Jste zde

Tantra a pohlavní nemoci

Dovoluji si reagovat na některé vaše dotazy okolo tantrického sexu a pohlavních chorob. Často se lidé při rozhodování zda navštívit či nenavštívit tantrické kurzy obávají, zda se nemohou nakazit pohlavní chorobou. Organizátoři kurzů zlehka mlží a uvádějí, že při vlastním kurzu to není možné (nebo pravděpodobné) a někteří uvádějí, že je to přímo vyloučeno tím, že klienti uvádějí svůj zdravotní stav v dotazníku atd.

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článku "Představuje tantrická masáž nějaká rizika?".

Na běžných kurzech by se to opravdu stát nemělo. Především na kurzech základní tantry, kde nejde o výuku sexu, ale prožívání, kde cílem kurzu je poznat a probudit především sebe sama.

Ne každý kurz ovšem probíhá tak v poklidu a s těmito úmysly. Jeden kamarád, který patří k těm, kteří jsou v oblasti kurzů tantry považováni za zkušené a velmi dobré lektory (skoro "king"), mi po jednom kurzu objasnil o co vlastně jde. Na kurzu nechal jednoho známého a uznávaného umělce chovat se více jak nevhodně, až tak, že jsme mu přes jeho společenskou a mediální prestiž začali říkat "chlívák". Na dotaz proč toho ....... jako lektor neusměrnil a případně nevyhodil, mi vysvětlil, že ví o tom, jak se chová, ale že on přivede další .... Dorazil mne informací, že vedením kurzů tantry současným novým směrem "objevili s partnerkou (taktéž mediálně uznávaná) díru na trhu..." To bylo naposledy, co jsme se s ním viděli. Dnes jsou úspěšní a bohatí. Asi opravdu objevili díru na trhu...

Ne všichni uznávaní tantričtí mistři pořádající kurzy tantry však uvažují tak, jak jsem popsal (doufám)...

Zpět k tématu Tantra a pohlavní nemoci:

Dal jsem do internetového vyhledávače heslo tantra a pohlavní choroby a vyjelo mi tohle:

O kurzu: "U nepevně daných párů se doporučuje používání kondomů i když samotná tantrická soulož snižuje možnost nákazy pohlavní nemocí".  

O kurzu: "Při tantrickém sexu nedochází ke tření v pochvě ženy a tím nedochází ani k drobným oděrkám, které jsou většinou příčinou přenosu pohlavních nemocí, včetně HIV (všechny pohlavní nemoci jsou většinou přenášeny mikroskopickými kapkami krve z oděrek vzniklých při souloži)".

Přihlášení na kurz: Úvodní formy tantrických testů vycházejí z písemných odpovědí na vhodné dotazy. Ty je možné dělat na našich tantrických stránkách. Účinnější tantrické testy jsou testy vycházející z individuálního vcítění se do účastníka. Pro tantrické testy používáme i přístroje EAM na zjištění tělesné zdatnosti či tělesné zátěže. Tantrické testy můžeme zaměřit i na zjištění a vyloučení pohlavních nemocí. Tantrické testy mají tyto formy: dotazníkové, intuitivní, experimentální na základě prožitého programu, pomocí informačních preparátů, pomocí přírodně léčebného přístroje.

Informace o pohlavních chorobách: "Smyslem pohlavního styku z biologického hlediska je přenášet semeno, v případě pohlavních chorob jde o přenos něčeho úplně jiného (nepříjemného), co vyvolává zcela jiný život. Zdá se, že biologie odměňuje věrné. Pohlavní nemoc je projevem pocitu viny s nevědomou tendencí sám sebe, i svého partnera, za nevěru potrestat."

Dále už nemělo smysl hledat.

Záměrně neuvádím stránky, ze kterých texty pocházejí. K datu 8.10. 2013 a času 12:57:37 však byly prokazatelně veřejně vystaveny na stránkách "renomovaných" organizátorů tantrických kurzů.

Pokud tyto názory jsou opravdu vyjádřením vlastních názorů jejich pisatelů (organizátorů kurzů), pak na tyto kurzy NEJEZDĚTE !!!

Takže můj názor:

Tantrický sex je z hlediska přenosu pohlavních chorob naprosto rovnocenný jakékoli jiné sexuální aktivitě při které dochází ke styku s tělesnými tekutinami partnera nebo partnerky. Není tedy naprosto žádný rozdíl mezi pohlavním stykem, který s vámi povede nejvyšší guru a tantrický mistr, který dosáhl osvícení nebo pohlavním stykem se šlapkou na E55. V obou případech je riziko nákazy pohlavní chorobou stejné. Rozdíl snad bude jen v tom, že ta šlapka muži obratně nasadí kondom při imitaci orálního sexu a ten ani nepozná, jak si ho připravila ....

Mějte rozum a nenechte se uklidnit bláboly o dotaznících, testech a intuitivním, případně vědeckém nalezení problémových pohlavně nakažených účastníků kurzu. Takovýmto hloupostem nevěří ani ti, co vám je sdělují. Jde jim především o to, aby jste zaplatili nevratnou zálohu na kurz a pak už můžete dumat jak chcete....

Proč nejde snadno odhalit příznaky pohlavní nemoci

 • Většinou lidé nevědí, že jsou infikováni sexuálně přenosnou nemocí, poznají to až když se objeví příznaky nemoci.
 • Podle typu sexuálně přenosné infekce osoba může nebo nemusí přenášet infekci, pokud nejsou viditelné nějaké projevy nemoci. Například člověk pravděpodobněji rozšíří nákazu herpesové infekce (opar), až když se objeví puchýře (sexuálně přenosná nemoc), než když se příznaky neobjeví.
 • Neplatí to však vždy. U některých infekcí může nakažený člověk přenášet HIV infekci (sexuálně přenosná infekce) kdykoli, i když se ještě neobjevily příznaky AIDS (sexuálně přenosná nemoc).
 • Sexuálně přenosné nemoci jsou přenášeny z jedné osoby na druhou prakticky všemi formami sexu. Každé sexuální chování při kterém dojde ke kontaktu s druhou osobou nebo s jejími tělesnými tekutinami, musí být považováno za možné riziko přenosu sexuálně přenosné nemoci.
 • Nejčastějšími zdroji infekce jsou bakterie, plísně, prvoci nebo viry.

Vždy platí:

 • Možnost přenosu různých nemocí sexuálními aktivitami je hodně variabilní.
 • Všechny sexuální aktivity mezi dvěma (nebo více) lidmi by měly být vždy považovány za dvousměrnou cestu pro přenos SPN.
 • Každému zúčastněnému hrozí "předání" i "příjem" nemoci. V obou případech se jedná o rizikové chování.
 • Není možné dostat sexuálně přenosnou nemoc při sexu s osobou, která tuto nemoc nemá.
 • Osoba která má sexuálně přenosnou nemoc ji získala při sexuálním kontaktu s někým nakaženým nebo přišla do kontaktu s jeho infikovanými tělesnými tekutinami.
 • Někteří organizátoři kurzů "pro pokročilé" vyžadují "Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro potravinářské provozy a styk s potravinami". Ani potvrzení o zdravotní způsobilosti nemají smysl, neboť jsou vydávány sice lékařem, ale za zcela jiným účelem, než jakým je výuka tantry, případně výuka sexu ....
 • Potvrzení, že nejste nakažen pohlavní chorobou nemají smysl, neboť od odběrů biologického materiálu a vydání potvrzení mohlo dojít k nákaze. Navíc některé choroby nelze odhalit dříve, jak po třech měsících od rizikového pohlavního styku. Takováto potvrzení jsou "vyžadována" na některé kurzy tantry v zahraničí.
 • Pozor si dejte i na kurzy (především v zahraničí), kde je před zahájením kurzu odebírána krev za účelem provedení testu na AIDS, aby byla zajištěna 100% jistota, že mezi účastníky kurzu není nikdo nakažený virem HIV nebo nemocí AIDS. Za test se samozřejmě platí navíc (a to ne málo) a jeho výsledek slouží pouze organizátorům akce k vyloučení potenciálně nakažených osob. Už z logiky provedení testu je jasné, že nezjistí nic, jen zaplatíte (a to ne málo). Navíc mezi rizikovým kontaktem a projevem nemoci musí uplynout potřebná doba pro rozvinutí nákazy do měřitelných hodnot. To však neznamená, že pokud je osoba nakažená virem HIV v době provedení testu negativní, nemůže šířit nákazu až do propuknutí nemoci. Prakticky se tak můžete od organizátorů akce druhý den po odebrání vzorků dovědět jen to, že jste všichni OK a můžete doplatit zbytek školného... Teoreticky pak můžete za další tři měsíce zjistit, že máte AIDS, stejně jako dalších 50 milionů lidí na celém světě (stav k 12/2013).
 • Obávám se však, že i kdyby se po několika dnech zjistilo, že některý z účastníků je nakažený, že by tato informace kolektivu potenciálně nových, dalších nositelů nákazy sdělena NEBYLA!!! Rád bych pak viděl reakci účastníků kurzu a následně právní klání poškozených s organizátory kurzu...
 • Testování na AIDS a pohlavní choroby není lékaři nikdy vydáváno za účelem zajištění zdravotní způsobilosti pro hromadné sexuální praktiky!!! Vždy se jedná výhradně o individuální otestování zdravotního stavu konkrétní osoby, která má obavy z možné nákazy z předcházejících sexuálních nebo pracovně rizikových aktivit.
 • Jestli mi nevěříte, zajděte k obvodnímu lékaři a vyžádejte si potvrzení, že nemáte pohlavní chorobu s dovětkem, že "Potvrzení se vydává pro účely účasti na hromadní tantrické akci s výměnou partnerů". A pak se nám tady na stránkách www.milování.cz svěřte, jak jste pochodili....

Rizikové skupiny:

 • Nejvíce jsou ohroženi lidé promiskuitní. Nezáleží přitom na tom, kolik mají sexuálních partnerů.
 • Velmi rizikovou a početnou skupinou jsou narkomani.
 • Zdrojem rozšiřování sexuálně přenosných nemocí bývají prostitutky a prostituti, protože mají mnoho sexuálních partnerů a používají nechráněný sex.
 • Všichni, kteří mají víc sexuálních partnerů jsou možným zdrojem nákazy jejich blízkého partnera.
 • Protože sexuálně přenosné nemoci jsou přenášeny v jakékoli formě sexuálního vztahu, mohou tak být nakaženi i lidé partnersky věrní (manžel nebo manželka nevěrníka).
 • Složitější a o to nebezpečnější je, že nositel nemoci může být asymptomatický - bezpříznakový přenašeč sexuálně přenosných nemocí.
 • Rizikovou skupinou z hlediska popisu práce jsou všichni zdravotníci, hemofilici a terénní pracovníci v oblasti práce s narkomany a pracovníci záchranné služby (pracují při záchranných akcích s potenciálně nakaženými lidmi).

Ochrana proti sexuálně přenosným chorobám

 • Ve všech příručkách o sexu se doporučuje provádět výhradně bezpečný sex.
 • Při uskutečnění rizikového pohlavního styku je ochranou použití kondomu a vyvarování se styku s tělesnými tekutinami partnera.
 • Je prokázáno, že bezpečný sex je nejspolehlivější způsob ochrany proti všem sexuálně přenosným nemocem, léčitelným i neléčitelným.
 • Ani bezpečný sex však není možné považovat za absolutní záruku ochrany proti pohlavním chorobám.
 • Některé pohlavní choroby mají inkubační dobu až 3 měsíce. pak je teprve možné nakažení testy bezpečně prokázat. Proto je naprosto nezbytné po rizikovém sexu pohlavně žít i se svým životním partnerem. Jedině tak zabráníte jeho potenciální nákaze s fatálními následky (AIDS).
 • Nejlepší ochranou je partnerská věrnost nebo sexuální abstinence.

Tantrické kurzy, které připouštějí kontakt osob navzájem v oblasti nekrytých genitálií při nácviku sexuálních praktik jsou z hlediska přenosu pohlavních chorob rizikové. Navíc doporučování lektorů vyzkoušet si na kurzu techniku nebo praktiku s jiným partnerem jsou z pohledu selského rozumu i sexuologie promiskuitní přístupy, které přímo ohrožují všechny účastníky kurzu, kteří k tomu svolí. U lidí, kteří na kurz přijdou sami a partner jim je přidělen, se jedná o přímé ohrožení, podobně jako při náhodné sexuální praktice s neznámou osobou.

Dovoluji si připomenout, že se jedná o můj názor a je možné jej plně ignorovat.

 

K zamyšlení

„A změnilo se něco na tom, že učení v podstatě probíhá jen tehdy, exstuje-li osobní vztah mezi učitelem a studentem, když ten první dokáže toho druhého nadchnout? Učit znamená rozdmýchávat oheň, nikoli plnit sudy.“
(Manfred Spitzer, německý lékař, psychiatr, psycholog a filozof 1958)

Doporučené články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)