Jste zde

Orální sex a mladí lidé

Orální sex a mladí lidé

Volné pokračování článku "Orální sex".

Domnívám se, že se jen obtížně dá porovnat, jaký vztah k orálnímu sexu měly dřívější generace lidí. Určitě se ale dá odhadnout, že to vždy byla především mladá generace, která s různými formami sexu experimentovala. Je to logické. Těžko předpokládat, že když někoho orální sex nezajímal, když byl mladý, že s tím začne na stáří. Možná ano. Nikdy se nedá zobecňovat. Orální sex však byl součástí sexuálního života lidí vždy. Stačí se začíst do knihy Kámasútra a bude vám jasné, že již tehdy byly orální techniky stimulace považované za potřebnou součást milostného života. Někteří dokonce orální techniky považovali za mistrovské. již tehdy pokrokoví lidé věděli, že cestou orálního sexu se dá žena nejsnadněji dovést k vyvrcholení. To, proč se o orálním sexu dříve tolik nemluvilo bylo možná proto, že sex byl považovaný za něco intimního a ne veřejně probíraného. Nechci zabíhat do historie orálního sexu, na to nejsem dostatečně odborně znalý, ale myslím si, že i v historii byly v chápání milování a lidské sexuality obrovské rozdíly mezi zeměmi a kulturami. Proto je jasné, proč asijské země, země v Tichomoří, Indie, Čína a další, orální sex považovaly za normální součást milostného života, zatímco země s jinými náboženskými tradicemi ho řekněme nepreferovaly (pokud ho s jiným, jak rozmnožovacím cílem, přímo nepovažovaly za hříšný).

V každém případě i v našich končinách v posledních letech došlo k výrazným změnám sexuálního chování a to především u mladých lidí. Nové generace mají výrazně jiné životní preference, než měly generace dnes už starší. Odkládání založení rodiny na pozdější dobu, výrazně větší počet sexuálních partnerů, tolerantnější pohled na nevěru, rozvod, nemanželské děti, potrat i život v nezávazném svazku mění nejen názory jejich vrstevníků, ale především jejich dětí. Názory rodičů tak zcela jistě ovlivňují i názory dalších generací jejich dětí, které již v takovémto prostředí vyrůstají.

Opravdu nechci zobecňovat! Stále častěji se však ukazuje, že podstatně větší část mladých lidí zakládá své vzájemné osobnější vztahy především na sexu. Je v podstatě jedno jaká forma sexu je v takovémto vztahu preferovaná. Partnery zajímá především sex a ten se také stává náplní jejich schůzek nebo chvil, které spolu tráví. Kromě sexu mnohdy nemají společné zájmy, nic jiného je vlastně ani nezajímá. Preference na orální sex je vlastně jen jedním směrem, kterým se jejich intimní zájem může ubírat.

Paradoxně se ze sexu (tedy i orálního) stal mediální prostředek, jak zaujmout určité skupiny lidí ke sledování masmédií. Stačí do nabídky přidat něco o sexu a lidé se už ze zvědavosti kouknou na reklamu, podívají na film nebo internetové filmečky, přečtou článek nebo vyslechnou příspěvek v rádiu. Mimochodem tak také roztáčí a udržují v chodu svět placených reklam a hodnocení sledovanosti. Proto se na sexu v mediích nešetří. Z původně intimní záležitosti dvou lidí se stále více stává mediální tahák. Na jedné straně prospěšná osvěta, na druhé straně ztráta intimnosti. Nemám nic proti informacím o sexu, ale hodně záleží na tom, kdo informace podává, jakou formou a s jakým cílem. Podstatné je také to, jak moc při tom zdůrazňuje, že se jedná o intimní záležitost mezi dvěma věrnými partnery.

Často jsou to muži, kteří po partnerce vyžadují orální sex. Přitom mnohdy je hlavním kriteriem pro hodnocení "kvality sexu", jejich vlastní uspokojení. V takovýchto případech však nejde o vyvážený, rovnocenný vztah, při kterém se oba partneři snaží vycházet si vzájemně vstříc ve svých sexuálních preferencích a potřebách. Vztah na těchto základech také většinou nevydrží moc dlouho, ale může být příčinou zkreslení pohledu na vlastní i partnerskou sexualitu.

Když je žena dlouhodobě vystavena tlaku, že správný sex je takový, při kterém orálně uspokojí partnera, chtě nechtě se jí tato představa vetře do podvědomí. Když pak vztah skončí a ona naváže nový vztah, vychází ze svých dřívějších zkušeností a má snahu pokračovat tam, kde předtím skončila.

Orální sex se stal fenoménem dnešní mladé generace

O orálním sexu se píše v časopisech pro mládež, je nedílnou součástí snadno dostupné pornografie na internetu a mezi mládeží je to většinou nejdiskutovanější sexuální technika vůbec. Proto není až tak divné, že si především mladé dívky zafixují do paměti, že muži prostě orální sex milují. Proto, když dojde k zahájení jejich sexuálního života, snaží se aplikovat to, o čem byly celou dobu přesvědčovány, že na muže spolehlivě zabírá. Postupně získávají představu že je přímo jejich povinností orální sex muži poskytovat. Přitom hodně dívek a žen má k poskytování orálního sexu řadu zábran, se kterými si mnohdy neví rady, ale překonají je. Mnohdy za cenu ztráty sebeúcty nebo s navozením psychických traumat.

Nejohroženější skupinou jsou mladé dívky, které se rozhodnou nebo jsou přesvědčeny k zahájení sexuálního života v příliš mladém, až dětském věku. U nás je zahájení sexuálního života povoleno od 15-ti let. Stále častěji se však především u dívek, stává, že zahajují sexuální život ještě dříve. Přitom forma orálního sexu, kterou uspokojí svého nedočkavého přítele jim připadá jako bezproblémová a někdy ji volí i z důvodu zachování panenství. Dívka, která zahajuje sexuální život takovouto formou a navíc ještě v tak nízkém věku, zákonitě musí získat zkreslený pohled na sexuální vztahy mezi partnery. To se pak v budoucnu může projevit jejími vlastními problémy například s dosahováním orgasmu při sexu nebo v obtížném udržení partnerského vztahu

V tak mladém věku dívka, ale i chlapec nedokáží chápat a zvládat ani sami sebe. Když začnou příliš brzy se sexuálním životem, pak se v něm většinou nejedná o žádný velký prožitek, ale spíše o uspokojování sexuální tenze a přání. Zahájení sexuálního života v příliš mladém věku je velkou chybou. Navíc zahájení sexuálního života před dosažením 15 let je trestným činem pro oba. Návyky a představy, které se v takto nezralém sexuálním vztahu však získají, pak mnoho dívku i chlapce provázet celý život.

Orální sex je správná sexuální aktivita, která by měla být běžnou součástí milostné předehry i forem nepenetračního sexu, kterými je "Necking" a "Petting". Necking označuje laskání a sexuální dráždění od pasu nahoru a Petting označuje laskání a sexuální dráždění celého těla, včetně pohlavních orgánů muže a ženy. Tyto techniky však předpokládají především jistou dospělost obou účastníků a psychickou a osobnostní zralost.

Je málo pravděpodobné, že by v tak mladém věku, byl první vztah vztahem na celý život. Většinou odezní poté, co odezní zamilovanost. Nezralí mladí lidé, kteří už jednou poznali intimnější vztah pak mají pocit, že už musí pravidelně pohlavně žít nebo se alespoň nějak sexuálně projevovat. To často vede k tomu, že orální sex se mezi mladými lidmi stává určitou formou přátelské komunikace, která nemusí být ani spojena s partnerským vztahem.

Někdy by se takovýto vztah mohl označit jako nezávazný sex mezi kamarády. Pohlavní styk mezi kamarády a známými, se může skládat z manuální stimulace, orálního sexu, ale také pohlavního styku, který využije asi jedna třetina účastníků. Jedná se o poměrně rozšířenou sexuální aktivitu především mezi mladými lidmi, převážně studenty. Většinou se jedná o svobodné lidi, kteří si touto cestou řeší své sexuální potřeby. Takovéto chápání sexuality ovšem logicky vede k dojmu, že na orálním sexu vlastně ani nic není. Že je to jen jakási vzájemná výpomoc v době, kdy chybí stálejší partner.

Dívka, která se takovéto role dobrovolně ujme, je však mezi chlapci i muži za nějakou dobu spíše chápána jako "kuřačka" a tato nálepka ji může zůstat na hodně dlouhou dobu. Jako "kamarádku" by ji chtěl kde kdo, ale jako partnerku?

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)