale více ke svému vzrušené potřebují něžnosti, emoce a doteky. A sluchové podněty, hmatové podněty, dotek a blízkost, líbání a doteky ústy a erotické představy jejich vzrušení mohou vyvolat i potmě. Komplexy z nedokonalosti vlastního těla však mají i muži a proto mnozí, zvláště ti obézní se milování ve tmě až tak moc nebrání. Obezita, pleš, povislé svaly, projevy stárnutí, případně i malý penis, to vše jsou důvody, které absenci světla při milování podle jejich představ ospravedlní...

Na závěr

Žádný závěr se u této otázky udělat nedá. Ideální je, když vyzkoušíte vše zmíněné. Nevyhýbejte se ani světlu, ale ani tmě. Vyzkoušejte intimní přítmí i posvátné prostředí tantrického chrámu, které si společně připravíte a ozáříte mihotavým světlem svíček...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)