Jste zde

Některé ženy, ale i muži nemusí chtít orální sex

Některé ženy, ale i muži nemusí chtít orální sex

Hlavní téma: "Orální sex".
Volné pokračování článku "Některé ženy, ale i muži nemusí chtít orální sex".

Představa, že všichni touží po orálním sexu, je nereálná a mylná. Jsou lidé, pro které je tato sexuální praktika mimo jejich představu o sexuálním kontaktu s partnerem nebo partnerkou. Nemyslete si, že odmítání orálního sexu se týká jen žen. Pravděpodobně ve stejném poměru je tento odpor možné vysledovat i u mužů.

Obecně se předpokládá, že orální sex je pro muže i ženy nesmírně vzrušující. Je to pravda v případě, že si ho dovolíte bez zábran přijímat a nebo poskytovat. O tom je i článek "Proč mají ženy orální sex raději než soulož". Jakmile si ale muž nebo žena pro tuto sexuální aktivitu vytvoří blok, pak se často takovémuto laskání usilovně brání, nebo je to pro ně dokonce sexuální aktivita naprosto nepřijatelná. Není přitom podstatné, zda se brání žena cunnilingus přijímat nebo felaci poskytovat. Opačně to může být s mužem, který se stydí přijímat felaci anebo poskytovat cunnilingus. Vychází to nastejno. Se zábranami nebo nezájmem se tato sexuální aktivita prostě praktikovat nedá. Nic na tom nezmění ani to, že by to mohla být nesmírně příjemná a vzrušující aktivita pro oba.

Příčin může být celá řada a někdy mohou být docela silným důvodem pro takovéto odmítání. Pokud se stane, že se v páru setkají dva lidé, z nichž jeden orální sex odmítá, pak je naprosto zásadní si o problému promluvit a ne se kvůli tomu dohadovat nebo se hned rozcházet. Ten rozhovor musí být otevřený a musí probíhat v klidnějším duchu, protože jinak se pravé důvody nikdy nedovíte. Jediné, čeho docílíte, bude to, že ještě více prohloubíte zásadně odmítavý postoj partnera nebo partnerky. Pokud si pár nedokáže o orálním sexu otevřeně promluvit mezi sebou, je jen velmi malá šance na to, že si o něm promluví otevřeně v manželské poradně nebo u sexuologa.

Ale ani kdyby se přístup k orálnímu sexu nepodařilo překonat, neznamená to, že takovýto pár nemůže spolu spokojeně žít a mít společný plnohodnotný sexuální život!

V další části se společně pokusíme zamyslet nad důvody, které lidé mají pro zásadní odmítání orálního sexu. Nejde o to podivovat se nad tím, proč orální sex někdo odmítá, ale zamyslet se nad tím, co prožil nebo jak silné trauma pro něho takováto sexuální aktivita představuje.

Hned na začátku si musíme připomenout, že problém odmítání orálního sexu se může týkat jak mužů tak i žen. Stejně tak může problém vzniknout z hlediska poskytování a přijímání orálního sexu. Mohou tedy nastat situace, kdy jeden z partnerů:

  • odmítá orální sex přijímat i poskytovat
  • odmítá orální sex přijímat, ale poskytuje ho partnerovi nebo partnerce
  • odmítá orální sex poskytovat, ale od partnera nebo partnerky jej umí přijmout

Další problémy je pak potřeba řešit s ohledem na formy odmítání orálního sexu. Nejčastější je situace, při které partner nebo partnerka orální sex odmítají přijmout i poskytnout.

Následuje nedokonalý přehled důvodů pro které se lidé nejčastěji k orálnímu sexu staví negativně. Význam těchto důvodů neodpovídá jejich pořadí. Ve výsledku je totiž celkem jedno proč se muž nebo žena orálnímu sexu vyhýbá buď jako přijímající nebo dávající. Proto se na tyto důvody nedívejte jako na významné nebo méně významné. Určitě je nutné uvést, že nikdy se nebude jednat pouze o jeden důvod. Většinou se jedná o o kombinaci důvodů pro které je v různé míře orální sex nezajímavý, neoblíbený nebo dokonce nežádoucí. Proto se na nechuť spojenou s poskytováním nebo přijímáním orálního sexu musíme dívat jako na problém s více příčinami.

Pokud máte osobní zkušenosti s odmítáním orálního sexu, pak Vás prosím o Vaše zkušenosti. Rád je doplním k tomuto článku. Možná Vaše osobní zkušenosti a cesta, kterou jste problém překonali, pomohou dalším lidem.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)(O)