Jste zde

Společná výuka ve skupině - felace

Společná výuka ve skupině - felace

Hlavní téma: "Skupinový sex".
Pokračování tématu "Společná výuka technik ve skupině".

Trojice (FMF) nebo (MFM), případně sex ve čtyřech (výměna manželek) Vám neuteče, můžete si však odpustit velké zklamání a případně narušení vztahu.

Felace, neboli orální sex poskytovaný muži je velmi oblíbená forma vzrušování muže. Muži ji mají rádi a je nim příjemná nejen pro jiné pocity stimulace penisu, ale také pro mimořádně velkou intimitu, která ji provází. Žena muže vzrušuje ústy a už to je samo o sobě nádherný pocit, o který se většina mužů nechce nechat připravit. Trochu "slabší" je oblíbenost felace mezi ženami. Některé se felaci přímo vyhýbají, jiné ji "nemusí", některým se však tato forma vzrušování muže líbí a pravidelně ji zařazují do milostných hrátek.

Pokud se jedná o skupinový sex nebo o skupinová setkání s erotickým podtextem, je pravděpodobné, že se otázkám orálního sexu nevyhnete. Orální sex je individuální záležitostí a každý si nejspíš najde nějakou techniku, která mu bude vyhovovat. Platí to jak pro felaci, tak také pro cunnilingus. Zatímco pro orální sex věnovaný ženě existují různá doporučení a pravidla, pro felaci je těchto postupů a doporučení mnohem méně.

Orální sex by neměl být žádnou "orální improvizací". Skládá se z více než dvaceti technik hlazení, sání, tření, chvění, tlaků a tahů. Ty jsou popsány v článku "Felace - techniky orálního sexu pro muže" a jejich zvládnutí se prostě předpokládá...

Naučit se techniky felace může každá žena, která se o to bude alespoň trochu snažit. Když to hned napoprvé nebude zrovna dokonalé, určitě to muži vadit nebude.

Techniky a postupy felace je potřeba znát i tehdy, když se rozhodnete pro společnou výuku technik ve skupině nebo pro masáže ve skupině pro "pokročilé" s felací. Výhodou samozřejmě je, když jedna z žen techniky felace umí nebo je používá a líbí se jí. Pokud jsou obě ženy v technikách felace začátečnice, budou se učit společně jedna od druhé. Stačí, když si je společně nastudují a pak je začnou pravidelně trénovat... Dovolím si však upozornit na to, že ženy se společně učí!!! Nikdy spolu však nesmí soutěžit nebo demonstrovat, která je lepší!!!

Ve skupině složené ze dvou manželských párů, tedy ve čtveřici, jsou k "dispozici" dva muži na kterých se jejich ženy mohou bez obav učit. Takováto výuka se většinou provádí až tehdy, když se páry už alespoň trochu "znají". Výuka technik felace ve čtveřici už patří mezi "pokročilé" skupinové aktivity. Je to ale nejsnadnější cesta k tomu, aby jedna z žen, která postupy a techniky felace zná, je naučila druhou ženu.

Pokud se budou techniky společně učit, není nejmenší problém mít "tahák" na kterém bude posloupnost technik, případně i jejich popis sepsaný nebo vyobrazený. Je vhodné si tento "tahák" nechat zatavit do laminovací folie, protože při použití masážních olejů by dlouho nezůstal čitelný. Techniky felace se nedají naučit za jednu společnou výuku a tak se Vám investice do laminování "vyplatí" a návod využijete mnohokrát. Někdy je i pro zkušené dobré si připomenout, jak jdou techniky po sobě a jaký je jejich význam pro vzrušení muže. Takže mít "tahák", alespoň zpočátku, rozhodně doporučuji.

V rámci teoretické přípravy by si všichni společně (muži i ženy) měli ujasnit jaký je jejich vztah k orálnímu sexu pro muže - felaci. Některé ženy (ale i muži) totiž nemusí chtít orální sex přijímat nebo poskytovat nebo mají při přijímání a poskytování orálního sexu zábrany. Také by si ženy měly ujasnit jaký mají názor na případné polykání mužského ejakulátu a měly by si ujasnit jaký způsob vyvrcholení muže zvolí a jak se zachovají po jeho vyvrcholení. V otázkách případného vyvrcholení se spolupráce muže předpokládá!!!

Výuka většinou probíhá tak, že muž leží na masážním stole a druhý muž je u jeho "kotníků". Při masáži se NEMLUVÍ!!!. Po úvodní základní masáži celého těla ženy přejdou k masáži lingamu. Ta muže vzruší natolik, že bude na techniky felace dostatečně "připraven".

Ženy stojí zleva a zprava stolu. Techniku felace začíná žena "učitelka". Nejdříve vysvětlí jak se technika bude provádět a jaký je její význam pro vzrušení muže a pak ji předvede. Soustředí se na to, aby techniku provedla správně, názorně a doporučenou rychlostí. Poté, co techniku dokončí, "předá" lingam druhé ženě. Ta techniku opakuje podle vzoru "učitelky". Jen je potřeba mít na zřeteli, že každá žena stojí na jiné straně stolu a že techniku proto musí upravit tak, aby ve výsledku byla provedena stejně. Není to však žádný velký problém. Pokud by se "zrcadlení" jako problém ukázalo, postaví se obě na stejnou stranu stou a poté co "učitelka" techniku předvede, poodstoupí od stolu a druhá žena zaujme její místo. Doporučuji však "zvládnout" techniku tak, aby každá z žen stála na jedné straně stolu. Opravdu to ale není zásadní problém. Takto se jedna žena od druhé naučí techniky felace a výsledný dojem pro přijímajícího muže bude naprosto dokonalý. Nebojte se toho, že některou techniku se nepodaří zvládnout napoprvé. Když "učitelka" vidí, že se "žákyni" technika nepodařila, převezme lingam a techniku zopakuje. Orální laskání lingamu pak ženy společně procvičují tak dlouho, dokud se ji oběma nepodaří zvládnout. Přijímající muž určitě nebude protestovat...

Když bude "nejhůř", muži se na stole vymění...


Ještě si na závěr dovolím upozornit na to, že skupinové sexuální aktivity nejsou "standardní" a že k něčemu podobnému rozhodně nikoho nenavádím... Skupinový sex však nemusí být vždy "jen o sexu" a některé jeho důvody jsou možná hodny "zvláštního zřetele". Proto se na webu www.milovani.cz a www.kamasutra.cz zabýváme i touto oblastí lidské sexuality. Pokud se někdo pohoršuje, měl by se zamyslet nad tím, co je pro vztahy lidí nebezpečnější. Zda je to nevěra, tolerovaná nevěra", otevřený vztah nebo jiná forma sexuálního chování lidí mimo partnerský vztah. Upozorňuji ale i na to, že základem vztahu mezi lidmi je manželství a rodina. Pokud někdo touží po komplikovanějším vztahu, musí si být vědom toho, že za své rozhodnutí nese odpovědnost každý sám za sebe!


 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)