Jste zde

Některé ženy, ale i muži nemusí chtít orální sex

Některé ženy, ale i muži nemusí chtít orální sex

Hlavní téma: "Orální sex".
Volné pokračování článku "Zábrany při sexu".

Představa, že všichni touží po orálním sexu, je nereálná a mylná. Jsou lidé, pro které je tato sexuální praktika mimo jejich představu o sexuálním kontaktu s partnerem nebo partnerkou. Nemyslete si, že odmítání orálního sexu se týká jen žen. Pravděpodobně ve stejném poměru je tento odpor možné vysledovat i u mužů.

Obecně se předpokládá, že orální sex je pro muže i ženy nesmírně vzrušující. Je to pravda v případě, že si ho dovolíte bez zábran přijímat a nebo poskytovat. O tom je i článek "Proč mají ženy orální sex raději než soulož". Jakmile si ale muž nebo žena pro tuto sexuální aktivitu vytvoří blok, pak se často takovémuto laskání usilovně brání, nebo je to pro ně dokonce sexuální aktivita naprosto nepřijatelná. Není přitom podstatné, zda se brání žena cunnilingus přijímat nebo felaci poskytovat. Opačně to může být s mužem, který se stydí přijímat felaci anebo poskytovat cunnilingus. Vychází to nastejno. Se zábranami nebo nezájmem se tato sexuální aktivita prostě praktikovat nedá. Nic na tom nezmění ani to, že by to mohla být nesmírně příjemná a vzrušující aktivita pro oba.

Příčin může být celá řada a někdy mohou být docela silným důvodem pro takovéto odmítání. Pokud se stane, že se v páru setkají dva lidé, z nichž jeden orální sex odmítá, pak je naprosto zásadní si o problému promluvit a ne se kvůli tomu dohadovat nebo se hned rozcházet. Ten rozhovor musí být otevřený a musí probíhat v klidnějším duchu, protože jinak se pravé důvody nikdy nedovíte. Jediné, čeho docílíte, bude to, že ještě více prohloubíte zásadně odmítavý postoj partnera nebo partnerky. Pokud si pár nedokáže o orálním sexu otevřeně promluvit mezi sebou, je jen velmi malá šance na to, že si o něm promluví otevřeně v manželské poradně nebo u sexuologa.

Ale ani kdyby se přístup k orálnímu sexu nepodařilo překonat, neznamená to, že takovýto pár nemůže spolu spokojeně žít a míst společný plnohodnotný sexuální život!

V další části se společně pokusíme zamyslet nad důvody, které lidé mají pro zásadní odmítání orálního sexu. Nejde o to podivovat se nad tím, proč orální sex někdo odmítá, ale zamyslet se nad tím, co prožil nebo jak silné trauma pro něho takováto sexuální aktivita představuje.

Hned na začátku si musíme připomenout, že problém odmítání orálního sexu se může týkat jak mužů tak i žen. Stejně tak může problém vzniknout z hlediska poskytování a přijímání orálního sexu. Mohou tedy nastat situace, kdy jeden z partnerů:

  • odmítá orální sex přijímat i poskytovat
  • odmítá orální sex přijímat, ale poskytuje ho partnerovi nebo partnerce
  • odmítá orální sex poskytovat, ale od partnera nebo partnerky jej umí přijmout

Další problémy je pak potřeba řešit s ohledem na formy odmítání orálního sexu. Nejčastější je situace, při které partner nebo partnerka orální sex odmítají přijmout i poskytnout.

Výchova a orální sex

Pohled na sex a sexualitu do značné míry ovlivňuje výchova každého jedince. Většinou je to nesprávná nebo žádná sexuální výchova, která dítěti vštěpuje, že sex je jen pro plození dětí, že je to něco, co žena musí podstoupit proto, aby měla dítě, že masturbace je nesprávná a pohlavní orgány nečisté, že dotýkat se přirození je hříšné a myšlenky na tělo odvádí od správného života ...

Těch omylů a nepravd může být mnoho. Většinou se ani netýkají přímo orálního sexu, neboť ten je pro tento typ rodičů naprosto nepředstavitelný. Jenže pro vytvoření negativního přístupu mladého člověka k lidské sexualitě, ale hlavně k jeho vlastnímu tělu někdy stačí poměrně málo. Zvláště když navíc mají ve svých rodičích silný negativní příklad. Nejde o to, že by své rodiče viděli při sexuální aktivitě, ale naprosto bezvýhradně převezmou jejich názor na to, co je a co už není v sexu správné. Potom se není možné podivovat tomu, že takováto dívka nebo chlapec si neumí představit, že by se jejich přirození mohl někdo dotýkat a už vůbec ne ústy. Vytvoří si názor, že pohlaví je nečisté a tento názor hluboko uloží do svého podvědomí. A představa, že by orálně uspokojovali partnera nebo partnerku, jim může připadat naprosto odporná. Muži pak odmítají přiblížit se k ženskému pohlaví něčím jiným než penisem nebo maximálně tak ještě ještě prsty. Muži pak cunnilingus odmítají poskytovat a ženy ho přijímat. Podobně je to i s felací, která je více známá a je tak trochu považovaná za přijatelnější...???!!! Pokud ji však žena dělá s odporem, nebo muž s obavami přijímá, nemůže to ani jednomu z nich přinášet radost ani vzrušení.

Při nesprávných představách, komplexech a mindrácích pak změnit pohled na pohlavní orgány nebo sexuální techniky může být obtížné a mnohdy skoro neřešitelné. Pokud se sejdou partneři, kdy jeden chce a druhý ne, často se pak orální sex stává partnerským problémem. Pokud je partner nebo partnerka k orálnímu sexu dotlačen, většinou se tváří, že nu to nic neříká, že ho to absolutně nezajímá, že to neumí a umět ani nechce... Proto má rozumná výchova a to včetně sexuálního poučení dětí, přímo zásadní význam pro budoucí pohled na sexuální chování každého z nás. Nemusí se přitom jednat o poučení, co je to orální sex a jak na něj. Často by úplně stačilo dětem nevnucovat představy, že sex je nutné zlo a že sexuální aktivity jsou hříšné nebo nevhodné. Zbytek se mladí lidé bez vnucených zábran snadno naučí sami.

Morální zábrany

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že orální sex je nemorální nebo nečistý. Úzce to opět může souviset s prudérní nebo upjatou výchovou, ale příčinou může být i nepříjemný nebo traumatizující zážitek. Klasickým příkladem traumatizujícího zážitku může být sexuální zneužívání nebo znásilnění.

Častěji je to však důsledek výchovy a informací, které lidé o sexuálním životě získávali v rodině, jejím okolí nebo náboženském prostředí ve kterém vyrůstali. Je těžké to někomu zazlívat. Jestliže svůj postoj k sexu a tedy i orálnímu sexu partner získával roky v rámci prostředí, které takovéto názory považovalo za zásadní a správné, není možné tento názor změnit ze dne na den výčitkami, zesměšňováním nebo ponižováním. Jediná cesta je postupně a pomalu nenásilnou formou u partnera získat maximální důvěru při klasickém milování a přesvědčit ho o tom, že na orálním sexu není nic nečistého ani nemorálního. Je nutné najít si cestu k partnerovi a překonat strach o tomto problému mluvit. Rozhovor, klidný přístup a nenaléhání snadněji uvolní vnitřní bloky a otevře cestu k překonání strachu z orálního sexu. Takto pomalou a cílenou přípravou se v řádu měsíců dá odmítavý postoj k orálnímu sexu změnit bez negativních dopadů. Vždyť milování není jen o orálním sexu ...

Psychické zábrany a odmítání vlastního těla

Nejčastěji je obava z orálního sexu nebo přímo odpor k jeho praktikování výsledkem psychických bloků, stresů a obranných reakcí organismu. Ne vždy se tento stav dá překonat. Mnohdy jsou důvody natolik závažné, že se odmítání orálního sexu dá pochopit a přijmout. V takovýchto případech je opravdu potřeba si o všem otevřeně promluvit a hledat společné řešení. Problém odmítání často bývá spojen s přijímáním orálního sexu v obavě o dokonalost vlastního těla ... To však dokáže překonat právě to, že o problému budete mluvit. Rozhovor ve vzájemné důvěře je velice silnou očistnou psychoterapii, kterou si partneři mohou vzájemně poskytnout a která z nich sejme břímě obrovského strachu a komplexu. Výsledkem nakonec může být i dohoda, že orální sex prostě do odvolání praktikovat nebudou. V milujícím se páru je i takovéto řešení pochopitelné a dá se bez problémů akceptovat.

Sexuální zranění a traumata

Bohužel lidí, kteří prošli v životě a zvláště pak v dětství sexuálními traumaty spojenými se zneužíváním nebo znásilněním, je hodně. Většinou se o těchto událostech nemluví a jejich oběti si je nechají z obavy z nepochopení, posměchu nebo urážek raději pro sebe. Jenže, i když takováto událost nebyla odhalena, vyřešena a potrestána, natrvalo se zapíše do duše každého člověka jako těžké trauma. Není možné se pak divit ženě, že odmítá poskytnout svému muži orální sex, když k podobné činnosti byla donucena násilím nebo výhrůžkami. Podobně to může být i mužů, kteří byli znásilnění mužem nebo dokonce i ženou. Takovéto události mívají za následek až naprosté odmítání přijímání i poskytování jakýchkoli forem orálního sexu. Bohužel často vedou až k nepřekonatelnému stavu celkového odporu k sexu nebo k intimnímu doteku. Léčení těchto traumat by měl provádět vždy odborník - psycholog, psychiatr nebo sexuolog. Je málo pravděpodobné, že se všechny následky podaří odstranit bez jejich pomoci pouze snahou a touhou na celou událost zapomenout. I když člověk událost vytěsní z podvědomí, vždy nastanou situace podobné těm traumatizujícím, které vše připomenou a ránu na duši prohloubí.

Pocity studu

Přesto, že orální sex je dnes považovaný za normální součást milování, jsou lidé, kteří se v těchto situacích cítí nesví, stydí se, je jim trapné se dotýkat ústy partnera nebo partnerky a nebo orální sex přijímat. Možná i prožijí okamžiky vzrušení, ale v konečném výsledku orální sex považují za něco, co nechtějí. Většinou ani partnerovi nedovolí podobnou aktivitu začínat. Pokud se studem bojují a snaží se ho překonat za cenu svého sebezapření, není to nejlepší cesta ani pro jednoho z partnerů. Tito lidé, pokud mohou volit, pak raději zvolí jinou aktivitu, která možná nebude tak vzrušující, ale nebude z jejich pohledu tak trapná nebo dokonce ponižující. Cítí se při orálním sexu trapně, stydí se a v konečném výsledku sex prožívají méně uspokojivé než u jiných typů sexuální aktivity, i když při orálním sexu mohou dosáhnout orgasmu. Tento blok je možné překonat právě otevřeným partnerským rozhovorem, vysvětlením techniky a pocitů. Pocity studu se dají překonat pozvolným a trpělivým používáním jiných praktik při milostné předehře , do kterých se pomaličku přidávají doteky ústy na intimních partiích. Když se nespěchá, tak většinou ani netrvá tak dlouho a problém se studem a obavami se vyřeší sám. Bližší informace naleznete v článku "Pocity studu".

Strach a komplexy, pocity méněcennosti

  • Pocit nedokonalosti pohlaví.
  • Obava z úniku moči.
  • Obava z tělesných pachů.
  • Obava z ženské ejakulace při orgasmu.
  • Obava z nedostatečné čistoty pohlaví.

Mnoho lidí má pocit, že nemohou nebo nechtějí začínat s orálním sexem kvůli strachu ze selhání. Orální se je pro ně doposud neznámou zkušeností a neví si s jejím přijímáním nebo poskytováním rady. Může to být pro někoho takové trauma, že se raději sexuálním aktivitám, které by mohly být zakončeny orálním sexem raději vyhýbat. Strach pramení z toho, že s orálním sexem nebo i jinou sexuální aktivitou, nemají zkušenosti případně se obávají že ji nezvládnou. Nechtějí se dostat do situace, kdy budou odmítnuti, případně považováni za úchylného.

Negativní zkušenosti z předcházejícího vztahu

Problém s odmítáním orálního sexu může být přenesen z jiného, předcházejícího vztahu, ve kterém se o orální sex partneři pokusili, ale nedopadlo to dobře. Orální sex a jeho negativní prožívání nakonec z jejich pohledu mohlo být počátkem rozpadu vztahu. Špatné zkušenosti z minulosti si pak muž nebo žena přenesli do nového vztahu. Tady však opravdu mohou být silným zdrojem obav a bloků, které mohou sexuální život nového páru narušit nebo až zničit. Přitom orální sex v minulém vztahu v tom mohl být zcela nevinně. Pravé příčiny partnerských problémů byly jinde, jen vyhrotily po pokusu nebo po realizaci orálního sexu. Nešetrná poznámka nebo schválně pronesená urážka byly traumatem, které život negativně poznamenalo na dlouhou dobu. Pochybnosti o vlastních schopnostech, znalostech, zkušenostech nebo správně zvolené technice pak brání všem pokusům o orální sex. Zásadně odmítavý postoj pak může podvědomě odradit partnera před jeho snahou o tomto tématu vůbec začít mluvit.

Preference jiných sexuálních praktik

Mnoho žen, které orální sex muži poskytnou, raději upřednostňují jiné formy sexuálních praktik, jako jsou vaginální penetrace, masturbace nebo dokonce i anální sex. Všechny jiné praktiky, jen ne orální sex muži, tedy felaci.

To nejdůležitější na závěr: pokud partner orální sex nechce přijímat nebo poskytovat, nesnažte se tento stav změnit za každou cenu. Je přece celá řada dalších sexuálních technik a praktik, se kterými se dá experimentovat a plnohodnotně naplnit společný sexuální život.

Nic mi to neříká

Dalším důvodem pro odmítání orálního sexu ze strany žen může být situace, kdy této technice prostě nepřijde na chuť. Důvodem však nemusí být, že by se jim tato technika nelíbila, ale že partner ji provádí vlažně, bez zájmu, někdy možná i s odporem nebo z donucení. Pak se není čemu divit, že řada mužů nedokáže svou ženu uspokojit a dovést o vyvrcholení. Pokud totiž odbudou milostnou předehru a brzy přejdou k souloži, ženě to nemusí stačit a orgasmu nedosáhne. Muž, který nemá zájem nebo orální sex opravdu neumí, nemá šanci ji k orgasmu dovést a tak ji raději nechá tak, jak je - neuspokojenou. Nějakou dobu to možná bude žena tolerovat, nějakou dobu si orgasmus navodí sama masturbací po sexu, ale za nějaký čas většinou začne přemýšlet o tom, zda se to nedá řešit jinak, jinde. Myšlenka na nevěru bude s každým dalším projevem sobeckého nezájmu muže silnější a palčivější...

Přitom mnohdy by stačilo muži vysvětlit, že pro ni při orální stimulaci jsou zásadní malé stydké pysky, poševní vchod, klitoris a pro manuální stimulaci horní stěna pochvy. A že když bude muž po důkladné milostné předehře nakonec stimulovat ústy a jazykem klitoris, že je velká šance, že se TO podaří. Důležité je vysvětlit, že nejvíc vzrušujících pocitů ženě přináší především stimulace klitorisu. Málo mužů vůbec ví, že v něm je okolo 8000 nervových zakončení, tedy zhruba dvakrát více než v penisu. Když žena svého muže naučí jak TO má dělat, většina mužů nakonec v orálním sexu najde zalíbení... Především budou vnitřně hrdí na to, že se TO podařilo... Prostě když TO neumí, musí ho TO žena naučit... Více naleznete v článku "Jak žena naučí muže dotýkat se jejího klitorisu".

 

Poznámka:

Pokud máte osobní zkušenosti s odmítáním orálního sexu, pak Vás prosím o Vaše zkušenosti. Rád je doplním k tomuto článku. Možná Vaše osobní zkušenosti a cesta, kterou jste problém překonali, pomohou dalším lidem.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 

(AK)(Z)(L)(O)