Jste zde

Technika stažení předkožky

Technika stažení předkožky

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Tantrická masáž lingamu".
Technika patří mezi "Nejčastější mužské masturbační techniky".
Technika patří mezi "Základní techniky tantrické masáže lingamu".

Levou rukou uchopte lingam pod žaludem. Uchopte ho do dlaně tak, aby jeho tělo obepínala sevřená dlaň, palec a ukazováček. Palec a ukazováček se spojí a vytvoří O. Pohyb ruky veďte směrem shora dolů. Tím docílíte toho, že stáhnete předkožku a napnete kůži lingamu.

Malíková hrana se opře o tukovou část nad stydkou kostí. Pokračujte ve stahování ruky po lingamu a přitom tlakem malíkové hrany ruky pomalu uvolníte lingam z tukové tkáně u jeho kořene. Povolte sevření dlaně ruky a prsy pomalu rozevře kolem kořene lingamu. Spojení palce a ukazováčku přitom stále udržujte a tím předkožku stále stahujte ke kořeni lingamu. Malíková hrana a ostatní prsty kloužou po kůži a tukové tkáni nad stydkou kostí a stále spojený palec a ukazováček (O) levé ruky nechte pomalu sklouznout po těle lingamu až dolů k jeho kořeni. Když napětí stahované předkožky udržíte, dokončíte její stažení a napnutí. Z předkožky se uvolní žalud a předkožka sklouzne pod něj a napne se. Lingam se "prodlouží" a i dlouhá předkožka bude bezpečně stažena pod lem žaludu.

Předkožku udržujte staženou a napnutou po celou dobu provádění techniky masáže lingamu. Po stažení se předkožka ve staženém stavu udržuje už snadno.

Možné komplikace:

Zásadní komplikací může být zúžená předkožka. Touto komplikací trpí menší část mužů. Předkožka je zúžená a nejobtížnější fází jejího stažení je přetažení přes žalud. Tehdy je potřeba nespěchat a raději si vypomoci i pravou rukou k udržení stažení, kterého jste docílili levou rukou. Předkožku je pak nutné přetahovat pomalu, opatrně a po částech... Jakmile se předkožka přetáhne přes žalud, je vyhráno. Pak už bude zůstávat za žaludem a její udržení ve stažené poloze se dá snadno udržet jen přidržením levé ruky u kořene lingamu. Pokud se předkožku nedaří stáhnout, nebo muž při jejím stahování vnímá bolest, je vhodné navštívit lékaře a zúžení předkožky s ním řešit. Pokud se předkožka nedá přes žalud přetahovat, omezuje to intimní hygienu a hrozí riziko zánětu žaludu nebo předkožky (většinou současně). Už proto je konzultace problému s lékařem velmi vhodná.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)(O)