Jste zde

Společná výuka technik - praktická cvičení

Společná výuka technik - praktická cvičení

Hlavní téma: "Skupinový sex".
Pokračování článků "Společná výuka technik ve skupině" a "Tantrické meditace a cvičení".

Představa, že se přihlásíte na "ochutnávku tantry" nebo jinou tantrickou akci za "krátké peníze" a přitom si užijete nevšední erotiku je lákavá, ale nereálná. Pokud se tedy někdy zúčastníte jednodenních tantrických seminářů, je málo pravděpodobné, že se na nich s podobným cvičením setkáte. Jednak na takovéto semináře určitě nepatří, ale nepatří ani na různé tantrické akce pro jakoukoli skupinu, která není uzavřená. K takovýmto cvičením musí lidé ve skupině dospět, jinak mohou vzniknout problémy, které nezřídka mohou končit i dlouhodobými traumaty těch, kteří na něco podobného nejsou připraveni. I když v dnešní době, kdy se leckterý guru potřebuje rychle "opeřit", se vám může podařit zažít prakticky cokoli... S podobným tématem se ale pravděpodobně setkáte ve víceleté tantrické škole, ale až ve "vyšších" ročnících.

Jak jsem uvedl jinde, základem tantrické skupiny je pár, tedy muž a žena. Proto je pro další, vyšší formy tantrických setkání potřeba, aby se partneři znali a naprosto si důvěřovali.


 

Dnes nebude řeč o tantrických kurzech, ale o setkání  masážní nebo tantrické skupiny skupiny lidí, kteří se společně, v rámci uzavřené skupiny, rozhodli experimentovat s masážemi "pro pokročilé" nebo s tantrickými meditacemi.

Která cvičení je vhodné absolvovat?

Každá skupina si určitě poradí i bez toho, že by jim někdo musel říkat, co mají dělat. Přesto je vhodné upozornit hlavně na to, že když se budete řídit pudy, velmi rychle budete na konci cesty a pak budete řešit "kam dál". Nikdy se nevyplatí spěchat nebo něco přeskakovat. Podobná "výuka" se kdysi praktikovala v zemích které povýšily práci s lidskou sexualitou nad ostatní světské radovánky. Podle historických střípků informací to byly, a možná ještě jsou, některá území v Indii, Nepálu, Číně, (obecně asijských zemích) a dalších zemích, například na Tahiti. Prostě tam, kde má tantra kořeny a odkud se rozšířila do dalších částí světa.

Nebudeme řešit konkrétní techniky, ale podíváme se na způsob "výuky", který je možné aplikovat na kteroukoli z nich.

Mezi osvědčené tantrické meditace a cvičení určitě patří společná výuka "poznávání joni" a "poznávání lingamu".

Takovéto cviční má smyl především pro odbourání studu, obav z vlastního těla i z důvodu poznání pocitů, když se vás dotýká někdo jiný a vědomě se seznamuje s vašim tělem.

Mnohdy se partneři nebo manželé domnívají, že se navzájem dokonale znají a podobné cvičení nepotřebují. Bohužel to nebývá pravda protože většina párů spolu prožívá sex, ale do prozkoumání genitálií se nikdy nepokoušeli nebo se toho ani nikdy neodvážili.

Tuto velmi intimní techniku proto můžete ve své uzavřené tantrické skupině zařadit až tehdy, když s jejím procvičením budou souhlasit všichni ve skupině. Toto popisované cvičení bude vhodné například pro skupinu dvou manželských párů, kteří chtějí tantru prožívat společně mezi sebou. Budou to tedy lidé, kteří se nějak znají a vzájemně si důvěřují. Rozdíl mezi takovouto skupinou a skupinou tvořenou náhodnými lidmi je jasný - čím více lidí, tím více problémů... Partnerské nebo manželské páry se znají a dokáží spolu mnohem lépe komunikovat a také si umí lépe nastavit a udržet hranice které si stanoví.

Jeden pár cvičí, druhý se dívá

Velkou výhodou je, že se můžete cvičení vyzkoušet už doma, v páru, podle popisu z článku Tantrická meditace "poznávání joni" a Tantrická meditace "poznávání lingamu". Provedení cvičení ve skupině je pak především projevem vzájemné důvěry a otevřenosti, kterou k sobě ve skupině máte nebo ji budujete.

Základem společné výuky je tantrická meditace "poznávání joni" nebo tantrická meditace "poznávání lingamu", kterou provede jeden manželský pár před druhým. Druhý pár se posadí vedle nich tak, aby dobře viděl, jak tato meditace probíhá. Je to velmi příjemná technika a pokud se spojí s tantrickými rituály v připraveném "posvátném" tantrickém prostoru nasvíceným svíčkami a provoněným vonnými oleji, svícemi či tyčinkami, bude to pro všechny velmi silný zážitek... Ke zvýraznění atmosféry je vhodná klidná a pomalá meditační hudba. Jen připomenu, že dostatečná teplota v místnosti musí být samozřejmostí už proto, že meditace se provádí bez oblečení...

Meditační prostor by měl být vyložen měkkými podložkami. Meditace se provádí bez olejů a dalších pomůcek. Úplně si při ní vystačíte s přirozenou lubrikací nebo při některých dotecích můžete použít sliny. Jako každá jiná tantrická meditace, tak i tato společná, začíná vzájemným pozdravem "Namasté" kterého se účastní všichni ve skupině. Poté už všichni mlčí a soustředí se na meditaci.

Poloha těla ženy a muže při meditaci

Provedení takové meditace si představíme například na tantrické meditaci "poznávání joni". Meditace prováděná ženou na muži, tedy tantrická meditace "poznávání lingamu", bude probíhat naprosto stejnou formou.

Žena si pohodlně lehne na záda, doširoka rozevře nohy a muž jí je pod koleny podloží pevnějšími polštářky nebo polštářky vyplněnými pohankovými slupkami. Nohy tak budou nejen s doširoka rozevřené, ale také trochu víc pokrčené. To zajistí uvolnění napětí nohou a povolení napětí břišní stěny a především oblasti podbřišku a stehen.

Muž si lehne pohodlně, nejlépe na bok, mezi její nohy a hlavu si podloží pevnějším polštářkem. Pokud zvolí polohu vleže, pak bude potřebovat vhodný polštářek, nejlépe naplněným pohankovými slupkami - je pevnější a hlava se do něj tolik neboří. Na boku mu zůstane jedna ruka volná pro hlazení a jemné laskání ženina těla. Protože se jedná o meditaci, je potřeba aby si žena i muž udělali co možná největší pohodlí. Může si také zvolit polohu při které bude sedět mezi nohama ženy v "tureckém sedu" nebo na patách.

Druhý pár se posadí na sedáky nebo do "tureckého sedu" po stranách těla ženy tak, aby mohli celou meditační techniku pohodlně sledovat. Měli by sedět v takové vzdálenosti, aby se ženy ani muže nedotýkali. Do cvičení nebudou nijak zasahovat, pouze se dívají. Mohou se vzájemně hladit, ale tak, aby nerušili a hlazení jim nepřekáželo ve sledování meditace.

Začínáme meditaci

Při meditaci se nejedná o to, aby žena prožila vyvrcholení. Jde o to, aby se muž seznámil s jejím pohlavím a naučil se je stimulovat. Cílem však není dosáhnout vyvrcholení, ale naučit se netradiční formy jemné stimulace, které samozřejmě nějaké vzrušení ženě navodí.

Jako každá jiná tantrická meditace tak tato začíná vzájemným pozdravem "Namasté". Muž začne ženu jemně hladit na nohách. Nejdříve na vnitřních stranách stehen, později také v tříslech, bříšku a na Venušině pahorku. Cílem je navození vzájemné důvěry a uvolnění napětí v oblasti třísel a pánevního dna. Žena by se měla soustředit na pocity, které jí hlazení přináší a měla by se snažit o to, aby se co nejvíce uvolnila. Jemné doteky a hlazení je velmi příjemné a proto se nesnažte spěchat. Muž má vizuální kontakt a může ledovat jak žena na jeho doteky reaguje. Tato část meditace může trvat klidně dvacet minut i déle. Málokterá žena tak dlouhý zážitek spojený pouze s hlazením nohou, třísel, bříška, Venušina pahorku a vnější části vulvy zná. Přitom je to pro ni zážitek nesmírně uvolňující a pro muže vzrušující. Vlastní technika meditace je identická pro stejné cvičení v páru a proto ji nebudu popisovat. Je popsána v článku Tantrická meditace "poznávání joni".

Druhý pár pozorně sleduje nejen to co dělá muž, ale také si všímá reakcí ženy na hlazení techniky, i stimulaci pohlaví. Málokdo měl možnost být při něčem tak intimním a poučném. Společně se snažte vytvořit energetický kruh, ve kterém se všichni budete cítit svobodně a bez zábran. Je to velký projev vzájemné důvěry všech ve skupině.

Až bude Tantrická meditace "poznávání joni" ukončena, zůstaňte všichni v naprostém klidu a společně prožívejte to, co vám meditace dala. Na závěr si společně poděkujte pozdravem "Namasté" a společně se ve stoje obejměte.

 


Každá takováto meditace by měla být zakončena vzájemným sdílením pocitů. Pohodlně se posaďte a sdělte si navzájem pocity z toho, co jste společně prožili. Vhodné je, aby sdílení pocitů zahájil pár, který meditaci prováděl. Pak bude pokračovat muž a žena z páru, kteří se dívali. Určitě budete natolik naplněni dojmy, že nebudete mít problém je sdělit ostatním. Buďte k sobě upřímní a otevření. Takovéto sdílení pocitů vám v budoucnu bude velmi prospěšné při dalších cvičeních i ve vašem osobním párovém životě.

Po krátké přestávce se vyměníte a cvičení zopakujete v druhém páru. Tentokrát se budou dívat ti, kteří už cvičení prožili...

 


Při příštím setkání tantrické skupiny můžete provést  meditaci na stejné téma "poznávání lingamu" a "poznávání joni", tentokrát však už společně tak, aby si reakce na doteky (a tomu odpovídající pocity) vyzkoušeli všichni společně. Tím společně se myslí, že dvě ženy při meditaci "poznávání lingamu" prozkoumají oba muže a oba muži po sdílení pocitů a přestávce, při meditaci "poznávání joni" prozkoumají obě ženy. Myslím, že na toto setkání budete dlouho vzpomínat.

Možná je i varianta při které se v párech vyměníte a cvičení prožijete s partnerem nebo partnerkou z druhého páru. Vždy však ve stejné místnosti a vedle sebe.


 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje: