Jste zde

Proč se naučit smyslné a tantrické masáži

Proč se naučit smyslné a tantrické masáži

Hlavní téma: "O doteku a masážích".

Nejstarší formou komunikace nejen mezi lidmi je dotek. Každý člověk potřebuje dotek, bez něj by byl život prázdný, nenaplněný. Bohužel doteků mezi lidmi ubývá a stávají se něčím výjimečným, nedostatkovým. Ne nadarmo se v západním světě z doteku v posledních letech stává problém. Tím, že jej lidé nepovažují za samozřejmost, za potřebu, se z něj mnohde stává něco, co je nutné mít pod kontrolou. Lidé se prostě nedotýkají a když, pak jen proto, že musí. Rodiče málo hladí své děti, podání ruky je jen na okamžik, obejmutí jen zdvořilostní a stejně tak polibek na přivítanou. V pozdějším věku je pak dotek mnohdy považován za nepatřičný až trestuhodný. Sexuální harašení, přísné zásady chování pedagogů a termín sexuální obtěžování mužů a žen, to jsou pojmy vzešlé z nového pohledu na dotek a vztahy mezi lidmi. Zkuste si však někdy obejmout své dítě nebo někoho blízkého. Opravdu obejmout a zůstat v tomto objetí chvíli v klidu. Možná bude sami překvapeni, co to udělá nejen s tím, koho objímáte, ale také s Vámi. 

Když jde někdo na masáž, nemusí to být jen proto, že ho něco bolí. Často je to potřeba dotyku, kterou lidé při masáži hledají a kterou jim masáž může poskytnout. Právě při masáži dotek odhaluje netušené schopnosti těla přijímat radost a naplnit ho klidem a pohodou. Masáž umí dát nejen uvolnění, zbavit bolesti, ale také umí dát pocity štěstí a radosti. Probouzí v lidech skryté schopnosti zažívat intenzivní pocity při prožívání svého těla. Najednou své tělo vnímáte, prožíváte dotek, jeho uvolňující sílu, přesnost doteku při uvolňování bloků svalů nebo smyslnost, pokud ji masér do doteku vloží. 

Při dlouhodobém stresu a nedostatku sebevědomí vzniká v těle chronické napětí, které se může projevovat zdravotními nebo psychickými problémy. Toto napětí vede ke stažení cév, snížení průtoku krve a přenosu energií. Tím dochází ke změnám, které dále prohlubují deprese a vedou k dalším problémům zdravotním i osobním. Změny nálad, stavy úzkosti, deprese, nedůvěra v sebe sama a další problémy každodenního života pak vytvářejí překážky na cestě ke šťastnému a radostnému prožívání každodenních radostí a krásy. Mimo jiné stagnace energie (tedy i sexuální) významně zasahuje i do lidské sexuality a schopnosti naplno prožívat milování a orgasmus. Jedním z cílů smyslné masáže je zajistit v těle volný pohyb sexuální energie a pomoci udržet šťastnější, zdravější a více naplněný sexuální život.

 

Každý od masáže očekává něco jiného

Nyní je potřeba si vysvětlit obrovský a zcela zásadní rozdíl mezi druhy masáží. Význam masáže je pro každého jiný a především záleží na tom, co od ní očekáváte. Když vás bude něco bolet, budete hledat úlevu v masáži, která vás bolesti zbaví. Když budete mít zdravotní problémy, budete hledat masážní techniky, které vám pomohou. Masáží je však mnoho druhů a stejně tak masážních technik, které se při nich používají. Proto se zastavíme jen u některých.

Klasická, švédská a sportovní či terapeutická masáž je jasná. Jejím cílem je ulevit bolesti, uvolnit svaly po zátěži nebo je na zátěž připravit. Tady není celkem nad čím přemýšlet.

To, co mají lidé u masáží nejčastěji problém rozlišit, je masáž erotická, smyslná (senzuální) a tantrická.

Budu se snažit byt stručný a názorný.
Masáž HLAVNĚ za účelem uvolnění sexuálního napětí - to je masáž erotická.  To hlavní, co z této masáže udělá erotickou masáž, je její cíl a její záměr či myšlenka. Tou myšlenkou je uvolnit sexuální napětí muže nebo ženy, kteří s tímto požadavkem (někdy i nevyřčeným) na masáž přišli.

Neznamená to, že by při erotické masáži nebyly používány prvky a techniky klasické masáže, nebo jemné techniky, ale hlavním cílem je POUZE uvolnit sexuální napětí. Aby to nevypadalo, že erotická masáž je něco, co je poskytováno jen v masážních centrech - naopak, erotická masáž můře být i běžnou součástí milostné předehry jako příprava k pohlavnímu aktu. Bylo by nesprávné se domnívat, že tato masáž je vyhledávána jen muži. Dopřávají si ji muži i ženy a rozdíl je jen v technice masáže.

Erotická masáž bývá někdy hodně podceňována a znevažována na něco nízkého až nepřijatelného. Dá se o tom polemizovat. Je to v podstatě jedna z nejsložitějších masáží vůbec. Když si představíte, že naprosto cizí masér nebo masérka uvede masírovaného do takového fyzického a psychického rozpoložení, že jeho pocity přerostou ve vzrušení a následně v orgasmus, tak je možné erotickou masáž v jistém slova smyslu považovat za vrchol masérského umění.

Představa erotické masáže může být různá a její realizace hodně záleží na zkušenostech dávajícího i přijímajícího. Je potřeba zásadně oddělit erotické masáže poskytované navzájem partnery od erotické masáže, které jsou poskytované jako služba. V historii byly erotické masáže velmi dlouhou dobu používány pro léčebné účely, především pro léčení migrén, nervozity a některých psychosomatických poruch.

Masáž senzuální, přesnější český název je smyslná - je o stupínek výš nad erotickou masáží. Tato masáž má za cíl probudit v člověku energie, uvolnit jeho tělo od napětí nejen fyzických, ale i psychických. Probudit v něm pocity něhy, uvolnit jeho mysl a emoce a dostat jeho vědomí někdy až do stavu, kterému se říká stav změněného vědomí. Smyslnost v sobě nese pojmy jako smyslnost, smysly, radost, prožitek, uvolnění napětí, štěstí, emoce, někdy i vzrušení až k hranici orgasmu. V myšlence masáže najdeme i snahu o mnohem víc, než jen o uvolnění fyzické potřeby uvolnění sexuálního napětí. Tato masáž bývá často partnerskou masáží, při které se partneři navzájem věnují jedem druhému. Je možné ji ale také získat za úplatu v různých masážních salonech nebo tantrických centrech.Tato masáž vyžaduje od dávajícího velké zkušenosti a znalosti. Základním předpokladem, i u profesionálních masérů, je vložit do masáže mnohem více než jen touhu po získání odměny za její realizaci. Tuto masáž mohou dělat jen lidé, kteří ji dokáží provést a jsou schopni dát do masáže i kus sama sebe, své něhy a lásky k bližnímu. U partnerských párů je to právě láska, která dá této masáži něco nenapodobitelného a naprosto jedinečného.

Nejvýše na žebříčku masáží je asi tantrická masáž. To nejvýše na žebříčku je proto, že je nejobtížnější a nejnáročnější a z pohledu dnešní doby nejobtížněji přijímaná. Mnoho lidí o ní přemýšlí, mnoho se o ni zajímá a někteří ji i vyzkoušeli. Nemyslete si ovšem, že pokud najdete v nepřeberných inzerátech zaručeně tantrických masáží tu nejtantričtější, že zažijete to, co je vám za "dlouhé peníze" slibováno.... Tantrická masáž se totiž nedá koupit. Tantrická masáž se dá jedině zažít od člověka, který je schopen vám ji dát.

To je však v dnešní době velký problém. Celá řada "tantrických mistrů" a "mistryň" se snaží nabízet za velké peníze masáže, školení, kurzy a individuální masáže a to hned v několika provedeních, kdy ta nejlepší se jmenuje minimálně diamantová nebo platinová. Tito lidé představují tantru v televizních pořadech, inzerují, nabízejí na slevových portálech.... Jenže vám nenabízejí tantrický zážitek, ale masáž  zabalenou do pozlátka tajemna a mystična, ale se "šťastným koncem", pokud je v ceně vaší masáže zahrnut.

Ještě se zmíním o jednom velkém traumatu, které provází dnešní západní civilizaci. Tímto traumatem je život v hluku, v přetlaku na podvědomí, nervovou soustavu. Jsme zahlceni reklamami, střídáním obrazů, filmy, jednoduchými otázkami s připravenými odpověďmi na ně. Chybí představivost, protože rodiče dětem nečtou pohádky a děti pak nečtou knihy a raději sledují filmy nebo hrají hry. Jsme neustále dostupní na mobilním telefonu a nechali jsme se zatáhnout do globálních sociálních sítí, kde víme vše o všech a všichni vše o nás. Jsme zahlceni silnými pocity a vjemy a naše vnímání jemných náznaků, energií a pocitů či podnětů je pak otupěno. Výsledkem je, že ani nejsme schopni vnímat a užívat si svou vlastní smyslnost, prožívat jemné doteky, inspirovat se vůněmi, intimním osvětlením či lehkým dotekem. Pro mnoho lidí tato otupělost znamená, že samotný jemný dotek se pro ně stal příliš slabým podnětem, pocitem. Přitom dotek je pro nás zdrojem zdraví, relaxace, vzrušení, naplnění i štěstí. 

Tantrická masáž se nedá koupit!!!! 

Tantrickou masáž můžete jen prožít s někým, kdo je schopen vám ji dát, ovšem za předpokladu, že jste na ni připraveni!!! Na tantrickou masáž musí být připraven nejen dávající, ale i přijímající. Je to podobné, jako když by vás někdo pozval na hostinu o dvaceti chodech a vy přišli k slavnostně prostřenému stolu s mnoha talířky, příbory, lžičkami, noži, mističkami a skleničkami a měli se naprosto nenuceně a přirozené chovat podle etiky anglického královského dvora. Pokud si myslíte, že to zvládnete bez přípravy, pak můžete jít směle i na tantrickou masáž.

Při hodnocení masáží není důležité, na jakou masáž jste přišli, ale jakou masáž jste dostali nebo lépe přijali. I ten nejdražší tantrický chrám vám může z vaší "Diamantové masáže nebeského doteku" udělat obyčejnou erotickou masáž, jakou jste mohli prožít i jinde.

Tantrickou masáž musí být dávající schopen nejen provést, musí ji být schopen ji i prožít na tantrické úrovni dávání. Nemůže ji tedy dělat někdo, kdo si o ní přečte, nebo se zúčastní "školení". Tantrická cesta je dlouhá, obtížná a celoživotní. Tantrickou masáž je možné chápat jako jeden z nejvyšších vrcholů, které na své cestě tantrik může zvládnout. Ne jej zdolat nebo, jak se dnes říká pokořit, ale pomalu a s pokorou stoupat k tomuto vrcholu, který na jeho cestě není překážkou, ale zkouškou jeho trpělivosti a touhy po poznání. Proto je tak výjimečné potkat někoho, kdo vám takovouto masáž je nejen schopen dát, ale zároveň vás i připraví na její přijetí.

Je dobré vědět, že tantrická masáž nemá za cíl vzrušení masírovaného dovést až k orgasmu. Cílem této masáže není samotný orgasmus, ale cesta k němu. Zkušení tantrici pak okamžik orgasmu, který je krátký a konečný, umí převést do celotělového prožitku celotělového orgasmu, který u mužů nemusí být provázen ejakulací. Tantrická masáž tedy opravdu vyžaduje značné znalosti a schopnosti od dávajícího, ale i vysoký stupeň schopnosti masáž prožívat v jiných hladinách vzrušení, než běžně známe. Nemá smysl tedy usilovat o tantrickou masáž, dokud nezvládneme jednoduché techniky, ze kterých se skládá a které umožňují postupovat v prožitcích smyslů a přijímání podnětů z doteků až k celotělovému prožitku. Cesta je to dlouhá, stojí však za to. O těchto technikách je vlastně celý web www.milovani.cz.

Dotek při senzuální masáži

V Orientu byla  masáž součástí každodenní hygieny těla, stejně jako lázně, sport nebo jídlo. Měla však i vyšší poslání a to především v očistě ducha od nánosu starostí, myšlenek, obav, stresů i pochybností. Tyto masážní techniky se běžně vyučovaly a byly každodenní radostí a potřebou lidí od poddaných až ke králi.

Kama Sutra nás vede k přijetí myšlenky, že smyslná masáž je ideální cesta ke sblížení lidí. Proto je ideální ji zahrnout do milostné předehry. Bohužel, západní civilizace považuje dotknout se za  tabu a milování jako praktický prostředek pro uvolnění tzv. napětí a napětí nahromaděné. 

Co je smyslnost?

V pravém slova smyslu, smyslnost znamená vnímavost, schopnost prožívat přijímané podněty všemi smysly. Opravdová smyslná masáž se snaží, aby člověk mohl znovu probouzet svoji smyslovou vnímavost, aby znovu objevil své schopnosti prožívat radost, vzrušení a uvolnění celý tělem, všemi smysly. To je důvod, proč je třeba vzít v úvahu a zkušenosti ze správného hlediska. Lidé v dnešní době mohou být velice překvapeni, jak skrze dotykové vjemy předávané prostřednictvím dlaní, přijímané kůží celého těla mohou být neskutečně silným zážitkem vedoucím k prožití celotělové sexuální zkušenosti. Cesta  k prožití této zkušenosti vede přes pocity. Znovunabytí nebo spíše probouzení schopnosti prožívat pocity těla pak lidem pomáhají znovu objevit svou vlastní sexualitu a postupně ji rozvíjet. Lidé potřebují probudit svou smyslnost a schopnost prožívání této formy orgasmu. Potřebují ji nalézt nejen kvůli potěšení, ale především proto, že smyslnost je "Boží dar", který nám můžeme pomoci nalézt  cestu k sobě samému a lidem. 

Tantrici říkají, že skrze smyslnou nebo tantrickou masáž se otevírá cesta k prožití nekonečnosti vesmíru.

Základní pravidla smyslné masáže 

Každá masáž má své cíle a svá pravidla.

Smyslná masáž je umění doteku. 

  • Smyslná masáž má za cíl odpočinek a radost. Jejím cílem není navození vzrušení a prožití orgasmu.
  • Na každou masáž je potřeba se připravit. U smyslné masáže to pak platí nejen pro dávajícího, ale především pro přijímajícího partnera. Je nutné dokázat se oprostit od všech každodenních problémů a starostí, protože nemá smysl se jimi zabývat. Čas masáže patří jen vám, tak nač si čas vyhrazený pro odpočinek a doplnění fyzických a psychických sil marnit něčím, co stejně při masáži nevyřešíte. Odložte všechny duševní, psychické nebo fyzické bloky a otevřete se přijímání pocitů. Uvolněte a zklidněte vaši mysl.
  • Dávající, pokud nebude uvolněný a zklidněný, bude své starosti a problémy, svoje traumata a nejistoty dotykem přenášet na přijímajícího. Proto je jeho celkové uvolnění a naladění naprosto nutné posunout do stavu láskyplné dobrotivosti. Stav láskyplné dobrotivosti má za cíl vyjádřit naladění dávajícího vůči přijímajícímu. Umožňuje dávajícímu vložit do doteků něhu a lásku, kterou pak má přijímající možnost v dotecích nalézt, přijmout a procítit. Smyslná masáž je aktem lásky a také tyto city předává. Jedině takto pojatá masáž může být nejen smyslná, ale i naplněná pozitivní energií, která má zklidňující a léčivé účinky. 
  • Pokud máte pocit, že na masáž nemáte náladu, případně že masáž nechcete poskytnout, pak je lépe ji odložit na příhodnější dobu. Nemá smysl se nutit. Nebylo by to dobré ani pro dávajícího, ani pro přijímajícího partnera. Únava, stres, bolest nebo psychické problémy na straně dávajících, ale i přijímajícího partnera, jsou závažným důvodem pro nalezení vhodnější doby pro dávání nebo přijímání masáže. Pokud jste unaveni, nebo když se na masáž opravdu nedokážete soustředit, pak ztrácíte svoji schopnost předávání a přijímání láskyplné dobrotivosti a tedy i schopnost probuzení smyslů a předávání radosti.
  • Osoba, která masáž přijímá, musí dávajícímu plně důvěřovat a svěřit se naplno do jeho rukou. Masáž dává možnost odpočinout si, doplnit síly a prožít své tělo. Uvolněte své tělo a soustředťe se na své pocity.
  • Staňte se vnímaví a zklidněte svou mysl. Nechte své tělo ponořit se do pocitů a užijte si sílu láskyplného doteku,  pohlazení, něžností. Prožívejte tak i pocity vzrušení a blaženosti. 
  • Je nutné zastavit se u postoje dávajícího a přijímajícího partnera ke vzrušení, které masáž může probudit. Pokud je masáž poskytována profesionálním masérem, pak je situace naprosto jasná - poskytující partner energii poskytuje a přijímající ji přijímá. Dávající partner, masér, profesionál, musí být schopen svoji roli udržet po celou dobu masáže. Přijímající může masáž prožívat se všemi pocity, které přináší, naplno a bez omezení. Dávající partner však musí být schopen udržet tok energií tak, by byl po celou dobu masáže pouze dávajícím, tedy musí se oprostit od jakýchkoli pocitů, které by jeho sexuální energii zvyšovaly. V okamžiku, kdy by jej masáž začala ovlivňovat a on pocítil vzrušení, dojde ke stavu, kdy přestává být soustředěný na dávání a stává se přijímajícím. Sexuální vzrušení jeho pozornost změnila. Profesionální maséři dokáží tento stav ovládnout a umí se rychle zklidnit a navrátit se do role dávajícího, která se od nich očekává.
  • Jiný pohled je v případě, že si doteky senzuální masáže poskytují milenci navzájem, pro vzájemnou radost. Tady i vzrušení na straně dávajícího nevadí, neboť jeho role je jiná než je role z pozice maséra. I tak však platí, že přijímající výhradně přijímá a v žádném případě se své pocity vzrušení nesnaží předávat dávajícímu. Dávající se pak zase nesnaží prioritně v masírovaném probudit vzrušení a snaží se pouze poskytovat svoji pozitivní energii masírovanému. Snaží se o to, aby masírovaný prožíval ty nejkrásnější pocity, nesnaží se však dosáhnout jeho vzrušení, jako je tomu při běžných milostných předehrách. Pro milence, kteří s erotickou masáží začínají, právě toto bývá největším problémem. Vzrušení se z přijímajícího velmi rychle přenese na dávajícího a ten po chvíli zapomene, že poskytuje senzuální masáž a posvátnou masáž zvrhne do erotické. Přitom vzrušení na straně poskytujícího partnera není problém, jen se se svým vzrušením musí vyrovnat a i v tomto stavu musí být schopen pokračovat v technikách senzuální masáže.  Jinými slovy, jestliže jeden z milenců prožije silnou vlnu vzrušení, je velmi pravděpodobné, že se tento pocit brzy intenzivně přenese na partnera. Přesto se masírovaný musí dále soustředit na přijímání pocitů a dávající na jejich poskytování. Jen tak oba mohou prožívat energie, které jim masáž poskytuje. 
  • Dávající se musí čas od času stát i přijímajícím partnerem. Je naprosto nezbytné umět nejen dávat, ale i přijímat. jedině tak je dávající schopen masáž, kterou poskytuje, procítit, prožít společně s přijímajícím. Proto je nutné v partnerském životě role měnit a neomezovat se jen na roli přijímajícího nebo jen dávajícího. U profesionálních masérů je pak naprosto nezbytné chodit na masáže a ověřovat si působení doteků z pohledu přijímajícího. Jinak hrozí stav vyhoření, nebo dávající ztratí schopnost dostat své podvědomí do stavu láskyplné dobrotivosti.

 

V dalších částech věnovaných masážím se budeme zabývat masážními technikami a jednotlivými masážemi, včetně senzuálních a tantrických.

Doporučujeme:

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)