Jste zde

Technika "Loďka na moři"

Technika "Loďka na moři"

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Článek rozšiřuje a doplňuje "Techniky opakování penetrace v tantrickém sexu".

Tato technika se využívá především v polohách, kdy milenci na sobě leží "Tváří v tvář", v celoplošném kontaktu těl. Jedná se o polohy

  • kdy žena leží na zádech a muž leží na ní
  • kdy muž leží na zádech a žena leží na něm,

Pohyb lingamu v joni nespočívá v jeho zasouvání a vysouvání. Klasický pohyb dovnitř a ven je potřeba nahradit kýváním, pohybem podobným pohybu lodi pohupující se na mořských vlnách. Tento pohyb je někdy plynulý, jindy najednou rychlejší nebo pomalejší, jednou vedený zprava a jindy zleva.... prostě "pohyb loďky pohupující se na mořských vlnách". Pohyb se provádí pánví při co možná nejhlubším zasunutí lingamu do joni.

Pohyby pánví řídí a kontroluje partner, který je "nahoře".
Nesouložíte, jste spolu, co možná nejhlouběji, spojeni!!!
 

Jedná se o pohyby

  • dopředu-dozadu
  • doleva-doprava
  • o kývání
  • o rotační pohyby
  • o tlak kořene lingamu na klitoris v klidu

Zásadní pro tuto polohu je, aby kořen penisu neustále stimuloval klitoris a aby docházelo i k tlaku stydké kosti muže na Venušin pahorek ženy. K přímé stimulaci klitorisu se bude v nepravidelných intervalech přidávat i stimulace jeho ramen, která jsou uložena pod tukovou vrstvou Venušina pahorku. Tlak tkáně nad stydkou kostí muže se přenese na tukovou tkáň Venušina pahorku a takto nepřímo se roznese na prostorový útvar ramen klitorisu.

Pokud žena muže "nohama muže obejme" a ještě více ho k sobě přivine a přitáhne, bude spojení a vzájemný tlak kořene penisu na klitoris i tlak na prostorovou část klitorisu intenzivnější. Při pomalých kývavých a rotačních pohybech pánve, při současném vzájemném tlaku a protitlaku stydkých kostí, bude vzrušení ze stimulace klitorisu nejvyšší možné. Jen připomínám, že tato technika pohybu je nejúčinnější v polohách, kdy na sobě milenci leží "tváří v tvář", v celoplošném kontaktu těl. Tehdy je i spojení jejich genitálií nejintenzivnější.

Mezi takové polohy patří například "Poloha "Žena nahoře", Tváří v tvář", v leže".

 

Další články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)