Jste zde

Masáž ženských prsou - kroucení bradavky

Masáž ženských prsou - kroucení bradavky

Volné pokračování článku "Milostná předehra", "Umění doteku", "Techniky doteku a masáže ženských prsou".

V článku "Ženská prsa a jejich vzrušení při stimulaci" jsme se zabývali vzrušením a pocity, které dotek na prsou nebo jejich sexuální stimulace ženě přinášejí.

Poslední technika stimulace bradavek je jejich lehounké vytahování a jemné zkroucení. Vše záleží na tom, zda je bradavka dostatečně zvětšená a je možné ji povytáhnout a lehounce mezi prsty promnout.

Lehké uchopení, povytažení a promnutí mezi prsty se provádí mezi palcem a ukazováčkem, případně palcem a prostředníčkem ("Boží prst"). Lépe je naučit se tuto techniku pomocí palce a prostředníčku, neboť tento "Boží prst" je považován za energeticky nejúčinnější. Vytažení bradavky musí být jemné, promnutí velmi citlivé. Bradavka by neměla být kroucena nebo jinak násilím deformována. Pocitově nejsilnější je právě pocit jemného zkrutu a především lehkého tření, které promnutí bradavky mezi prsty vyvolá. Většina žen reaguje erekcí bradavky a dvorců. Příjemné pocity však může zažívat i bez těchto vnějších projevů.

Teprve po dokončení tří fází stimulace bradavky můžeme přejít na druhý prs. Po dokončení techniky na druhém prsu přichází fáze zklidnění, kterou pak realizujeme na obou prsech postupně.

Na co s dát pozor

  • Nespěchejte, dopředu si promyslete jak techniku a konkretní bradavkou provedete. Každá bradavka může být jinak tvarovaná nebo pevná
  • V případě, že jedna z bradavek je zapadlá do dvorce, techniku raději neprovádějte vůbec!
  • Vytažení bradavky musí být jemné, promnutí velmi citlivé.
  • Bradavka nesmí být kroucena nebo jinak násilím deformována...

 

Představená technika je jednou ze tří fází stimulace bradavky

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)