Jste zde

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - nohy

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - nohy

Hlavní téma: "Ájurvédské masáže".
Pokračování článku "Techniky ájurvédských masáží" a "Rituály nanášení a roztírání oleje".

Třetí část Ájurvédské celotělové olejové masáže začíná technikou, rituálem nanášení oleje na přední stranu těla. Cílem není jen nanesení a rozetření oleje, ale také odhalení těla pokud možno tou nejrozumnější cestou, jak tak učinit bez toho, že by měla masírovaná žena (muž) pocit studu nebo obav. Proto je rituální a pomalé provedení této techniky nesmírně důležité pro další práci na celkové harmonizaci těla, duše i mysli. Když se bude člověk stydět, neuděláte s jeho uvolněním vůbec nic...

Pro vlastní masáž nohou je potřeba přidat olej a masírovanou připravit na techniky masáže. Olej na noze už sice je z nanášení oleje na přední stranu těla, ale je ho málo. Proto se rituálně nanese další, který už je ale určen pro techniku vlastní masáže. Jak se nanese je vysvětleno v článku "Nanášení oleje na přední stranu těla - nohy.

Cílem masáže nohou je uvolnění napětí svalů nohou, prokrvení nohou a rozproudění lymfatického systému nohou. Proto techniky masáže postupují od nártů nohy až do oblasti třísel a kyčlí. Lymfa se posouvá velmi pomalu a proto i techniky masáže a její plynulé posouvání směrem k srdci musí být pomalé a cílevědomé. Rozprouděná lymfa odvede produkty metabolismu a toxinů z kůže a podkoží do lymfatického systému těla - do lymfatických uzlin v tříslech a odtud budou odtékat do trupu. Výsledkem masáže bude rozprouděná krev a posílený pohyb lymfy z nohou směrem k srdci. Masírovaná (-ný) může pociťovat úlevu od bolesti nohou a jejich prohřátí. Teplý olej tomu napomůže...

Jak se masáž nohou provádí?

Až je olej nanesený a rozetřený, začneme s masáží. Masáž musí být od technik nanášení oleje pocitově oddělena. Toho se dá docílit velmi jednoduše - masírovanou nohu rukou sevřeme tak, aby prsty a palec svíraly nárt nohy. Prsty ruky tlačí do klenby nohy, palec je na protější straně zapřen nad kotníkem. Tím nohu pevně sevřeme, podobně jako jsme při masáži nohy zezadu na začátku masáže svírali mezi prsty Achillovu šlachu. Sevření udržíme tak 5 až 6 sekund a pak je uvolníme. Masírujeme od nártů, přes lýtko, koleno a stehno až do třísel a oblasti kyčle. Technika masáže je podobná jako byla použita při masáži nohy zezadu.

Začínáme u kotníku základní technikou masáže - hnětením a postupujeme směrem ke koleni. Kromě klasické masážní techniky povrchového hnětení se používá i varianta kruhového hnětení a střídavého hnětení s posouváním rukou. U všech těchto  způsobů masáže se technika provádí oběma rukama. Tlaková síla může být střední nebo malá. Použití síly nebo tlaku je závislé na objemu svalů, jejich pružnosti a svalovém napětí. Jinou silou a intenzitou se tato technika bude provádět na mladé ženě a jinak na muži, sportovci... Techniku hnětení si můžete připomenout v článku "Základní technika masáže - hnětení" v části která se týká masáže nohou. Techniku opakujte 6x.

U kolene se technika mění. Masáž kolene se provádí tak, aby se uvolnila podkolenní jamka a kolenní čéška Podkolenní jamku uvolníte pomalým hnětením konci prstů. Kolenní čéška se uvolní odsunutím palci od sebe a přisunutím k sobě prsty. Stejný pohyb opakujte ve směru ke tříslům a zpět ve směru k prstům nohy. Techniku opakujte 6x.

Následuje základní technika masáže - hnětením - tentokráte na stehnu. Techniku hnětení si můžete připomenout v článku "Základní technika masáže - hnětení" v části která se týká masáže nohou. Techniku opakujte 6x

Po uvolnění tkáně nohy následuje měkká masážní techniky (effleurage) která má za cíl posunout lymfu směrem k srdci a podpořit proudění krve v noze. Můžete ji uplatnit na celé noze 6x.

Poté se provede technika, která je zaměřena na uvolnění tukových buněk ze tkáně nohy. Dala by se popsat jako "hrábě". Podobně jako jste dělali techniku effleurage, budete lymfu tlačit směrem k srdci. Cestou zpět však oddálíte prsty rukou od sebe a tlakem je zaboříte do tkáně nohy od boku a kyčle a stehna. Do tkáně nohou zabořené prsty obou rukou táhnete dolů pod koleno, zde tlak uvolníte a celou plochou dlaní a prstů tlačíte krev a lymfu zpět směrem ke tříslům. Uvolněné tukové buňky lymfa odplaví a vnitřní orgány je zpracují. Tato technika patří mezi techniky které výrazně napomáhají k odvodnění nohou a k jejich "zeštíhlení" a vytvarování. Opakujete 9x.

Pak vše opět zklidníte a zakončíte měkkou masážní technikou (effleurage) vedenou od kotníků směrem k tříslům a srdci.

Celou masáž zakončíte stejným hmatem kterým jste masáž začínali - masírovanou nohu jednou rukou sevřete tak, aby prsty a palec svíraly nárt nohy. Prsty ruky tlačí do klenby nohy, palec je na protější straně zapřen nad kotníkem.

Jednu nohu máme namasírovanou.

Přejdeme na druhou stranu stolu a masáž bude pokračovat masáží druhé nohy. Nejdříve ji však musíme natřít olejem a ten pak rozetřít po celé ploše nohy tak, jak je popsáno v článku "Nanášení oleje na přední stranu těla - nohy.

Až je olej nanesený, můžeme druhou nohu masírovat stejně, jak je popsáno výše. Postup je naprosto stejný...

 

Následují techniky

Poznámka:

V rámci Základní ájurvédské masáže je na nohách prováděna pouze tlaková masáž nohou. Při Ájurvédské masáži poloviny těla je provedena tlaková masáž nohou a posléze proběhne i masáž nohou zezadu. Teprve při Ájurvédské celotělové olejové masáži budou nohy ošetřeny všemi technikami - tlakovou masáží nohou, masáží nohou zezadu i masáží mohou z přední strany těla.