Jste zde

Poloha "Na koníčka", základní, "Zády k muži", odvrácená varianta

Poloha "Na koníčka", základní, "Zády k muži", odvrácená varianta

Žena nahoře, klečí zády k muži, opírá se o jeho pokrčené nohy - odvrácená jezdecká poloha (odvrácená poloha "Na koníčka"

Hlavní téma: "Sexuální polohy".
Volné pokračování článku "Polohy pro penetrační vaginální sex".

Tato varianta je zajímavou změnou a je druhou nejvyužívanější polohou, při které je žena nahoře. Pro muže se jedná o klidnou, relaxační polohu, pří které je víceméně pasivní. Muž si lehne na záda a žena si obkročmo klekne zády na něj a rukou zasune penis do vagíny. Poloha se dá zaujmout poměrně snadno a je i pro ženu relativně pohodlná. Ve srovnání s klasickou "jezdeckou polohou" je však pro ženu trochu namáhavější. Ženě chybí především oční kontakt. Výhodou, podobně jako u klasické polohy "Na koníčka" je, že si žena může sama měnit rychlost pohybů, hloubku průniku. Mnoho žen ji vyhledává i proto, že si pronikání penisu mohou samy přizpůsobit svým potřebám a jsou tak schopny zabránit situacím, kdy by pronikání bylo spojeno s bolestí nebo nepříjemnými pocity.

Muž je v pasivní roli. Oční kontakt sice chybí, ale zato muži poskytuje nevšední pohled na zadeček, boky a záda. Může se dívat, ale také může vřít oči a spojení prožívat na meditační úrovni. Muž může ženu držet za boky a pomáhat jí při pohybech pánví. Žena ovlivňuje hloubku pronikání tím, jak moc na penis nasedne nebo polohou svého těla na pokrčených nohách. Muž může ležet s nataženýma nohama, nebo je může pokrčit podle potřeby.  Žena má tedy poměrně velké možnosti, jak řídit hloubku a směr spojení. Je to ona, kdo rozhoduje o rychlosti kopulačních pohybů. 

Polohu můžete vyzkoušet ve dvou základních variantách. Základem je, že muž leží na zádech a žena si obkročmo klekne zády k němu za zasune si penis do vagíny. Rozdíl je v poloze nohou muže:

  • muž má nohy natažené - žena udrží snadněji penetraci ale nemá se moc o co opřít. Penetrace může být snadno měněná od mělké po velmi hlubokou. Může se více naklonit a opřít ruce o mužova stehna, což mi ale omezí pohyby pánví při ženině nasedání.
  • muž má nohy pokrčené - žena se může opřít o mužova kolena, ale udržení a hloubka penetrace je menší. Muž však může pomáhat vstřícnými pohyby pánve proti nasedání ženy.

Polohy mužových nohou lze střídat a měnit tak nejen hloubku penetrace, ale i změnu vnitřní stimulace vagíny penisem.

Je vhodná pro ženy, které mají zbytečně nižší sebevědomí za svá ňadra, ale ví, že profil jejich zadečku a zad je pro muže přitažlivý a vzrušující. Zásadní změnu pocitů v této variantě přináší ženě odlišný úhel pronikání penisu, který dovoluje intenzivnější stimulaci bodu G uvnitř pochvy. Některé ženy mají tuto pozici rády především pro jiné, nezvyklé způsoby hlazení zadečku a uchopené boků.

Tato varianta muži umožňuje hladit nejen zadeček, ale i konečník, což je pro některé muže i ženy velice silný stimul. Žena si může snadno a intenzivně dráždit klitoris při pocitu plného nasednutí na mužův úd. Když se muž z polohy vleže mírně posadí a podepře si záda, bude mít volné ruce a dosáhne na ženina ňadra. Také při této variantě jsou možné různé úhly náklonu ženina těla, od vzpřímeného sezení, až po vyšpulení zadečku a hluboký předklon směrem k nohám.

Z hlediska doteků a dráždění

  • Fyzicky – více náročná pro ženu, relaxační pro muže. Poloha není vhodná pro tělnaté ženy. Její velká váha může příliš zatížit pánev muže a to nemusí prospívat jeho erekci...... 
  • Proniknutí - hluboké. Žena kontroluje a snadno mění hloubku, rychlost i úhel průniku, muž jen částečně hloubku pronikání. V této variantě přece jen dosahuje menší hloubky penetrace a při ženiných pohybech pánví může docházet k vyklouznutí penisu z vagíny. Vrátit zpět jej může jen žena.
  • Klitoris – několik možností dráždění - žena rukou, muž penisem (omezeně), muž rukou jen v případě, že se posadí (i potom však jen omezeně).
  • G bod – intenzivní dráždění penisem a technikami masáže penisu pomocí stahů vaginálních svalů.
  • Emoční prvek – velmi silné prožitky pro ženu, muž je více v pasivní roli, má však možnost ženě hladit boky, zadeček a konečník, při mírném sedu i ňadra. Některé muže vzrušuje i pohyb žena zadečku.

Z pohledu tantry

Tato varianta poloha "Na koníčka" je doporučována lidem, kteří začínají s tantrickým milováním a meditacemi. Je možné se v ní soustředit se na transformaci sexuální energie v energie jemnější a rozvádět je cíleně po těle. Oba partneři v ní meditací zaměří svou pozornost do "třetího oka" uprostřed čela. Díky tomuto zaměření pozornosti je možné převést sexuální energii do šesté čakry - Ajna Chakra a prožívat při spojení vnitřní mír a štěstí. Rozvedení sexuální energie nahromaděné v pánevní oblasti ženy je možné jemnou masáží oblasti křížové kosti, hlazením hýždí a křížů vedeným po páteři a směrem k hlavě.

Výhodou polohy je, že žena zde může najít pro ni ideální úhel proniknutí, kdy tlak penisu a místo vnitřní stimulace oblasti bodu G bude žena prožívat nejintenzivněji. Po nalezení této polohy těla může přejít do meditační fáze a začít provádět masáž penisu stahováním poševních svalů. Při stahování svalů bude docházet nejen k masáži penisu, ale také k intenzivnímu dráždění vnitřních partií pochvy. Žena se zaměří na to, aby masáž penisu stahy poševních svalů způsobovala co nejsilnější podněty právě jí. Muž je z tohoto pohledu až na druhém místě. Není však o nic ochuzen. Tím, že žena hledá techniky, které nejvíce sexuální energie a vzrušení přinášejí její joni, velká část podnětů je předávána i muži a i on prožívá nádherné okamžiky vln ženina vzrušení. Vzhledem k pasivní roli muže a minimální možnosti jeho pohybu, musí si pár najít signál, kterým muž ženu upozorní na okamžik, kdy se jeho vzrušení blíží k hranici, za níž je již ejakulace nevyhnutelná.. Žena pak musí okamžitě přerušit jakékoli pohyby pánví, zůstat v klidu a uvolnit sevření pochvy. V okamžiku prožívání mužova orgasmu bez ejakulace oba partneři mentálně rozvedou svou sexuální energii podél páteře směrem do hlavy, aby se zabránilo u muže ejakulaci a u ženy nekontrolovanému orgasmu, jehož následkem by muž nezvládl techniku orgasmu bez ejakulace. Kopulační pohyby může žena obnovit teprve tehdy, když vnímá, že muž má zpět kontrolu nad vzrušením a svou sexuální energií.

Pokud je tato varianta polohy "Na koníčka" využita k dosažení prožitku závěrečného orgasmu, žena se soustředí především na sebe a své prožitky spojení a masáže penisu ve vagíně. Pohyby nahoru a dolů nebo krouživými pohyby pánve, za současně prováděné techniky nasávání a vypuzování penisu vaginálními svaly penis masíruje a dovede mužovo vzrušení až k vrcholu. 

Mezi doplňkové techniky, které především feministky moc nemusí, je jemné plácnutí ženy přes hýždě dlaní s roztaženými prsty. Jedná se o lehká úder, které vydává charakteristický zvuk plácnutí, ale v dnešní době bohužel spíš působí dojmem vyjádření mužovy nadřazenosti nad ženou. Z pohledu práce s energií je však tato technika používána pro zvyšování a sexuální energie a pomáhá ženě rozvést a zvýšit její sexuální energie do oblasti křížů a podél páteře. V jiné poloze, kde bude v podobné situaci muž může být toto plácnutí aplikováno i na něm a účinek bude podobný. Plácnutí přes hýždě bylo bohužel zprofanováno erotickými filmy, kde se jejich tvůrci určitě nezabývají sexuální energií, ale jen a jen vizualizací sexu a mužskou nadřazeností. Tolik na vysvětlení.

 

POZNÁMKA:

Polohu lze použít jak pro vaginální, tak pro anální penetraci.

Literatura a zdroje

(AK)