Jste zde

Tantrický polibek - stimulace děložního čípku penisem

Tantrický polibek - stimulace děložního čípku penisem

Hlavní téma: "Základní tantrické sexuální techniky".
Volné pokračování článků "Soulož se stimulací oblasti děložního čípku" a "Tantrická cvičení a meditace".

V tantře se technikám, které se zaměřují na navození ženského orgasmu pomocí stimulace pochvy věnuje podstatná část tantrického učení. Pomalým drážděním stěny vaginy a děložního čípku se dá dosáhnout vaginálního orgasmu. Problém je v tom, že většina žen takovýto orgasmus z mnoha důvodů nikdy v životě neprožije. Vnitřní stimulace stěn pochvy, oblasti bodu G a oblasti děložního čípku dráždí jiná nervová zakončení než jsou vyvedena na klitorisu a v jeho nejbližším okolí. Proto se říká, že klitoridální orgasmus žena prožívá jinak než vaginální orgasmus. Způsob milování při kterém je oblast děložního čípku a děložní čípek stimulovaný penisem se v tantře nazývá "tantrický polibek". Okolí děložního čípku a děložní čípek je silně inervovaný. Drážděním těchto nervových zakončení dochází ke vzniku podnětů vzrušení, které vyhodnocuje nejstarší část mozku. Navíc je děložní čípek místem nesmírně významným pro oplodnění ženy a zdárné donošení plodu až do chvíle porodu. Proto se na ženskou dělohu, děložní čípek a pochvu nemůžeme dívat jen z pohledu sexu, ale musíme je vnímat jako významné pojmy souvisejícím s ženstvím i mateřstvím.

Děložní čípek (cervix) nachází poměrně hluboko v ženské pochvě (vagině). To samozřejmě znamená, že stimulovat tuto oblast při souloži můžeme jen tehdy, když se penisem dostaneme až k ní. Při penetraci jsou tedy logicky ve výhodě muži, jejichž penis je delší... Ale i v těchto případech platí "všeho s mírou"... Pokud má muž "příliš dlouhý penis", nemusí to být pro ženu zrovna výhoda. Naštěstí si délku penisu muži nemohou volit sami, ale postará se o to příroda. Jinak by totiž muži nejspíš neměli žádnou soudnost a ženy by se pak soulože nejspíš bály... Pokud má muž od přírody opravdu "dlouhý penis", nemusí to být při souloži nepřekonatelný problém. Pro tyto případy je ověřená bezpečná metoda, která takovouto stimulaci bez obav dovolí. Jedná se o bezpečný způsob omezení průniku "dlouhého" penisu do pochvy.

Stimulace oblasti děložního čípku je pro mnoho žen velmi vzrušující. Jen nesmí docházet k příliš velkému zatěžování tohoto citlivého místa ženské pochvy. Dráždění oblasti děložního čípku a zadní stěny pochvy společně s drážděním oblasti horní stěny s bodem G, může ženě přivodit intenzivní prožitek vaginálního orgasmu. Některé ženy ho prožívají, jiné se s tímto orgasmem nesetkají nikdy. Samotné dráždění děložního čípku a zadní stěny pochvy tedy problém není. Nesmí však dojít k přetížení nebo zranění tkáně děložního čípku nebo jeho okolí. Také je dobré vědět to, že každá žena je anatomicky jinak stavěná, děložní čípek je jinde uložený a zadní stěna jinak citlivá na dotek nebo tlak.

Výrazně se také bude pocitově dráždění měnit podle stupně vzrušení ženy. Velikost penisu přitom není tak důležitá, jako velké vzrušení ženy a vhodně zvolená sexuální poloha, která takovouto stimulaci dovolí. Každá žena však jinak vnímá dráždění, ale také případné přetížení těchto oblastí pochvy.

Preventivně je proto potřeba být při penetraci jemný, ohleduplný a raději méně intenzivní.

Pro ženy stimulace děložního čípku a jeho okolí zpočátku nemusí být úplně příjemná, ale také může být pro ženu nezvykle intenzivní a může být spojena s pocity, které žena při jiných způsobech stimulace nezažívá. Na začátku (i v průběhu soulože) proto postupujte velmi opatrně. Partner by měl být přinejmenším ohleduplný a penis do hloubky pochvy by měl zavádět opatrně a pomalu.

Sexuální polohy vhodné pro "Tantrický polibek"

Nejvhodnější jsou takové sexuální polohy pro penetrační vaginální sex, které přirozeně zajistí hluboké proniknutí penisu do pochvy. Samozřejmě záleží také na tom, jak je muž anatomicky pro soulož "vybavený" ale nemenší význam má i pevnosti jeho erekce a celková "výdrž". S dlouhým penisem beznadějně vzhlížejícím k podlaze žádnou velkou slávu nezískáte. Podobně se dostatečně dlouhé stimulace děložního čípku a jeho okolí nedaří dosáhnout mužům, kteří trpí předčasnou ejakulací. Není to tedy jen o délce penisu, ale také o tom, jak jeho délku muž dokáže při souloži využít a jak zvládá kontrolu svého vzrušení. Sexuální poloha by jen měla dovolit snadné hluboké zasunutí penisu a pohodlné setrvání v poloze, kdy v pochvě tlakem a třením stimuluje jeho okolí. Naprosto ideální je, pokud při spojení dochází také ke stimulaci oblasti bodu G a ke tření stydké kosti a kořene penisu o klitoris. U sexuálních poloh pro penetrační vaginální sex uvádíme kromě jejich popisu i to, jak se při nich stimulovaný klitoris a oblast bodu G. Stimulace oblasti děložního čípku a jeho okolí je pak závislá na hloubce zasunutí penisu a na technice pohybu penisu v pochvě.

Nejčastěji se technika praktikuje v "Misionářské poloze", "poloze lžičky" nebo dalších pohodlných polohách, většinou "Tváří v tvář", při kterých partneři leží nebo sedí. Musí to být poloha dostatečně pohodlná a dlouhodobě udržitelná. Milování spojené se stimulací děložního čípku je opravdu pomalé a proto i časově náročné. Asi nejznámější, ale pro některé lidi obtížně zvládnutelná, je "poloha "V sedě" - poloha YAB-YUM, lotosový květ". Samozřejmě se sexuální polohy během pomalého milování mohou střídat, ale to není hlavním cílem pomalého milování. Tím hlavním cílem je dlouhodobě udržet hluboké spojení při vysokém vzrušení. Nepředstavujte si však, že vzrušení bude neustále na hranici vyvrcholení, naopak je jasné, že bude kolísat od menšího až po velmi vysoké. Není tomu však proto, že by se partneři snažili vzrušení podporovat hlavně podněty navozenými vzájemnými pohyby pohlaví. Daleko vyšší podněty sexuálního vzrušení přicházení z pocitů spojení, tepla, vzájemného propojení muže a ženy a v neposlední řadě i tepla, citu, lásky a sounáležitosti. Vzrušení muže i ženy je tak dlouhodobě vysoké a občas se přiblíží blízko pocitu, že by mohlo přerůst v orgasmu. Partneři, kteří se naučí techniky stimulace děložního čípku penisem a provádějí je dlouhodobě a už je "umí", jsou schopni prožívat své vzrušení jako velmi vysoké, skoro by se dalo říct, že někdy až na hraně vyvrcholení. Podstatné je to, že na tak vysoké hladině vzrušení dokáží pobývat dlouho, podstatně delší dobu, než dokáží jiní při "klasickém" milování. Orgasmus, v případě ženy  intenzivní prožitek vaginálního orgasmu, je pak odměnou za jejich snažení...

Techniky penetrace vhodné pro "tantrický polibek"

Základem úspěchu zvládnutí stimulace děložního čípku penisem, tedy zvládnutí "Tantrického polibku", je vhodná sexuální poloha, dostatečná délka penisu, dostatečná výdrž muže (zvládnutí metod a techniky oddalování ejakulace) a vhodně zvolená a správně provedená technika opakování penetrace v tantrickém sexu. Právě ta poslední podmínka může být nakonec přesně tou kombinací stimulací, která ženě dovolí nechat nastoupat vzrušení až k prožitku vaginálního orgasmu. Proto vhodným technikám opakování penetrace v tantrickém sexu věnujte pozornost, která jim právem patří.

Technika pohybu mořské vlny

Tuto techniku je možné využívat u všech předcházejících při hlubokém zasunutí. Nejedná se při ní o počet zasunutí lingamu do joni a dráždění konkrétní části joni, ale je zaměřena především na prožívání pohybu lingamu v joni. Technika se provádí jako meditace při spojení a opakovaném hlubokém zasunutí lingamu do joni. Je meditační a vyžaduje velkou koncentraci muže na oddálení orgasmu. Základem techniky je pohyb mořských vln omývajících písečnou pláž. To je také ústřední téma meditace a vizualizace, která se při ní provádí.

Nechte se unášet vizualizací příboje vln a napodobujte je. Technika pohybu mořské vlny je popsána ZDE.

Taoistická technika střídání 5 mělkých a 8 hlubokých zasunutí

Tato taoistická technika vychází ze střídání pěti mělkých zasunutí soustředěných na dráždění žaludu o oblast bodu G a následně osmi hlubokých zasunutí zaměřených na stimulaci oblasti děložního čípku na zadní straně pochvy. Taoistická technika střídání 5 mělkých a 8 hlubokých zasunutí je popsána ZDE.

Dovolím si uklidnit všechny ty, kterým se "Tantrický polibek" nedaří završit vaginálním orgasmem ženy, že zato technika patří mezi techniky mistrovské. Vzhledem k tomu, že tantričtí mistři svoje schopnosti při milování zlepšují mnoho let, je málo pravděpodobné, že se Vám tuto techniku podaří zvládnout hned napoprvé. Pro představu o tom, jakou máte šanci, si přečtěte co pojem "tantrické mistrovství" znamená v praxi. Bližší informace se dočtete v článku "Dosažení tantrického mistrovství". Jedno Vám však mohu slíbit už nyní - ženě se "tantrický polibek" bude zcela jistě líbit i tehdy, když při něm neprožije vyvrcholení. Jedná se totiž o nesmírně intimní a emočně nesmírně silné spojení muže se ženou.

 

POZNÁMKA

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje