Jste zde

Libido sexualis - jiné označení pro sexuální touhu

Libido sexualis - jiné označení pro sexuální touhu

Hlavní téma: "Poruchy sexuální touhy - libida".

Libido - (libido sexualis) je z latiny sexuální touha, žádostivost, pohlavní pud. Zjednodušeně řečeno - je to jiné označení pro sexuální touhu.

Pojem libido byl popularizován Sigmundem Freudem, který zdůrazňoval, že libido je instinktivní energie nebo síla, která nás může přivést do konfliktu s obecně uznávaným civilizovaným jednáním. Potřebu, která nás nutí potlačit libido a přizpůsobit se společnosti nazval Freud. Právě Id vede k napětí a neklidu jak u jednotlivce, tak i u společnosti.

Oproti Freudovi definoval Carl Gustav Jung libido jako psychickou či kreativní energii, která se projevuje a je vnímána jako touha, snaha o něco, jedinec ji však může využít i pro svůj vlastní rozvoj a růst.

Největší "zabijáci" sexuální touhy jsou povětšinou identičtí jak pro muže, tak i pro ženy. Podrobněji se tímto problémem zabývá článek "Poruchy sexuální touhy - libida" - snížení nebo absence sexuální touhy - nedostatek sexuální potřeby

 

Další doporučené články:

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)