Jste zde

"Manželství z rozumu"

 "Manželství z rozumu"

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi" a "Manželství".

Každá společnost se v průběhu doby mění. Každá změna ve společnosti se proto musí nějakým způsobem projevit v životě lidí, kteří společnost tvoří. Každá společnost má své klady, zápory, přednosti i problémy. To se týká i pohledu na sex a vztahy mezi lidmi. Změny ve společnosti mohou probíhat rychleji, než změny ve vztazích s v přístupu k sexu, ale každá historická doba nějaké změny přinesla. Pro příklad nebudu zabíhat moc daleko do historie - pro generaci lidí, kteří ještě dnes žijí nebude tak těžké zavzpomínat například na sexuální revoluci 60. let 20. století. Ta přinesla řadu nových pohledů a změn nejen ve vztazích mezi lidmi, partnery, manželi, ale také změny v sexuálním chování lidí.

Dnešní doba, z tohoto pohledu, leckomu může připadat jako "porevoluční období", období složitých vztahů mezi lidmi. Konzumní způsob života a mnohde spojený se ztrátou běžně uznávaných hodnot, změnil a trvale mění i pohled lidí na rodinu, partnerství i běžné přátelství. A netýká se to jen mladé generace. Partnerské problémy zasahují i do života lidí starších, kteří pod příkladem svých rodičů tvořili nerozlučné dvojice. Manželství, která se jevila jako nerozlučná, se často rozpadají nebo spolu manželé už nejsou, případně navenek sice žijí společně, ale přitom každý z nich už má svůj vlastní život. Ten osobní i sexuální... a často i s vědomím partnera.

Důvodů, proč k rozpadům dlouhodobých vztahů lidí, založených na manželství nebo partnerství přibývá, je mnoho. Asi by se nedalo tak snadno vyjmenovat, co všechno za těmito změnami stojí. Když pominu ty běžné problémy, vyčnívají ty klasické, jako je "únava z dlouhodobého vztahu", odcizení, alkoholismus, finanční problémy, nezaměstnanost, ztráta duchovních hodnot a jejich výměna za výhody materiální, a samozřejmě v neposlední řadě nevěra...

Na otázku, jak řešit situaci, kdy některý z partnerů je nevěrný tomu druhému a mnohdy se se svým paralelní vztahem už ani nijak netají, se pokusím hledat odpověď formou "výhod", která tato řešení mohou přinést. Rozhodně Nebude to nebude "hledání" snadné a s jeho závěry se mnou zcela jistě řada lidí nebude souhlasit.

Lidé mají se vztahy stále větší a větší problémy. Když se partneři dohodnou, že se vezmou a uzavřou manželství, je to z pohledu práva i tradice jediné správné řešení pro založení budoucí rodiny. Ne vždy se vše vyvíjí tak ideálně a důvodem pro uzaavření manželství na celý životví může být například těhotenství ženy, tlak rodiny bebo okolí. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby tím základním důvodem lyba zamilovanost, která přešla v lásku a ta vyústila touhu po uzavření manželství. Realita může být trochu jiná a každý pár, který se pro manželství rozhodne k takovému rozhodnutí má své důvody.

Mnoho lidí dnes ve vztazích tápe, hledá, zkoumá, co je por ně nejlepší, pochybuje o tom, co právě má a doufá, že to přijde bude lepší... Nejedno manželství nebo partnerství nakonec vzniklo a vznikne pod dojmem, že lepší už to si nebude a tak raději toto, než nic... pak se přihodí těhotenství ... a tak "už se nedá nic jiného dělat"....

Z tohoto pohledu "manželství z rozumu" bylo a možná i dnes je nakonec tím nejlepším z toho co člověk může ve vztazích zvažovat. Musí to však být opravdu "z rozumu", ne z rezignace, tíhy okolností, strachu ze samoty nebo z donucení...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)