Jste zde

Erotické hry s kartami - větší vyhrává I.

Erotické hry s kartami - větší vyhrává I.

Hlavní téma: "Hry s erotickým podtextem - erotické hry".

Jedná se o jinou variantu hry s kartami, kdy větší karty vyhrávají a nejnižší karta prohrává a hráč musí dát fant. Rozdíl je v pravidlech hry. Potřebujete karty, které mají číselnou hodnotu nebo karty obrázkové s posloupností hodnot figur.

Předpokládejme karty s číselnou hodnotou.

 • Před hrou se vytvoří seznam fantů o které se v jednotlivých hrách bude hrát.
 • Počet hráčů není nijak omezen.
 • Každé kolo v rámci jedné hry se hraje jako samostatné. Po každém se tedy řeší fanty.
 • Celá hra se opakuje několikrát za sebou, ale vždy začíná v takovém stavu odění hráčů, ve kterém v předcházející hře končila.
 • V rozdávání karet se hráči střídají. pokaždé tak bude vynášet jiný hráč po pravé ruce toho, kdo rozdával.
 • Každý hráč má k dispozici jeden žeton, který může jednou dát za fant. Jen jednou, ale může se rozhodnout za který fant to bude.

Karty se dobře zamíchají a rozdají. Karty se rozdávají tak, aby nikdo nevěděl o tom, jaké karty mají ostatní hráči. Každý hráč tedy ví, jaké karty má k dispozici, ale nezná situaci ostatních. V této variantě hry je možné, aby před zahájením hry každý hráč nabídl jednu svou kartu k výměně ostatním hráčům. Je logické a dá se i předpokládat, že každý se bude snažit nabídnout tu nejnižší kartu, kterou má. Pokud některý hráč kartu vyměnit nechce, tak nemusí. Výměnu pak vzájemně provedou pouze hráči, kteří o to mají zájem. Problém je, že dopředu nevíte, jestli si výměnou karty nějak polepšíte.

Hru začíná hráč po pravé ruce toho, kdo karty rozdával. Začínající hráč má má právo na stůl položit otočenou kartu jako první. Může se tedy rozhodnout jak vysokou kartu položí jako první, což pro něj může být velká výhoda. Pokud se totiž hraje o fanty a on ví, že jako první fant jsou například ponožky, rád se zbaví své karty s nejnižší hodnotou a přijde tak o fant. Ostatní hráči se snaží kartu přebít a získat tak lepší situaci. Pokud je sejdou dvě nejnižší stejné hodnoty, musí odložit součást oděvu oba hráči, kteří karty do hry použili.

V prvních hrách podle seznamu fantů tedy jde o to, co nejvíce udat karty s nízkou hodnotou, prohrát a odložit bezproblémový fant. Nemusí to však být pokaždé výhoda. Když totiž prohrajete fanty z prvních her, musíte počítat s tím, že v případě příštích prohraných kol budete muset odkládat fanty cennější, protože ty snadnější už prostě mít nebudete!!!

Vzhledem k tomu, že celá hra se většinou hraje několikrát za sebou vždy od začátku, ale začíná vždy ve stavu odění, které měli hráči na konci poslední hry, může se nakonec tato taktika cíleného odkládání fantů hráči vymstít!!! Tím je hra od počátku napínavější, neboť není možné dopředu odhadnout, jak se bude situace vyvíjet v dalších hrách.

Každý hráč má jeden žeton, který může dát místo fantu, ale jen jednou. Vítěz kola si může jako odměnu v příštím kole vzít žeton, který byl dán místo fantu - musí však mít hru vyhrát pomocí karty ESO a to v barvě první vynesené karty. Tím se blokuje možnost, že by žeton mohli chtít dva hráči najednou. Většinou však žeton zůstává na stole i několik her po sobě, protože ESO hráči nemají, nebo mají, ale jiné barvy. Žetony se také logicky odkládají až když "jde do tuhého", tedy v pozdním stádiu her, kdy už fanty docházejí...

Hra končí, když jsou vyloženy všechny karty. Hráči zůstávají oblečeni tak, jak jim čísti oděvu zůstaly po odevzdaných fantech.

Znovu se karty zamíchají a rozdají. V rozdávání karet se hráči střídají. První karu vždy vynáší hráč po pravé straně hráče, který rozdával. Tak je zajištěno, aby se hráči ve vynášení první karty prostřídali.

Hra se hraj podle stále stejných pravidel, jen postupem hry jsou už ze seznamu fanty nižších hodnot vyčerpané, odložené a tak je možné, že už od prvních kol dalších her někdo bude muset sáhnout k výměně fantu za žeton nebo prostě už musí odložit ty cennější části oděvu.

Hra končí až je dohráno celé kolo hry. Hráči, kteří už fanty nemají končí a sví zbylé karty odloží bez toho, aby bylo známo, jaké hodnoty měly. Ten první hráč bez oblečení prohrál a dostane na konci hry "trest". Ostatní hráči, kterým fanty zůstávají hrají sami mezi sebou pouze s kartami, které jim zbyly. Vítěz je ten, komu zůstane alespoň jeden fant.

Vzhledem k tomu, že hra se hraje několikrát za sebou a to pokaždé s novým rozdělením karet, nikdy dopředu není možné odhadnout jak nakonec skončí. Proto je o obtížné odhadnout jakou taktiku zvolit na počátku hry, když se hraje "o ponožky".

Hra je napínavá od začátku až do konce.

Seznam fantů

 • levá ponožka
 • pravá ponožka
 • hodinky nebo telefon
 • tričko
 • kalhoty
 • kalhotky nebo trenýrky
 • podprsenka - ženy jsou tedy o jeden fant zvýhodněny

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)