Jste zde

Tantrické meditace a masáže nohou pro trojici

Tantrické meditace a masáže nohou pro trojici

Hlavní téma: "Alternativní řešení touhy po skupinových aktivitách".
Pokračování tématu "Masáže při skupinovém sexu".
Technika meditace a masáže nohou vychází z tantrické "Meditace a masáže nohou pro dvojici".

Techniky masáží nohou pro trojici se také zabývají články

Tantrická masáže určené pro trojici, zaměřené na masáž nohou, mají především meditační a komunikační cíle. Tato technika zdaleka není jen o vzrušení, ale naopak je o prožitku doteku, jeho "přijímání" a dívání". Při masáži můžete v tichu spojit doteky s pocity a prožitky na úrovni meditace. Nebo si při ní můžete chvíli meditovat a pak sdílet pocity a hovořit o tom, co je vám příjemné a co byste chtěli zažívat. Technika je určena lidem, kteří hledají pocity vzájemného dotyku více lidí. Může být provedena prakticky v jakékoli jiné kombinaci pohlaví zúčastněných.

Není o sexu.

Není ani výhradně heterosexuální, ani není určená jen pro lesby či gaye. Mohou ji provádět společně ti, kteří se na tom dopředu domluví.

Trojicí se myslí

  • dva muži a žena - heterosexuální vztah (MFM)
  • dvě ženy a muž - heterosexuální vztah (FMF)
  • dvě ženy a žena (lesbický nebo bisexuální vztah)
  • dva muži a muž (homosexuální nebo bisexuální vztah)
  • muž, žena a muž (homosexuální nebo bisexuální vztah)
  • muž, žena a žena (homosexuální nebo bisexuální vztah)

Na první pohled je jasné, že masáž je možné provádět ve všech kombinacích pohlaví, jaké jsou možné. Také vás možná napadne, že některé kombinace by pro zrovna vás nejspíš nebyly přitžlivé... Předpokládám, že mnoho žen si jen obtížně představí kombinaci, kdy masáž provádí dvě ženy ženě. A naprostá většina heterosexuálních mužů si vůbec nedovede představit, že by trojici měli tvořit dva muži a on.

Tantrici ví, že tantra se neprocvičuje jen ve smíšených skupinách. Každý, kdo se tantrou zabývá do hloubky pocitů a prožitků ví, že aby muž mohl být mužem, musí si své mužství uvědomit a musí ho prožít. Stejné je to se ženami. Ve smíšených skupinách se nedá naplno řešit mužský princip a ženský princip. Proto se občas připravuje program pro muže a program pro ženy. Program zaměřený na ženský a mužský princip, na prožití vnitřního muže a vnitřní ženy. Tyto techniky jsou ale jiné, než je masáž nohou ve trojici. Je zvláštní, že v tantře kombinace technik prováděné v mužských skupinách a v samostatných ženských skupinách nebývají problémem. Představa, že takovouto techniku absolvujete ve trojici mužů by však i pro většinu tantriků mužského pohlaví byla velmi obtížně představitelná. Technika meditace a masáže nohou pro trojici (pro stejná pohlaví) se v oddělených skupinách ani neřeší a není součástí tantry jako takové.

Ale uklidním vás. Techniky prováděné ve trojici stejným pohlavím jsou určeny především pro lidi, kteří jsou orientováni na stejné pohlaví. Techniku tří mužů proto většinou provádí muži homosexuální, možná homosexuální a bisexuální. Jako tantickou techniku ji tedy přijmou muži v mužských gay komunách nebo gay tantrických komunách nebo skupinách. 

Podobně technika pro tři ženy bude nejčastěji prováděna v lesbických skupinách nebo ženských tantrických skupinách vytvořených pro homosexuální ženy - lesbické ženy. U žen však podvědomé omezení doteku mezi ženami až tak úplně neplatí. Klidně techniku mohou vyzkoušet i ženy heterosexuální, které rády experimentují a zajímá je, jaké pocity budou prožívat při doteku jiných žen a při přijímání doteku od jiných žen.

Ženská sexualita je trochu jiná. Ženy mnohem častěji a více experimentují a vzájemný dotek žen pro ně není tak velkým problémem jak pro muže.

Také ženské pojetí doteku a vzrušení je jiné, než mužské. Ženy daleko více jak po vzrušení (po vyvrcholení), touží po doteku, blízkosti, něze, jemnosti a pomalosti přijímání i dávání. Ženy se mnohem více zaměřují na pocity a chtějí je udržet po co nejdelší dobu. Možná právě proto je tato technika mnohem snadněji představitelná i pro heterosexuální ženy.

Nikoho k tomu takovýmto experimentům nenabádám. Je vysvětluji, že ženská sexualita je prostě jiná, než mužská a že ženy jsou mnohem více orientovány na prožitek, než na sexuální zážitek.

Vraťme se však k masážím pro trojice složené z mužů a žen

Pro připomenutí uvádím kombinace, které přicházejí do úvahy

Nejsnadněji budu nejspíš přijímány kombinace 

Jenže to je jen zdání!!! Kombinace, kdy dva muži masírují jednu ženu může představovat problémy. Z těch problémů se však mohou stát cíle osobního rozvoje, které když se naplní, pak obohatí všechny tři ... Tím problémem a možným cílem je potlačení vzájemné mužské rivality, soutěživosti, potřeby vyniknout za každou cenu.

Dva muži a jedna žena - to znamená, že muži se musí naučit potlačit své EGO a začít spolupracovat.

Nejde jen o to dotýkat se ženy, masírovat jí nohy. Jde především o to dělat to tak, aby žena měla z masáže vyrovnaný pocit. Ona nepotřebuje vnímat, že muž u pravé nohy je lepší a snaživější. ona chce vnímat obě nohy stejně. Jedině tak může prožít výjimečný zážitek z masáže nohou. vyrovnaný, klidný, meditační.... Nebudu se zabývat vlastní technikou masáže. Ta je popsána v článcích. Masáž se od palců u plosky nohy postupně rozšiřuje na celou nohu, pak i do třísel a nakonec je masírovaná celá nova i jemně pohlaví ženy. Každá muž má tu "svou" nohu na starosti, ale co v okamžiku, když se za 3/4 hodiny dostanou až k pohlaví? To je přesně ten okamžik, který muže staví do situace, kdy si OBA musí uvědomit, že nemohou vzájemně soutěžit, kdy musí SPOLUPRACOVAT. Vzájemně si musí pomáhat. Musí se beze slov umět domluvit. Jedině tak mohou ženě poskytnout mimořádný zážitek z masáže nohou a jemné masáže pohlaví provedené dvěma muži současně. Pokud si myslíte, že je to samozřejmé, nebo snadné, mýlíte se.

Dalším důležitým cílem techniky masáže provedené dvěma muži ženě je fakt, že každý z mužů má na své hrudi jednu nohu ženy. Rameny jsou tedy velmi blízko vedle sebe a zcela jistě se občas vzájemně dotknou. Mnoho mužů si dotyk tělem o jiného muže nemumí moc představit. Ale při té masáži to prostě jinak nepůjde. Oba muži se proto musí vyrovnat se vzájemným dotekem. Musí se naučit společně sdílet prostor, který mají. Přijímat to, že se prostě vzájemně dotknou, neřešit to, nenechat se tím kontaktem vyrušit nebo rozhodit. Nepovažovat vzájemný dotyk za rušivý nebo nepatřičný.

To vše musí zvládat za situace, kdy jejich hlavním úkolem je masírovat ženě nohy a snažit se o to, aby masáž vnímala jako celek a aby jí poskytovala co možná nejkrásnější pocity.

Jenom připomínám, že žena oběma mužům vrací jejich snahu tím, že i ona je hladí, dotýká se jich a nakonec je i jemně vzrušuje. Zásada ovšem je - co jednomu, to druhému... I to je zkušenost pro oba muže neocenitelná. Uvědomí si, že žena je dělí o svou přízeň stejně, rovným dílem. Žena neoceňuje, když by jeden chtěl vyniknout. Muži si uvědomí, že síla této techniky je především v tom, že vše dělají společně, se společným cílem a tím je žena a její pocity. Ne EGO, naplnění svých vlastních představ o možnostech "zneužití" doteku ve svůj prospěch. Pochopí, že dotek musí naplno dávat, aby ho mohli naplno přijímat. Tím naplno nemyslím akčně, divoce nebo násilně, ale naopak láskyplně, jemně, něžně, pomalu a cíleně... A to vše ve vzájemné spolupráci s mužem u druhé nohy....

Podobně je tomu naopak, kdy masáž provádí dvě ženy muži

Technika je popsána v článku Tantrická meditace "Masáž nohou pro trojici - dvě ženy a jeden muž". To však je především technika. Co však tato technika vyžaduje od muže a od obou žen? Je to podobné jako v případě, kdy masírují nohy ženě muži.

I ženy mají svá EGA. I ženy soutěží, soupeří, bojují o přízeň muže. A i ony se musí vyrovnat s tím že leží vedle sebe, muž o jejich těla opírá doširoka rozevřené nohy a čeká, co bude....

I ženy se musí naučit spolupracovat. Masáž trvá 45 minut, než se mohou začít dotýkat třísel a pohlaví. To je hodně dlouhá doba! Hodně dlouhá doba!!! A během ní hlavou projde spousta myšlenek, prožijete mnoho pocitů a přijmete mnoho vjemů a doteků od muže, který ženám jejich snahu vrací...

Platí vše, co bylo napsáno o variantě, kdy masáž provádí dva muži ženě. Cíle jsou stejné, pocity podobné. Bez SPOLUPRÁCE to nejde a muž žádnou vybočující snahu vyniknout neocení. Obě ženy dostávají stejné doteky i něhu. Přesně podle zásady - co jedné, to druhé...

Co tedy technika masáže nohou pro trojici přináší?

Troufám si říct, že se jedná o mimořádně příjemnou a velmi silnou techniku, ať už je provedena ve variantě, kdy se jedná o

Tyto techniky nejsou o sexu a už vůbec ne o skupinovém sexu!!! Ano, je nezvyklá a asi nebude pro každého. Také k jejímu vyzkoušení rozhodně nikoho nenabádám. Ti, kteří se ji rozhodnou realizovat však prožijí řadu situací, které nikdy předtím neprožívali a ani nemuseli psychicky a fyzicky řešit. Zjistí, že jejich představy a realita jsou diametrálně odlišné, že to, co si člověk vysnívá je v reálu jiné. Především za situace, kdy meditace a masáž trvá minimálně hodinu. Musí se naučit na straně "masérů" spolupracovat, sesoutěžit, pomáhat si... Tato technika není o vyniknutí jednoho z nich. Musí se také naučit podělit o společný prostor, přijímat doteky těla o tělo... A v neposlední řadě se naučit přijímat pocity z doteku od masírovaného. Přijímat doteky, pocity, vzrušení a to za situace, kdy jen několik centimetrů od Vás je někdo jiný... Také technika vyžaduje kázeň. Není možné nic uspěchat. Masáž nohou, do okamžiku než se dotknete oblasti třísel, trvá 45 minut. To je dlouho a ne každý je trpělivý, ne každý to bude přijímat jako závazek, ne každý se přizpůsobí... Ale technika se nesmí měnit a proto to bude zkušenost, že pravidla se musí dodržovat, nic se nesmí uspěchat, že na vše je dost času a že pomalu dojdeš nejdál...

I masírovaný však musí dodržet to, co je technikou dané. Musí svou pozornost a "vděčnost" za masáž dělit spravedlivě stejně mezi oba masírující. Co jednomu, to druhému... Také zkušenost ze vzrušení z masáže, hlazení, doteků a nakonec i stimulací od dvou lidí je výjimečná. Stejně tak přijímání vzrušení a jeho prožívání s dalšími dvěma lidmi je mimořádným zážitkem.

Jen připomínám, že se nejedná o žádnou sexuální techniku a že jejím cílem není navození vyvrcholení ani jednoho z účastníků meditace a masáže. To také předpokládá velkou kázeň a to od všech tří účastníků meditace.

Prostě tato technika není o sexu. Je o meditaci a masáži....

A jak už jsem uvedl jinde:

"Tuto meditační a masážní techniku je také možné doporučit lidem, kteří mají pocit, že bez skupinového sexu nemohou žít a plánují experimenty se švédskou trojkou nebo ruskou trojkou a nedají si to rozmluvit. Bez případných zklamání si mohou ověřit, zda to co hledají, mohou nalézt jen ve skupinovém sexu, nebo zda to nemohou nalézt v pocitově mnohem bohatším prožitku při této masáži"...

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)