Jste zde

Sex ve třech - orální technika tantrických mistryní

Sex ve třech - orální technika tantrických mistryní

Hlavní téma: "Sex ve třech".
Volné pokračování článku "Sex ve třech - soulož a stimulace klitorisu".

Sex ve třech nebo skupinový sex není nic nového pod sluncem. O tom, že sex v minulosti probíhal také ve skupinkách lidí, svědčí nejenom literární ztvárnění těchto setkání, ale také řada sexuálních výjevů zobrazených ve velmi starých dílech a dokonce i vytesaných do kamene. V Indii se s podobnými díly můžeme setkat na mnoha místech. Nejznámějším místem jsou nejspíš opuštěné chrámy v Khajuraho. Výjevy skupinového sexu v Indii najdeme také na stěnách Slunečního chrámu v Konarku a jsou vytesány na zdech mnoha dalších indických chrámů, jejichž historie sahá až někam do 2. století našeho letopočtu. Kolébkou umění milování je však kromě Indie také rada dalších, převážně Asijských zemí. Před stoletími byl sex dokonce součástí vzdělávání a byl, nejčastěji v rodinách, vyučován jako nezbytná znalost a předpoklad pro život tehdejších lidí.

Tantrické mistryně ovládaly nejen tantrické metody navození vzrušení, jeho kontroly a dosažení zakončení sexuálního aktu na úrovni mimořádného prožitku. Své znalosti a zkušenosti pak dokázaly uplatnit i v situacích, kdy se účastnily sexu ve třech nebo skupinového sexu. Jejich cílem nebylo dosáhnout vyvrcholení u sebe, ale dopřát nevšední prožitky ostatním.

Jedna technika, se (nejspíš už jen v přibližné podobě), dochovala do dnešní doby. Pokud je technika sexu ve třech při spojení soulože a stimulace klitorisu, známá jen velmi málo, pak tato "mistrovská" technika je prakticky neznámá. Není vůbec akční a dokonce se dá považovat za techniku meditační.

Představíme si ji na situaci ve trojici dvou žen a jednoho muže (FMF). Aby to bylo ještě více názorné, představme si, že trojice je tvořena manželským nebo partnerským párem a ženou, která byla považovaná za tantrickou mistryni. Mohli ji přijmout, podobně jako je tomu někdy i dnes, pro ozvláštnění jejich sexuálního života. Ta "poskytující" žena tedy byla třetí při jejich milování. Dokázala se věnovat nejen muži, ale i ženě takovým způsobem, že prožívali nevšední pocity fyzického i psychického vzrušení. Přitom pár učila provádět a prožívat techniky, které znala a o kterých věděla, že určitě nezklamou. Dalo by se to přirovnat k sexuální výuce, která je v dnešní době někým glorifikována, mnohými obdivovaná, ale současně i zatracovaná. Tehdy taková výuka nebyla považována ani za nemorální, ale nebyla považovaná ani za jakoukoli formu nevěry. Ale kdo to dnes ví jak to ve skutečnosti bylo?

Vzhledem k tomu, že jsem na ni někde na webu narazil, zmíním se o ní, ale nikoho k ničemu nenabádám a rozhodně touto formou nepopularizuji skupinový sex.

Proč to mohla být technika tantrických mistryní?

V článku "Sex ve třech - soulož a stimulace klitorisu" jsme se dověděli, že ve trojici je soulož a současná stimulace klitorisu přijímající ženy možná a poměrně snadno realizovatelná díky odvrácené jezdecké poloze.

Základem je, že trojice chce dosáhnout vyvrcholení přijímající ženy i jejího muže meditační formou. Všem třem tedy muselo jít o to, aby společně prožívali okamžiky velkého vzrušení v mnoha podobách. Cílem nebylo jen dosažení vyvrcholení, ale především cesta na jejímž konci vyvrcholená bylo.

Nic nebránilo tomu, aby se v průběhu setkání vzájemně věnovali jakékoli jiné technice orální nebo i penetrační. Ve stavu vysokého vzrušení pak na závěr cíleně zařadili meditaci při které žena (i její muž) mohli prožit vyvrcholení, při kterém jeden vnímal pocity toho druhého. Když si to představíme, pak ta třetí se chtěla podílet na závěrečném vyvrcholení ženy i muže a přitom vnímat jeho průběh. Byla to meditační forma soulože v odvrácené jezdecké poloze, při které nejde o pocity navozené třením nebo tlakem od kopulačních pohybů penisu v pochvě, ale o vnímání pocitů při spojení muže a ženy. Muž i žena pak své pocity spojení a jemné impulzy vzrušení vnímají přes pocity ženy, která byla orálně vzrušována na pohlaví, jeho okolí a samozřejmě na klitorisu. Současně se ženou však byl orálně i manuálně stimulovaný muž.

Celá situace mimořádně vzrušující a silný psychický podnět pro všechny, neboť podněty vzrušení přichází od více lidí současně a všichni vnímají reakce na jeho prožívání.

Jak taková meditace probíhala?

Že otázky studu nebo nějaké pochybnosti tuto techniku neprovázejí, je snad jasné každému. Přijímající žena se spojila s mužem v odvrácené jezdecké poloze a druhá žena se položila mezi roztažené nohy ležícího nebo zpola sedícího muže. Všichni si našli co nejpohodlněji polohu. Pro přijímající ženu bylo nejpohodlnější, když se mohla položit zády na hruď ležícího nebo zpola sedícího muže. Potřeba bylo, aby nedošlo k přerušení spojení a aby byl penis muže co nejhlouběji v pochvě. Druhá žena pak měla přístup nejen k nohám, tříslům a pohlaví ženy, ale také k nohám, tříslům, hrázi, konečníku, šourku a nezasunuté části penisu muže. Její poloha jí dovolovala orálně stimulovat nejen ženu, ale i muže. Poloha musel být pohodlná pro všechny a musela dovolovat kontrolovanou orální i manuální stimulaci po dlouhou dobu.

Vzrušení přijímající ženy bylo udržováno hlazením vnitřní strany nohou, třísel i orální stimulací okolí zasunutého penisu a klitorisu. Muž pak prožíval vzrušení při olizování ženina pohlaví a klitorisu, protože tyto techniky byly prováděny tak, aby je vnímali oba dva.

Přijímající žena vše prožívala při zasunutí penisu, tedy vyplnění poševního vchodu penisem za jeho kontaktu s rozevřenými stydkými pysky. Poskytující žena pak mužův penis jazykem nebo jen jeho špičkou stimulovala zasouváním jazyk mezi penis a stydké pysky, což pro oba bylo velmi zrušující. Přístup ke klitorisu byl relativně snadný a proto i jeho stimulace plochou nebo špičkou jazyka mohla být velmi nápaditá. Rty se dal snadno sát nejen klitoris, ale i část nezasunutého penisu. Různé orální techniky se snadno kombinovaly s hlazení muže i ženy v tříslech, na vnitřní straně stehen nebo z vnější a vnitřní strany stydkých pysků. Prsty bylo snadno možné masírovat Venušin pahorek, ve kterém se nachází skryté "kořeny" klitorisu. To vše pomalu, s citem a tak, aby oba prožívali vzrušení své i toho druhého.

Kopulační pohyby muže a ženy ve spojení mohly být jen velmi pomalé, nebo dokonce  skoro žádné. Muž spojený se ženou hladil a dráždil její prsa, dvorce a bradavky nebo hladil její tělo. Další intenzivní podněty přichází od spojení, kdy žena vnímá vyplnění pochvy, dráždění oblasti bodu G uvnitř pochvy a pomalé tření penisu uvnitř pochvy. Nejsilnější podněty však přichází od plošné nebo cílené stimulace pohlaví, jeho okolí a hlavně klitorisu, jazykem.

Pokud nikdo nespěchal, pak byl velký prostor pro navozování nezvyklých kombinací podnětů a dráždění. Dá se to přirovnat k současné souloži, cunnilingu a felaci.

Kopulační pohyby nemají zásadní význam, nemusí být proto nijak výrazné. Přesto se vzrušení ženy (a spojeného muže) velmi rychle stupňuje. Je tomu tak proto, že muž vnímá stahy pochvy ženy navozené orální stimulací klitorisu a nápaditou kombinací felace a manuální stimulace. Orální dráždění je vedeno tak, aby ho prožívali oba dva. Přijímající žena pak vnímá vše dohromady, od prsou, přes spojení a samozřejmě nejsilněji vnímá simulaci klitorisu, nejvnímavější části jejího pohlaví.

Aby muž nevyvrcholil jako první, je rozumné omezit kopulační pohyby penisu na minimum a společně klidně požívat podněty spojené se stahy pochvy při dráždění klitorisu. Přivést ženu k vyvrcholení orálně je podstatně snadnější, než ji dovést k vyvrcholení při souloži.

Mistrovská varianta pracuje se vzrušením obou partnerů. Proto poskytující žena, když vnímá, že vzrušení ženy i muže je již hodně vysoké, upraví techniku tak, aby již vedla k vyvrcholení obou partnerů. Nemusí to být vyvrcholení současné, ale bude nejspíš v krátkém časovém úseku po sobě.

Cílem bylo upravit orální stimulaci tak, aby byla velmi intenzivní pro oba partnery. Docílila toho tak, že rukou opatrně povytáhla penis z pochvy, ale nedovolila aby vyklouzl z poševního vchodu. Přiložená ústa pak obsáhla odkrytý klitoris a spodní část žaludu s uzdičkou, tedy i částí frenulární zóny žaludu. Penis však musela udržet v zasunutý v poševním vchodu. Palcem levé ruky povytáhla klitoridální kapuci a dokonale tak obnažila klitoris. Přitiskla rty úst tak, aby mohla tato citlivá místa žena a muže sát současně a jazykem plošně v ústech je stimulovat. Větší pozornost věnovala klitorisu, slaběji stimulovala mezi rozevřenými stydkými pysky frenulární zónu částečně zasunutého penisu.

Musela umět vnímat jak vysoké je vzrušení muže i ženy a podle toho upravovala intenzitu jejich stimulace. Ideální bylo, když jako první začal orgasmus u ženy. Stahy klitorisu, pochvy, stydkých pysků a hráze se přenesly na muže a poskytující žena ho pak velmi rychle přenesla přes vrchol vzrušení intenzivním drážděním jazykem a dovedla ho k vyvrcholení. V okamžiku začínající ejakulace posunula penis do pochvy, aby i přijímající žena vnímala okamžiky jeho slasti. Muž pak vnímal doznívající stahy pochvy a žena doznívající stahy penisu. Poskytující žena je pak jemnou stimulací jazykem oba zklidnila, případně multiorgasmickou ženu dovedla k dalším vrcholům

Když žena prožije vyvrcholení jako první ve spojení s mužem, je pro ni mimořádně silný zážitek. Muž prožívá její reakce v nejtěsnějším spojení a pro mnohé muže to je a bylo možná poprvé, co něco takového vůbec zažili.

O poskytující ženu nemusíte mít strach. Ta si sama dokázala říct, jak ji manželé nebo partneři mají dovést k vyvrcholení a zklidnění.

 

O některých důvodech lidí pro sex ve třech pojednává článek "Sex ve třech  - některé důvody pro sex ve třech".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)

Štítky: