Jste zde

Epiziotomie - nastřižení hráze (perinea) při porodu

Epiziotomie - nastřižení hráze (perinea) při porodu

Volné pokračování článku "Perineum neboli hráz".

Epiziotomie  - jedná se o chirurgické nastřižení hráze (perinea) při porodu. Provádí se v přesně vymezených místech jako prevence jejího roztržení při průchodu plodu. V současnosti se provádí běžně a má profylaktický charakter. Je i prevencí pozdějších poruch pánevního dna. Podle lokalizace řezu se rozlišuje epiziotomie mediální, mediolaterální (šikmá) a laterální. Mediální epiziotomie se provádí ve střední čáře, hlavním nebezpečím je rozšíření či trhlina na oblast análního svěrače (proto se zabraňuje rychlému průchodu hlavy). Častěji se provádí laterální a mediolaterální epiziotomie. Nástřih se provádí směrem k hrbolu sedacímu. Délka nástřihu je cca 2 cm. Anestezie může být epidurální, svodná (pudendální blok) či infiltrativní. Po porodu se běžným způsobem zašije [řecky epision zevní pohlaví; -tomie]. Kontraindikací je HIV pozitivita matky, kdy by dítě mohlo být při porodu sekundárně nakaženo kontaktem s krví matky.

Perineum je latinský výraz pro hráz.
(Řecky: perinaion snad od peri- kolem a inao vyprazdňovat).

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)