Jste zde

Tantrická skupina - technika "tantrických mistrů"

Tantrická skupina - technika "tantrických mistrů"

Hlavní téma: "Tantra".
Pokračování článku "Společná výuka technik spojení muže a ženy".

Mnohokrát jsem již zdůraznil, že při tantrickém sexu nebo jakýchkoli tantrických praktikách hlavním cílem dávat. Pokud jste založili uzavřenou tantrickou skupinu, pak tento cíl musí stát nad vším, co děláte. Tantrikům by mělo jít především o to, o co šlo už tantrickým mistrům před staletími. Dříve byli tantričtí mistři více učenci a "mnichy", než v dnešní době, kdy je tantra spíše zábavou než filosofií. Ono to však ani v dnešní době není problémem, pokud ovšem dnešní tantrici drží jedné z hlavních myšlenek tantry - více je dávat než brát...

V uzavřené tantrické skupině se v rámci společné výuky technik, meditací a cvičení může provádět mnoho individuálních, párových i kolektivních technik a meditací. Slouží jednak k poznání sebe sama, ale také ostatních partnerů ve skupině. Nic se nedá uspěchat, a proto se doporučuje projít všemi jednoduššími meditacemi a cvičeními dříve, než se v další výuce rozhodnete pro výměnu partnerů. V tantře existuje rituál, který z "výměny partnerů" udělá tantrický obřad. Jedná se o "Rituál spojení pro trojici a čtveřici" a pro partnery ve skupině má podobný význam jako první milování ve dvojici nebo ztráta panenství nebo panictví.

Teprve pak má smysl zabývat se tématem jako je společná výuka technik spojení muže a ženy.

Technika "tantrických mistrů"

Toto cvičení jednoznačně patří mezi ta cvičení, která ve skupině předpokládají naprostou vzájemnou důvěru a určitou míru společných zkušeností. Ti, kteří vše posuzují očima milovníka porna si možná při jejím popisu představí nějakou scénu, kterou viděli na svém oblíbeném erotickém kanále. Zvenku se to tak možná může jevit, ale pokud se nad technikou zamyslíte a představíte si sebe v roli dávajícího, asi byste si sebou nebyli jisti... Tato technika totiž není vůbec snadná a předpokládá velké zkušenosti, znalosti i vysokou míru spolupráce.

Jedná se o penetrační techniku pro tři - dva muže a jednu ženu. Pokud se procvičuje mezi dvěma páry, pak druhá žena pasivně sleduje, co její kolegyně prožívá a těší se na svou chvíli příště...

Nejedná se o žádný "klasický" skupinový sex. Jedná se o meditaci, při které se dva muži snaží o to, aby žena, které se věnují, prožila nejvyšší formu prožitku sexuální extáze. Abychom si tento stav trochu přiblížili, musíme se vrátit k prožitku, kterému se říká "Jízda na vlnách rozkoše" a prožitku, stavu mysli, kterému se říká "Stav změněného vědomí". Když tyto dva prožitky spojíme, můžeme se přiblížit představě prožitku sexuální extáze.

Pokud jste se dříve seznámili s technikou popisovanou v článku "Orální sex a penetrace - cesta k sexuální extázi", pak se bude jednat o stejnou techniku, ale poskytovanou současně dvěma muži jedné ženě. Dopředu upozorňuji na to, že technika je ještě náročnější na provedení, než je stejná technika v provedení páru, tedy jednoho muže a ženy.

Základní předpoklady pro její zvládnutí jsou

Technika je popsána v článku "Orální sex a penetrace - cesta k sexuální extázi". Rozdíl je především v tom, že ji provádí dva muži jedné ženě. Cíle a metody jsou stejné. Jedná se o techniku procvičovanou ve skupině, a proto všichni navíc prožívají i významný pocit kolektivního vzrušení. Druhá žena pouze pasivně sleduje, do meditace nijak nezasahuje.

Žena, která se meditace účastní. se musí naprosto uvolnit a zcela se odevzdat. Muži se musí společně naladit na to, že spolu nesoupeří, ale že vzájemně spolupracují. Pro provedení techniky je vhodné upravit masážní stůl tak, aby žena na na jeho okraji mohla pohodlně ležet a aby muž, který bude provádět penetraci na ni pohodlně "dosáhl". Většinou stačí stůl snížit o 10 cm a jeho výška bude ideální.

Žena se položí na masážní stůl a oba muži ji jemně namasírují a jemnými doteky a laskáním vzruší. Masáž a jemné doteky nahradí milostnou předehru a ženu připraví. Bez masážní předehry a laskání by na techniku nebyla připravená a možná by jí to ani nebylo příjemné. Po milostné předehře ženu opatrně "stáhněte" k okraji stolu (ve směru k nohám). Jeden muž se bude snažit o orální laskání - "Cunnilingus", druhý o techniky opakování penetrace v tantrickém sexu. Tyto role jim zůstanou po celou dobu meditace.

Aby pro ženu byla misionářská poloha poloha na kraji stolu pohodlná, musí ji muži v průběhu celé meditace přidržovat nohy tak, aby si je neunavila a jejich svaly nešly do křeče. Pokud se technika provádí ve čtyřech, může s přidržováním jedné nohy vypomoci druhá žena.

Jak se meditace provádí

Po milostné předehře následuje stimulace pohlaví střídáním "Cunnilingu" a technik opakování penetrace. Na rozdíl od párové techniky není nutné, aby žena prožila orgasmus ještě před první penetrací. 

 • Muž, který se bude věnovat orálnímu laskání. začne jemnými technikami a hlazením nohou, třísel, stydkých pysků. Teprve až je žena uvolněná, přejde k orální stimulaci klitorisu. V úvodní fázi meditace rozhodně nemusí spěchat. Až bude mít pocit, že je žena na penetraci připravena, uvolní místo druhému muži. Druhý muž ho vystřídá a technikami opakování penetrace bude pokračovat ve stimulaci ženy souloží. Důležité je, aby techniky opakoval ve stejném rytmu a naplno se u toho soustředil na to, co dělá. Začít může například technikou zvyšování vzrušení pomocí tření a penetrace. Obecně platí, že spojení je potřeba udržet přibližně 1 minutu nebo ji 40x zopakovat, aby nemusel sledovat čas.
 • Pak se muži znovu vymění a pokračuje orální stimulace. Už může být nápaditější a intenzivnější. Nemusíte úzkostlivě sledovat čas, ale orální stimulace by měla probíhat minimálně jednu minutu. Pak druhý muž při penetraci použije jinou tantrickou techniku, například hechniku Wu HISEN'S 81. Stačí, když tuto techniku provede jako celek. Na čas se nezaměřujte.
 • Následuje orální stimulace zaměřená na techniky stimulace klitorisu, po ní druhý muž pokračuje v penetraci taoistickou technikou střídání 5 mělkých a 8 hlubokých zasunutí.
 • Další orální stimulace se opět zaměří na klitoris a na tlakové techniky pomocí prstů, zaměřené na jeho "kořeny", kryté tukovou vrstvou Venušina pahorku. Další způsob penetrace může odpovídat technice pohybu mořské vlny.
 • Při souloži můžete využít i další techniky penetrace, například ty, které jsou popsaní v článcích "Další způsoby penetrace při milování - Kámasútra" nebo "TAO techniky opakování zasunutí lingamu do joni".

Účinky střídání orálního laskání a technik soulože ženě poskytují velmi intenzivní pocity a vzrušení. Stimulace klitorisu při Cunnilingu je vystřídána stimulací uvnitř pochvy a zasahuje oblast bodu G, zadní stěnu pochvy i oblast děložního čípku. Klitoridální stimulace je střídána vaginální stimulací. Takováto souhra obou mužů ženě přináší pocity natolik intenzivní, že je velmi pravděpodobné, že prožije orgasmus. Pravděpodobnější to je však při orálním dráždění klitorisu - Cunnilingu. Pokud muž vnímá, že se žena blíží vyvrcholení, laskání zintenzivní a zrychlí a dopřeje jí překročit hranici vzrušení za kterou nastupuje orgasmus...

Po prožití orgasmu žena potřebuje chviličku klidu bez stimulace, aby mohla přejít do fáze "vícenásobného orgasmu".

Tím však technika nekončí, právě naopak.

 • Muži budou dále pokračovat ve střídání techniky Cunnilingusu a opakování penetrace.
 • Po prožitém prvním orgasmu ženy bude další část meditace zahajovat druhý muž penetrací. Tentokrát už nemusí střídat techniky opakování penetrace, ale vybere si takovou, ve které se cítí nejlépe a zvládne kontrolovat své vzrušení. To je velmi důležité, neboť pokud by se vzrušil natolik, že vyvrcholí, nebude už další soulože schopen a meditace končí. Po penetraci nastupuje další orální stimulace klitorisu, která bude v rámci "vícenásobného orgasmu" zakončena dalším vyvrcholením. Zakončení orálního laskání orgasmem je velmi důležité, protože každý prožitý orgasmus by vzrušení ženy měl posunout ještě o kousek výš...
 • Pokračovat bude penetrace zaměřená na intenzivní vaginální stimulaci a po ní orální stimulace klitorisu završená dalším a dalším orgasmem...
   
 • Každá žena je jiná a každý prožitek jejího vyvrcholení je jiný. Pokud budou muži orální stimulaci, zakončenou orgasmem, pravidelně a bez přerušení střídat s vaginální stimulací ve spojení, je šance, že najednou se prožitek "vícenásobného orgasmu" překlopí do prožitku "Jízdy na vlnách rozkoše" provázeného stavem změněného vědomí. Tato změna je naprosto zásadní a žena i muži ji zcela jistě poznají. Už nejde o orgasmus, který přichází jeden za druhým, ale o něco mnohem silnějšího, úžasnějšího, naprosto výjimečného. Najednou jde o pocity celého těla, o vnímání vůní, barev, vizí, možná až halucinací či o extázi doposud nepoznanou.
 • Prostě žena "jede" na vlnách rozkoše. Ztrácí pojem o čase, o tom, co se sní děje, nevnímá okolí ani chlad, teplo ... prostě je jinde.
 • Tak nějak to vnímá žena, která se dostala do stavu, kdy prožívá sexuální extázi...
 • S přibývajícími vlnami rozkoše se může stát, že žena bude reagovat i na minimální orální stimulaci a orgasmus prožije už jen po přiložení jazyka na klitoris. Doba potřebná pro další klitoridální orgasmy se zkrátí a žena bude mimořádně vzrušená i bez dlouhých podnětů.
 • Její vzrušení udržuje a zvyšuje střídání orální stimulace zakončenou orgasmem s penetrací. Nezáleží na tom, jak snadno nebo za jak krátkou nebo dlouhou dobu žena orgasmu dosáhla. Prostě když ho dosáhne, následuje penetrace. To je velmi náročné na souhru obou mužů.
 • Ve stavu, kdy žena prožívá sexuální extázi, může nastat situace, kdy začne prožívat i při souloži vaginální orgasmy. Pokud takovýto orgasmus uvnitř joni muž "ustojí", pokračuje se v další orální stimulaci klitorisu. Prožitky se navzájem doplní a žena prochází obdobím, kdy má pocit, že jeden orgasmus střídá druhý, aniž by potřebovala jakoukoli podporu... Rizikem je, že když žena prožije vaginální orgasmus a muž bude uvnitř joni, může se stát, že bude vnímat stahy pochvy a pánevního dna tak silně, že jeho vzrušení překročí bod, za kterým už není návratu, a muž ejakuluje.
 • Od muže, který ženu stimuloval vaginálně souloží se očekává, že bude schopen kontroly svého vzrušení a že překoná svou touhu po vyvrcholení.
 • Pokud se vám všem společně podaří nastoupit na ženinu "Jízdu na vlnách rozkoše" provázenou stavem změněného vědomí, který přerostl v sexuální extázi, bylo cíle meditace dosaženo. Pak už je to jen otázka času, kdy žena svoji touhu po dalším pokračování meditace naplní. Pokud by se jednalo o prožitek 50-ti nebo více orgasmů, bude se jednat o časový úsek někde mezi 50 až 60 minutami..
 • Každá legrace však jednou skončí. Muž který ženu vzrušoval technikami Cunnilingu by v tom mohl pokračovat dál, ale i on už čeká na okamžik, kdy druhý muž 
  a) nevydrží další penetraci a ejakuluje
  b) přijde o erekci a ani si to vyvrcholení neužije...
  Proto je lépe, když se druhý muž pokusí ve chvíli kdy vnímá, že to dál asi nepůjde, dopřát si ten svůj jediný... Ideální je, když to bude při nějakém příjemně kulatém nebo hranatém počtu orgasmů ženy. Bude se to lépe pamatovat...
 • Po vyvrcholení druhého muže se už v další orální stimulaci nepokračuje...
 • Žena může být stále ještě vzrušená, vnímá však, že muž dosáhl vyvrcholení. Pro všechny tři nastává fáze zklidnění.

Pokud litujete muže, který se celou dobu snažil orální stimulací o to, aby žena "šla" z jednoho orgasmu do druhého, věřte, že ten nebude schopen vyslovit ani své jméno a na erekci zapomněl někdy před půl hodinou... Jeho čas nastane až se příště ve čtveřici vystřídají, na stůl se uloží druhá žena a on bude ten, kdo ženu bude vzrušovat při souloži.... V ten samý den to však určitě nebude...

Věřím, že nyní už je všem jasné, že se jedná opravdu o techniku, kde je nutné předpokládat dosažení tantrického mistrovství -  u obou mužů...

Pokud se žena se nedostane do stavu "Jízdy na vlnách rozkoše" a prožitku, stavu mysli, kterému se říká "Stav změněného vědomí", nic se nestane. Každá technika se musí učit tak dlouho, až se jednou povede... Věřte tomu, že i když se ani nepřiblíží představě prožitku sexuální extáze, přesto to pro všechny bude jedinečný zážitek.

Jen pro jistotu připomínám, že tento článek není propagací skupinového sexu. Jeho cílem bylo vysvětlit podstatu meditace, nebo pokud chcete cvičení, kterému se v tantře říká technika "tantrických mistrů". Pokud vás tato technika zaujala, nic vám nebráni si ji vyzkoušet pouze v páru - podle popisu zveřejněném v článku "Orální sex a penetrace - cesta k sexuální extázi".

 

Články s podobnou tematikou

(Olga)