Jste zde

Základní technika masáže - chvění

Základní technika masáže - chvění

Hlavní téma: "Umění doteku".
Volné pokračování článku "Masážní techniky používané při všech druzích masáží".

​Jak se masážní technika chvění provádí

Technika chvění patří mezi základní masážní techniky používané prakticky ve všech druzích masáží. Spočívá v rozechvění tkáně pomocí většího počtu oscilačních pohybů ruky maséra na povrchu kůže masírovaného. Jedná se o pohyb, který ovlivňuje nejen povrch kůže, ale i hlubší vrstvy tkáně. Technika chvění není prováděna jako tření na povrchu kůže, ale spíše se provádí tak, že ruka se přimkne k povrchu kůže, neklouže po jeho povrchu a pohybem ruky maséra do stran rozechvěje kůži a podkoží. Změny tlaku ruky působí na tkáň a tak dojde k vytlačení lymfy a krve zpod ruky maséra. Při pohybu vznikají proměnlivé tlaky, které se plynule mění podle změny rychlosti a intenzity chvění ruky maséra. 

Pomocí vibrací se masáž provádí

 • ručně
 • pomocí vibračních zařízení pro masáž - masážních vibrátorů nebo vibračních hlavic

Ruční masáže s vibrací, je možné pro lidské tělo považovat za přirozenější. Většinou se provádí uvolněnou technikou bez napětí pomocí špiček prstů, prsty, dlaní ruky, celou rukou, zatnutou pěstí i jejich kombinací. Chvění rukou je pro maséra poměrně náročnější technikou, která vyžaduje určitou výdrž. Je to však pro masírovaného velmi příjemná a účinná masážní technika. Při delším a intenzivnějším chvění rukou však může masér po poměrně krátké době vnímat únavu svalů a tak je tato technika považována za doplňkovou. Rukou se dají ošetřit i velké plochy těla, blokace hluboko ve tkáni. Je to však dost namáhavé. Výhodou je, že ruka dokáže rozlišit tloušťkou tkáně, velikost tukové vrstvy, ale především rozezná změnu citlivosti tkáně na dotek. Takováto ruční masáž s vibrací je však možná spíše v kratší délce trvání.

Vibrace pomocí masážních zařízení jsou podobné jako při ruční masáži. Jsou však strojově přesné, stejné a neberou ohled na stav kůže a podkoží. Rozechvívají kůži a podkoží do větší hloubky. Jednoduše je možné měnit rychlost chvění a sílu přítlaku. Výhodou těchto zařízení je možnost nastavení několika režimů chvění od jemného až po velmi intenzivní. Změnou mechanického přítlaku masážní hlavice je možné ovlivňovat hloubku rozechvění podkoží a tkáně, do které se vibrace mají přenášet. Většina masážních zařízení umí měnit frekvenci vibrací a jejich amplitudu. Masážní přístroje pro profesionální použití dovolují nastavit několik masážních režimů, které mají naprogramované průběhy vibrací, změny amplitudy a někdy i jiné pohyby které napodobují například tepání a postupné rozechvívání. Pokud masér takovéto zařízení při masáži používá, pak z vnějšího pohledu nabízí masáž složitější a pocitově různorodou. Někdy to může být přínosem, ale ruční masáž to nenahradí. Masážní stroje a zařízení se dobře hodí pro uvolnění větších ploch těla, případně pro uvolnění blokací svalů ve větších hloubkách tkáně. Nezáleží na velikosti velikostí masírované plochy těla. Obtížněji však reagují na proměnnou tloušťkou tkáně nebo tuku a především neumí rozpoznat citlivosti tkání na dotek. Jejich použití není nijak časově omezeno a tak je možné je využít k masáži v krátké, střední i dlouhé.

Masážní stroje, zařízení a hlavice se mohou používat i k individuální automasáži.

Využití masážní techniky chvění

 • Techniky chvění se dají využít v rámci jakékoli masáže. Také jsou ve většině masáží zahrnuty. 
 • Jejich hlavní význam spočívá v důsledném mechanickém uvolnění tkáně a proto jsou vždy součástí masáží zaměřených na prevenci nebo snižování následků celulitidy a obezity. 
 • Tato technika uvolňuje lymfatický systém a díky tomu dochází k odvedení zplodin metabolizmu.
 • Chvění kůže, podkoží i tkáně způsobuje zlepšení prokrvení kůže, podkoží, tkání a svalů. 
 • Má významný dopad na zlepšení prokrvení a hlavně uvolnění krevního oběhu. Již krátké chvění masírovaný prociťuje jako příjemné teplo a uvolnění v masírované oblasti. 
 • Celkově snižují napětí a vazodilatace těla, uvolňují a snižují adrenalin. 
 • Pozitivní účinek vibrací má dopad nejen na krátkodobé prokrvení, ale následně i na celkové uvolnění a "prohřátí" organismu. Tento pocit celkového prohřátí masírovaný zaznamenává nejen v masírovaných oblastech, ale většinou v celém těle.

Účinky techniky chvění

 • Vibrace kůže a podkoží uvolňují tkáň a snižují její citlivost na bolest. 
 • Navozují pocit pohody, relaxace, uvolnění a to nejen těla, ale i mysli.
 • Techniky vibrací jsou vždy prováděny v rámci masáže jako součást masážní sestavy.
  Vibrace jsou VŽDY kombinovány s technikami hlazení, roztírání, tření, akupresury a dalšími, což v rámci celku přispívá ke zvýšení jejich účinnosti.
 • Celkový účinek vibrací tkání je především uvolňující, lymfatický, celkově zklidňující a relaxační.  
 • Brání ukládání tukových buněk ve tkáni 
 • Uvolňují tukové buňky ze tkáně

Pozitivní vliv masáže chvěním můžeme zaznamenat i na zlepšení celkového zdravotního stavu, tedy mnohdy se podaří i snížit jiné zdravotní problémy. K těmto pozitivním změnám může docházet díky reflexní stimulaci vnitřních orgánů a rozproudění lymfatického systému těla. Díky odvedení zplodin metabolismu lymfatickým systémem, nejen z povrchu těla, ale i z celého těla, pak může dojít ke zlepšení zdravotních problémů, které masírovaný zaznamená v následujících dnech.

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: