Jste zde

Cunnilingus v kombinaci se stimulací hráze

Cunnilingus v kombinaci se stimulací hráze

Hlavní téma: "Cunnilingus".
Volné pokračování článků "Perineum neboli hráz", "Cunnilingus - orální stimulace hráze a hlazení klitorisu".

Cunnilingus, tedy poskytování orálního sexu ženě, v kombinaci se stimulací hráze prstem, není technika příliš známá. Skoro bych řekl, že se jedná o techniku až neznámou... Málokdo by totiž předpokládal, že perineum neboli hráz může mít pro vzrušení ženy a pro její uvolnění tak velký význam.

Prostě význam perinea je silně opomíjený. Neprávem! Při této technice je perineum přesně to místo, které je cíleně masírováno a je mu věnována speciální péče.

Z tantrického pohledu oblast hráze (perinea) zahrnuje konečník a pohlavní orgány a je s nimi úzce fyzicky i nervově propojena. Je to místo s velkým energetickým významem. Při cílené stimulaci hráze prstem, například při technice Cunnilingus a při současné orální stimulaci klitorisu mnoho žen nevnímá, že by je takovýto dotek vzrušoval. Překvapením pro ně však může být, že prožijí jiný průběh vyvrcholení než jindy... Často si nejsou schopné vybavit, proč orgasmus prožily tak intenzivně, ale hlavně uvolněně a s pocitem prožitku jiného rozměru vzrušení.

Hráz je velmi silné energetické místo a propojené s pohlavím. Pokud je stimulováno například jemnými kroužky polštářkem prstu, vnímá to žena jako vzrušující a uvolňující.

Pokud muž pokračuje ve stejné stimulaci i v průběhu orálního sexu a především v orální stimulaci klitorisu, pocity z masáže perinea jsou ve srovnání s pocity navozenými stimulací klitorisu minimální. Sice je žena výrazně nevnímá, ale jejich působení na uvolnění napětí svalstva pánevního dna a na uvolnění poševních svalů, za současné orální stimulace klitorisu, pokračuje dál. Žena je pak může vnímat například jako jemné šimrání, které ani za nijak významný podnět nemusí považovat.

Jenže právě toto "šimrání" a především reflexní uvolnění svalů pánevního dna a poševních svalů, může být příčinou, proč je žena tak dokonale připravena a naladěna na prožitek vyvrcholení! Možná proto může orgasmus vnímat jinak a jako intenzivnější, hlubší, naplněný ženskou energií. Tato technika je málo známá, ale to neznamená, že by nefungovala.

Nejedná se však o "šimrání" v délce sekund, ale o cílenou stimulaci hráze polštářkem prstu nebo prstů s cílem ženu dokonale uvolnit a připravit na vyvrcholení. Doba takovéto masáže pak u orálního milování představuje desátky minut, někdy i hodinu...

Zásadní význam pro zvyšování vzrušení ženy má stimulace klitorisu jazykem. Technik takovéto stimulace je více a proto doporučuji seznámit se s nimi v článku "Stimulace klitorisu jazykem. ANO, ale jak?".

Muž má dokonale pod kontrolou všechny stahy, které žena při orální stimulaci pohlaví a především klitorisu podvědomě prožívá. Jsou to stahy svalů pochvy i stahy perinea, které přímo souvisí se vzrušením, které žena prožívá při stimulaci pohlaví a především klitorisu. Pod bříšky prstů na perineu muž dokonale vnímá každou změnu a reakci, kterou jeho orální stimulace vyvolává. Naprosto dokonale pak rozpozná okamžik, které předchází vyvrcholení. Celá oblast hráze a perinea se stáhne a pak následuje několik orgasmických stahů střídaných uvolněním. Celá hráz i oblast konečníku začne "pumpovat". Muž tedy s předstihem pozná, kdy u ženy začíná závěrečná fáze vzrušení - vyvrcholení, neboli orgasmus....

S takovouto přípravou pak žena může orgasmus prožít trochu jinak, většinou překvapivě uvolněně...

Možné varianty stimulace hráze za současné orální stimulace klitorisu

  • Nejčastěji se používá pohyb polštářkem prstu v malých kroužcích přímo na perineu. Ty je však pro chvíli vhodné roztáhnout na větší, případně prsty a dlaní pohladit i dostupnou část hýždí a vnitřní strany stehen. Zabrání se tak "únavě z doteku", tedy "zevšednění" pocitů z doteku. Není to nic složitého, jedná se o roznesení pocitu doteku na větší plochu. Citlivá na dotek je také vnitřní strana stehen a hýždí a proto takováto změna stimulace vyvolá nové a příjemně vzrušující pocity, které si žena uvědomí a prožije víc, než kroužky na perineu. Je to změna stimulace, která podpoří vzrušení ženy. Pak se zase vraťte ke kroužkům na perineu. Ty podporují vzrušení ženy nepřímo, ale především podporují její uvolnění ...
  • Kroužky je vhodné čas od času vystřídat pohybem polštářku prstu po hrázi od konečníku až po spojení velkých stydkých pysků. Pohyb veďte nahoru a vracejte se dolů. Můžete lehce podráždit okolí konečníku a spojení velkých stydkých pysků. Žena takovou změnu stimulace zaznamená a ta pak podpoří její další vzrušení...
  • Další technikou, které je pro vzrušení při Cunnilingu přínosem je technika používaná při "Tahitském orálním sexu". Ve chvíli, kdy hladíte hráz od konečníku po spojení velkých stydkých pysků prstem, lehce je rozevřete a poslední článek prstu (Boží prst - prostředníček) zasunete do poševního vchodu. Jen poslední článek tohoto prstu. Pak lehounce zatáhnete směrem dolů ke konečníku. Ne moc silně, ale tak silně, aby se lehce protáhly svaly poševního chodu. Zasunutým prstem pokračujte v jemné stimulaci hráze a dolní části poševního vchodu. Stimulace musí být velmi jemná a ohleduplná. Přitom se orální stimulací soustřeďte přímo na klitoris. Techniku je potřeba vyzkoušet a naučit se ji, ale sami brzy poznáte, že pod prstem ucítíte zvýšený tah poševních svalů ve chvíli, kdy orální stimulaci klitorisu zintenzívníte. Prostě dojde ke stahu svalů pochvy (poševního vchodu), kterému Váš prst klade mírný odpor. Na posunu vzrušení ženy je opakování této techniky pak opravdu znát. Pozor - s tlakem prstů to nepřežeňte! Mají klást opor stahům pochvy, ne roztahovat poševní vchod...!!! Pak se zase vraťte ke kroužení prstu na perineu....
  • Nesnažte se o zasouvání prstu do pochvy a o stimulaci oblasti bodu G. To je úplně jiná technika, která se se stimulací perinea při orálním sexu nespojuje!
  • Nakonec můžete všechny techniky stimulace hráze prstem za současné stimulace klitorisu jazykem propojit do jediné. Orální stimulace klitorisu jazykem je jasná - používáte základní techniky orální stimulace ženy a techniky popsané v článku "Stimulace klitorisu jazykem. ANO, ale jak?". Přitom prstem kroužíte na perineu, občas jím pohladíte stydké pysky, zajedete jím do poševního vchodu a pro dokončení techniky jemně kroužky stimulujete dráhu od poševního vchodu až ke konečníku...
  • Zajímavá je technika "Stimulace klitorisu prsty v poloze pro "Tahitský sex"", která pro stimulaci klitorisu nepředpokládá orální dráždění, ale pouze kombinaci stimulace perinea, pochvy a klitorisu a to výhradně prsty. Přejít do klasické techniky "Tahitského orálního sexu" samozřejmě není žádný problém, ale popisovaná technika to nepředpokládá.

Nespěchejte, orální milování s touto technikou se dá běžně provádět hodinu i déle! Budete nejspíš překvapeni, jak mnoho stahů pochvy provází orální stimulace klitorisu a pohlaví. Také Vás možná překvapí, jak intenzivní stahy pochvy a konečníku ženě přináší vyvrcholení. To vše budete možná tak intenzivně vnímat poprvé. Nikdy předtím jste si nejspíš tak dlouho nehráli s tak malou částí ženského těla jako nyní, když jste jí hodinu hladili perineum a jeho okolí.

Sami zjistíte, jak je to příjemná technika. Jen se ji musíte naučit dávat i přijímat....

 

Poznámka

Článek pokračuje jako "Cunnilingus - orální stimulace hráze a hlazení klitorisu", ve kterém je popisovaná technika přesně opačná. Jazyk stimuluje perineum a prsty klitoris..

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)