Jste zde

Kontrola vzrušení muže až ke hranici vyvrcholení

Kontrola vzrušení muže až ke hranici vyvrcholení

Zvládnutí umění kontroly vzrušení je příjemná a přitom velmi účinná sexuální technika, umožňující dlouhé milování. Poměrně snadno dovoluje muži prodloužení sexuálního spojení při pohlavním styku. Kontrola vzrušení a oddalování orgasmu vždy byla je i v současnosti umění, které je považováno za určitou formu tantrického mistrovství. Technika je to teoreticky velmi snadná, ale v praxi je velmi náročná především na znalost a kontrolu svých reakcí při vzrušení, na sebeovládání a také na vzájemné sladění partnerů. Muž své vzrušení dovede až těsně před hranici, za kterou již není návratu, kdy následuje nekontrolovatelné vyvrcholení spojené s ejakulací. Nebudeme se nyní zabývat technikou oddalování ejakulace nebo prožití orgasmu bez ejakulace. Nyní se budeme zabývat technikou, jak dojít až k bodu maximálního vzrušení a jak tuto hranici nepřekročit.

Základ techniky je celkem jednoduchý - dojít ve vzrušení až k bodu maximálního vzrušení, nepřekročit ho a nechat vzrušení poklesnout. Tuto techniku opakovaně používat tak dlouho, dokud žena neprožije orgasmus. Zjednodušeně se tedy jedná o techniku při které má muž své vzrušení dokonale pod kontrolou.

Teoreticky je nám to jasné. Problémy nastávají až v okamžiku, když se má celkem jasná a srozumitelná teorie převést do praxe.

Hlavní úskalí kontroly vzrušení muže

Základní problém je v tom, jak včas rozpoznat stav, kdy se vzrušení blíží okamžiku, kdy už dojde k nekontrolovatelnému procesu nástupu vyvrcholení a ejakulace. Je potřeba si uvědomit, že jakákoli stimulace vyvolává odezvu ve formě podráždění nervových zakončení. Tato odezva je u každého muže jiná, ale obecně je pro ni společné to, že má od posledního podnětu určitou časovou prodlevu. Muž, který se chce naučit kontrolovat své vzrušení si musí být vědom toho, že se musí naučit rozeznat okamžik maximálního vzrušení před hranou vzrušení a ten je o jeden pohyb penisu uvnitř pochvy dřívější jak ten, po kterém k vyvrcholení dojde. Musí tedy odhadnout ne ten, po kterém vyvrcholení nastoupí, ale ten, který je před tím posledním .... To však není vůbec snadné. Vyžaduje to zkušenosti a sebeovládání. Muž musí dokonale znát své pocity a musí také odolat přidat ještě ten jeden nejkrásnější pohyb .... po které je už ale pozdě....

V okamžiku když muž vnímá, že jeho vzrušení se blíží bodu, za kterým už není cesty zpět, musí zastavit jakoukoli další stimulaci a snížit své vzrušení.

Jak snížit vzrušení při stimulaci penisu v pochvě

Pro techniky, při kterých muž chce oddalovat nástup vyvrcholení, je potřeba zvolit správné sexuální polohy pro vaginální sex, při kterých tuto kontrolu bude schopen dodržet. Ne všechny sexuální polohy takovouto kontrolu muži dovolují. Především se jedná o polohy při kterých je penis v pochvě volnější a muž je celkově spíše v dominantní roli. V případě, že je dominantní role ženy, vyžaduje takovéto oddalování orgasmu dokonalou souhru partnerů.

Okamžité zastavení pohybu penisu v pochvě přitom nemusí být tím nejlepším řešením, které povede ke snížení vzrušení. Musíme si uvědomit, že technika, která je "na hraně" vzrušení, může být snadno narušena vnějšími vlivy. Stačí velmi málo a vzrušení snadno přejde do vyvrcholení. Pohyb penisu v pochvě není jediným stimulem, který ovlivňuje vzrušení muže. Nesmíme zapomínat na pocity tepla, vlhkosti, sevření penisu poševními svaly a v neposlední řadě i samovolnými kontrakcemi pochvy, které provází ženino vzrušení. To vše dohromady může být právě to málo, co doplní pomyslný poslední pohyb penisu v pochvě....

Proto se pro snížení vzrušení doporučují následující techniky:

 • Zpomalení intenzity a rychlosti penetrace
  Zpomalení intenzity a rychlosti penetrace vede ke snížení podnětů tření penisu o stěnu pochvy. Výsledkem zpomalení je tedy snížení vzrušení. To ovšem neznamená, že by podobné pocity musela prožívat žena. naopak pomalý, ale hluboký pronik penisu až k zadní stěně pochvy je pro ženu velmi vzrušující. Technikou zpomalení pohybů si muž odpočine, sníží své vzrušení a mnohdy naopak zvýší to ženino!
 • Omezení hloubky
  Změna hloubky průniku je jednoduchá technika, která je ve výsledku velice účinná. Stále stejné hluboké zasouvání penisu do pochvy působí na muže velmi silnými podněty. Na ženu samozřejmě také, ale svým způsobem jednotvárnost podnětů u ženy navozuje nárůst jejího vzrušení mnohem pomaleji, jak u muže. Změna hloubky zasouvání penisu pro muže znamená snížení tření a tedy i podnětů vedoucích ke vzrušení. U ženy znamená změnu ve stimulaci a ta většinou vede k rychlejšímu nárůstu vzrušení. O tom, že tato technika je účinná svědčí řada tantrických a taoistických technik penetrace. Zájemci o hlubší poznání těchto technik se o nich mohou více dovědět v článcích o "Dosažení tantrického mistrovství".
 • Úplné zastavení pohybu uvnitř pochvy
  Toto je taková technika poslední záchrany. Používá se tehdy, když už není šance na jednu z předcházejících. Vzrušení postoupilo příliš daleko a pokus o další pohyb penisu v pochvě by zcela určitě vyvolal orgasmus. Muž se dostal se svým vzrušením příliš daleko a nevratný nástup vyvrcholení je možný v každém okamžiku. V takovéto situaci je nutná vzájemná souhra partnerů. Žena i muž musí okamžitě ukončit jakékoli pohyby pánví a musí minimalizovat tření nebo sevření penisu. Žena by měla co nejvíce uvolnit pánevní svaly a muž by měl zabránit pohybu penisu. Zároveň využije techniku zatajení dechu nebo případně techniku pomalého hlubokého dýchání. Kontrola dýchání je základní technikou kontroly vzrušení a ejakulace. Jazyk přitlačí na horní patro těsně za přední horní zuby. Měl by odpoutat svou pozornost od vzrušení a jeho pocitů, zavřít nebo případně otevřít oči a fixovat svou pozornost na nějaký předmět v místnosti. Z takovéto poloze zůstane dokud se vzrušení nesníží. Alternativy zavřít nebo otevřít oči, dýchat nebo zatajit dech je nutní vyzkoušet. Každý muž může mít lepší výsledky ve "své" kombinaci. Kontrola dýchání je však základní technikou kontroly vzrušení a ejakulace. Vyhýbejte se jakékoli jiné stimulaci ženy, protože její samovolní kontrakce pochvy vzrušení muže "na hraně" bezpečně překlopí do orgasmu. Po odeznění akutních příznaků maximálního vzrušení můžete pokračovat v dalších pohybech penisu v pochvě a stimulaci ženy.
 • Úplné vytažení penisu z pochvy
  Pokud je ještě čas a vzrušení muže je na hraně, zbývá ještě jedna technika, které může orgasmus muže oddálit. Nedá se však aplikovat v případech, kdy je penis celý zasunut v pochvě a stimuluje zadní stěnu pochvy. Dá se aplikovat pouze tehdy, když je zasunutí penisu pouze mělké a to zhruba do jedné třetiny pochvy. Penis pomalu a opatrně vytáhněte z pochvy, proveďte dechové cvičení nebo zatajte dech a otevřete nebo zavřete oči podle toho, co na snížení vzrušení u vás více zabírá. Kontrola dýchání je základní technikou kontroly vzrušení a ejakulace. Odpoutejte pozornost od pocitů vzrušení. Zůstaňte v klidu. Mimo pochvu nepůsobí pocity tepla, stažení, ani kontrakce pochvy jako samovolná reakce provázející ženino vzrušení. Navíc je vzduch chladnější a tak i tímto podnětem může vzrušení snížit. Je to takový poslední zoufalý pokus jak zabránit vyvrcholení. Ale nemusí už mít očekávaný výsledek. Často se při tak vysokém vzrušení už nástup orgasmu prostě zastavit nedá.

  Tuto techniku samozřejmě můžete použít i v případech, kdy máte dostatečnou rezervu pro kontrolu svého vzrušení. Pak funguje zcela spolehlivě. Když opět získáte plnou kontrolu nad svým vzrušením, můžete pokračovat ve spojení. Nejdříve se však doporučuje provést několik mělkých zasunutí a teprve až si znovu zvyknete na podněty tření, můžete pokračovat v pohybech hlubších.

Která z technik je lepší?

To je otázka na kterou se nedá spravedlivě odpovědět. Každý muž je jiný a každý si musí najít tu svou... Nejtěžší je naučit se poznat jak na tom vaše okamžité vzrušení vlastně je. To je vlastně na celé technice nejdůležitější a také vám umožní správně se rozhodnout, jakou metodu snížení vzrušení použít. Pokud špatně odhadnete úroveň svého vzrušení, pak špatná volba techniky snížení vzrušení povede k vyvrcholení. každá z metod snížení vzrušení je jinak mužem prožívaná a každá má své výhody ale i nevýhody. Ten, kdo bude chtít zvládat své vzrušení až u hranice vyvrcholení, se musí všechny metody snižování vzrušení naučit bezpečně používat, prožívat a zvládat.

Trénink kontroly vzrušení na hraně vyvrcholení musí být dlouhodobý. Jedinou útěchou je, že případné "selhání" je velmi příjemné...

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)