Jste zde

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - břicho

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - břicho

Hlavní téma: "Techniky ájurvédských masáží".
Předcházela "Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - nohy".

Ájurvédská masáž přední strany těla v rámci Ájurvédská celotělové olejové masáže je kontinuální masážní technika. Přestože se skládá z jednotlivých masáží přední části těla, probíhá bez přestávek. Masáž jsme začínali  nanášením oleje na ceůou přední stranu těla, pokračovali nanášením oleje na nohy po kterém následovala masáž přední strany těla - nohou. Při masáži nohou jsme masážní techniky "přetahovali" i na oblast kyčlí, horní strany stehen nohou až k břichu i na oblast podbřišku. Nyní budeme naopak přetahovat masážní techniky zpět na nohy a na dolní část hrudníku. Jde o to, aby pocitově nebyl průběh masáže jasně ohraničený jen na oblasti na které se masáž z převážné části odehrává. Pocitově se pak jedná o kontinuální masáž která nemá přesné ohraničení.

Začneme tím, že provedeme nanášení oleje na přední stranu těla - břicho. Jedná se o pomalou techniku, která respektuje to, že břicho je měkké a přitom velmi citlivé. Z pohledu emocí je břicho velmi silným místem a i proto je potřeba postupovat pomalu a ohleduplně.

Po nanesení oleje se postavte zboku stolu, kolmo k tělu. Obě ruce plným dotekem dlaní a prstů položte na břicho. Pomalými kroužky ve směru hodinových ručiček masírujte břišní stěnu. Nesnažte se moc tlačit, postupujte pomalu a lehce. Kruhy zvětšujte tak, aby postupně přešly až na boky. Tady už není jen stěna břicha, ale také určitá tuková tkáň. Prsty ji lehce promasírujte tak, aby se uvolnila lymfa i malé částice tukových buněk. Žádné velké tlaky a ani moc intenzivní masážní techniky však nepoužívejte. Postupně kruhy s rukama vedle sebe přetahujte na horní stranu stehen a zase se po stejné cestě vracejte na podbřišek a druhé stehno a zpět na druhý bok. Kruhy se pak protáhnou až na dolní stranu žeber. Takto "složitým" pohybem uvolňujete nejen tkáň břicha a boků, ale pocitově spojujete břicho se stehny a dolní částí hrudníku přes dolní stranu žeber. Tento pohyb rozproudí lymfu a také napomůže uvolnění napětí, které se postupně hromadilo v oblasti břicha.

Lidé, kteří mají problémy s emocemi a občas je bolí břicho nejspíš pocítí úlevu. Při pohybu po spodní části žeber se u žen pravděpodobně budete hřbetem ruky lehce dotýkat spodní strany prsu, tedy jedné z velmi citlivých částí povrchu prsu. To ženy vnímají jako příjemný a uvolňující dotyk.

Malé kroužky spojenýma rukama opakujte na břišní stěně 6x. Velké kruhy přes spodní stranu žeber, přes boky až na stehno, podbřišek, druhé stehno a zpět na druhý bok a spodní stranu žeber také opakujte 6x. Je to zklidňující pomalá technika která uvolňuje napětí břicha, lymfatický systém i emoce.

V další části masáže se obraťte tělem směrem k hlavě. Prsty obou rukou klouzavým pohybem přiložte na hrudní kost. Pomalými kroužky uvolňujte napětí úponů prsních svalů na hrudní kosti. Synchronně pomalými malými kroužky masírujte oboustranně žebra spodní části hrudníku, každou rukou zvlášť až k podložce stolu a zase zpět k hrudní kosti, kde se obě ruce zase potkají. Techniku opakujte 6x. Masáž břicha zakončete na břišní stěně opět 6x provedenými pomalými kroužky spojených rukou. Když techniku dokončíte, opatrně a pomalu stáhněte pravou ruku na hrudní kost, kde ji ponechte ležet plným dotekem bez jakéhokoli pohybu. Jedná se o nesmírně příjemný dlouhý dotek, která navozuje pocity bezpečí.

Po zhruba 20 sekundách klidného položení ruky ji z hrudní kosti sejměte hladkým klouzavým pohybem do ztracena, směrem k pupku.

Tím končí část masáže břicha a následovat bude masáž hrudníku.

Následuje technika: