Jste zde

Koprofílie: (Coprophilie)

Koprofílie: (Coprophilie)

Hlavní téma: "Sexuální odchylky a deviace".

Koprofílie: (Coprophilie) je úchylka při které lidi vzrušují fekálie. Jedná se o sexuální úchylku, která se projevuje zálibou ve výkalech, nejčastěji lidských. Sbírají je a vzrušují se hnětením exkrementů v dlani nebo se jimi pomazávají. Také si z nich tvoří sbírky, suší je, prohlížejí si je a přitom masturbují. Sexuální potěšení je spojováno i s aktem vyprazdňování nebo následném kontaktu s výkaly po kterém obvykle následuje orgasmus. Často je tato úchylka spojena i se sklonem k sado-maso praktikám.  Koprofilie se může projevovat sexuálně motivovaným čicháním pachu výkalů, sledováním defekace, sbíráním použitých toaletních papírů (použitý papír je chápán jako milostný dopis), defekací při pohlavním styku či sbíráním a sušením vlastních či cizích výkalů.

Jednou z forem koprofilie je pojídání výkalů, které se zve koprofágie. Pokud je úchylka spojena s pomazáváním těla exkrementy, pak se označuje jako exkrementofilie. Ze zdravotního hlediska je tato činnost, stejně jako mnohé jiné koprofilní praktiky, značně rizikovou a může být zdrojem šíření různých infekcí, kupříkladu žloutenky.

Koprofilie patří v drtivé většině kultur k tabuizovaným jednáním.

Mezi vyznavači této praktiky pro ni existují různá pojmenování, kupříkladu kaviár, scat, hnědý déšť či hnědá sprcha. V různých, zejména homosexuálních, skupinách jedinci praktikující koprofilní praktiky používají jako poznávací znamení nošení šátku hnědé barvy.

 

Literatura a zdroje