Jste zde

Kontrola vzrušení muže ze strany ženy

Kontrola vzrušení muže ze strany ženy

Další z metod oddálení předčasné ejakulace spočívá v kontrole vzrušení muže ze strany ženy. Snažte se muže na počátku vzrušit jen málo. Nespěchejte a vzrušení probouzejte postupně. Pokud vzrušení stoupá, odveďte jeho pozornost jinam a uvolněte jej. Samozřejmě musí chtít muž a musí si uvědomit, kdy jeho vzrušení začíná být příliš velké a především on se musí naučit rozpoznat okamžik těsně před ejakulací. Odvedení pozornosti se provede například prudkým nádechem a zadržením dechu na několik vteřin a odpoutáním pozornosti od podnětů vzrušení na něco jiného až na dobu jedné minuty. Vzrušení muže se výrazně sníží a ejakulace se oddálí.

 

(AK)(Z)

Článek se bude doplňovat o praktické cvičení.