Jste zde

Co možná snižuje sexuální touhu?

Co možná snižuje sexuální touhu?

Hlavní téma: Sexuální potřeba".
Volné pokračování článku "Antikoncepce" a "Poruchy sexuální touhy - libida".

Problémy s životním prostředím, čistotou vody, půdy i kvalitou potravin se dají dlouhodobě bagatelizovat. Média mohou ovlivňovat názory lidí, znalecké posudky mohou dokladovat nezávadnost chemikálií, surovin pro výrobu potravin, kvalitu půdy, vody, vzduchu. Mohou a domnívám se, že to také dělají. Jednou se dočtete nebo uslyšíte, že je vše v naprostém pořádku, jindy se dovíte, že hůře už ani být nemůže. Odpovědní pracovníci ministerstev mlží nebo prostě jen neví.... Tak se to dá dělat tak dlouho, dokud se nezačnou projevovat problémy lidí, zvířat a nakonec i přírody. V konečném důsledku na takovéto jednání nakonec stejně doplatí všichni.

Klasickým výstupem takovýchto problémů, které se ovšem za problémy nevydávají, je prudký nárůst civilizačních chorob, rakoviny, infarktů, mozkových a dalších příhod, demence, a dalších zdravotních problémů lidí. Lidé totiž konzumují potraviny a ty jsou rostlinného nebo živočišného původu. Pijeme vodu, dýcháme vzduch a dotýkáme se předmětů které jsou dnes už většinou produktem chemické velkovýroby.

Základním problémem naší doby je to, že jsme si na to všechno už zvykli. Díky tomu, že jednou je na stejnou věc nahlíženo bezproblémově a jindy přímo tragicky, jsme se naučili informace hodnotit tak, že je prostě pouštíme z hlavy, ignorujeme je. Už nás ani neudiví, ani neuklidní, ale také nás už ani nevyděsí. Informace typů "Celý svět je pohoršen...", "Lidé celé Evropy jsou znepokojeni..." nebo "Hrozí globální oteplování či ochlazování..." bereme se stejným nezájmem jako reklamy typu "Všichni lékaři se diví jak snadno jsem omládla..." nebo "Už nemusíte hledat nic nového, zázračný grál zdraví je nalezen...". Prostě jsme otupěli zleva i zprava.

Být otupělý vůči informacím však může znamenat, že časem otupíte i na selském rozumu a postupně ztratíte věky prověřený cit pro to, co je a co není rozumné a správné. Prostě o tom přestanete přemýšlet.

K takovému přístupu k životu vám nakonec pomohou i účinky právě těch chemických látek, které jsou všude kolem nás a které jsme už přestali vnímat a rezignovali jsme na rizika, která jejich každodenní používání nebo konzumace mohou pro zdraví lidí představovat.

Možná si říkáte, proč tak dlouhý úvod a jakou souvislost to má s lidskou sexualitou a sexem vůbec? Možná větší, než si dnes vůbec umíme představit.

Jen pro připomenutí názory na DDT, dřívější všelék na rostliny a geniální postřik proti všem škůdcům na které si jen vzpomenete. Po letech masového používání této látky se zjistilo, že se jedná o nesmírně nebezpečnou chemikálii, která ničí nejen škůdce rostlin, ale také ničí zdraví lidí. Právě ta masovost použití DDT přinesla do života lidí na celém světe nebezpečí narušení životního prostředí a intoxikaci rostlin i zvířat, která lidé konzumují. To se projevilo nejen na přímém zdraví lidí, kteří s touto a dalšími podobnými látkami přišli do styku, ale zákonitě se to muselo projevit na dalších generacích dětí, jejichž rodiče nějakým způsobem byli DDT "kontaminováni". Dnes je DDT a mnoho dalších chemických látek zakázáno používat, ale ke kontaminaci mas lidí už došlo. Další generace lidí dnes mají problémy s imunitou, alergiemi skoro na všechno.

Kontaminace lidí chemickými látkami v dobách minulých dnes často stojí za problémy s

  • potencí u mužů i žen
  • kvalitou spermatu mužů
  • donošením zdravého dítěte

Určitě za to nemůže jen to zmiňované DDT. Chemických látek, které mají vliv na lidské zdraví a se kterými jsme denně v kontaktu je obrovské množství. My už je ani nevnímáme, ale ony tady jsou. Najdete je v plastech, textiliích, vodě, vzduchu, půdě...

Takovou klasickou chemickou látkou, proti které se dnes otevřeně bojuje, jsou ftaláty. Používají se ke změkčování plastů. Proto je obsažena v mnoha výrobcích, které se používají jako předměty každodenní potřeby. Dnes je sice hranice obsahu této látky hlídána, ale v nulové hodnotě by ji měly obsahovat jen předměty, které přicházejí do styku s potravinami. Jenže člověk se s touto chemikálií může setkat i tam, kde by ho to ani nenapadlo. Je obsažená například v některých úklidových prostředcích, výrobcích z gumy, PVC, plastových obalech pro průmysl, podlahovinách plastových dílech strojů, aut a v mnoha dalších výrobcích, se kterými jsme denně v kontaktu. Ftaláty totiž zajišťují pružnosti těchto materiálů a snižují tak riziko jejich prasknutí. Proto se přidávaly a přidávají do některých druhů plastů, pryže a výrobků z nich, aby zajistily prodloužení jejich životnosti .... Při výrobě, používání i následné likvidaci se s nimi setkáváme, protože jsou prakticky všude.

Pro informaci - ftaláty byly využívány i v ředě erotických pomůcek. Proto se při jejich nákupu vždy řiďte tím, co je o materiálu ze kterých jsou vyrobeny uvedeno!!! Dnes se už tyto nebezpečné látky v erotických pomůckách používat nesmějí, ale kdo vám zaručí, že zrovna ta levná pomůcka ve slevě není ještě ze "starých zásob", kdy se ještě běžně používaly? Pokud není pomůcka jasně označena že ftaláty neobsahuje, nekupujte ji i kdyby Vám ji prodávali za korunu...

Dnešní náhrada skleněných vratných obalů - plastové láhve, tyto látky obsahuje také. Sice v úřady "schváleném" množství, které člověku zjevně nemůže uškodit, ale obsahují je. Také obaly na potraviny, dokonce obaly na přenášení hotových jídel, plastové sáčky, jednorázové plastové nádobí, plastové poháry, plastové talíře a nádobí... Pravděpodobně malé množství schválené jako "neškodné" by lidem opravdu nemuselo škodit. Problém je v tom, že za den těch neškodných dávek dostaneme více než mnoho a v celkovém součtu se pak nahromadí v těle a to v hladině, která už zanedbatelná není

S chemikáliemi se dnes setkáváme už od útlého dětství a proto jsme vlastně jejich účinku vystaveni celoživotně. Stačí si uvědomit jaký je dnes poměr mezi hračkami z přírodních materiálů a hračkami z plastů. Vlastně už od dětství připravujeme své děti na to, že jednou na tuto chemii doplatí.

Kdo si myslí, že výrobek z plastu po mnoha letech používání tyto látky neobsahuje, ten se mýlí. Vyzkoušejte rozlomit starou plastovou lžičku a čichněte si k ní. Ucítíte na lomu chemickou "vůni". A to i po letech.

Mezi chemikálie ovšem musíme započítat i syntetické léky nebo obecně léky jiné, než přírodní. Z pohledu sexuality libido nejvíce ovlivňují léky na vysoký tlak, cukrovku, antidepresiva, kortikoidy, imunosupresiva, antihistaminika a u léčení vážných nádorových nemocí pak chemoterapeutika nebo léky na léčbu pohlavních chorob, speciálně HIV.

O vlivu chemických látek na sex a sexuální touhu mužů i žen pojednává článek "Poruchy sexuální touhy a chemické látky".

Zájem& o sex možná snižuje i chemická antikoncepce

Velkým problémem lidí dnešní doby je problém se zájmem o sex. Možná, že vysvětlení by se dalo najít i v "kontaminaci" lidí chemickými látkami, které mají dopad na snížení pohlavní touhy čili libida.

Řada chemických látek působí na lidský mozek, ovlivňuje nálady, touhy i psychické a emoční rozpoložení. O některých se dnes už ví, že narušují činnost žláz vnitřní sekrece a ovlivňují tvorbu hormonů v lidském těle. Dokonce ovlivňují i hormony které mají přímou souvislost s lidskou sexualitou a libidem, tedy touhou po sexu. Jedná se především o testosteron u mužů a estrogen u žen. Pokud dojde k narušení hladiny těchto hormonů v těle, musí se to zákonitě projevit i u pohlavních funkcí, které řídí.

V poslední době mění stavba mužského těla i mužská psychika. Prokazatelně dochází u mužů k úbytku vousů a v důsledku absence fyzické práce se jim také vyplavuje méně testosteronu -mužského hormonu. Přibývá "mamínků", kteří se nedovedou odpoutat od péče matky a vyhovuje jim bydlet s rodiči a přitom navštěvovat přítelkyni. Tento stav může přervávat řadu let a není výjimkou muž kolem čtyřicítky v laskavé péči matky. Za "mamínky" životní prostředí sice nemůže, ale to na výsledku nic nemění. Dominantní mužská pozice se vytrácí. Zženštilost mužů má samozřejmě dopad na vztahové otázky i na převzetí odpovědnosti za antikoncepci. Muž většinou požaduje všechny výhody, nechce však nést za otěhotnění žádnou odpovědnost.

Možná problém spočívá i v používání hormonální antikoncepce. Za desetiletí jejího užívání byly ženami zkonzumovány stovky tun hormonálních přípravků. Tyto hormonální látky byly z části vyloučeny z těl žen močí, dostaly se do čističek odpadních vod, kterými prošly beze změn a pak do povrchových vod a spodních vod. Odtud jako pitná voda byly konzumovány ženami i muži, zvířaty. Cestou vody se dostaly k rostlinám a stromům. Prostě začaly cirkulovat v koloběhu přírody. A u mužů se postupně začínají projevovat zvýšené hladiny ženského hormonu v těle. Se všemi dopady na tělo i psychiku. Je prokázáno, že plodnost mužů se postupně v posledních letech snižuje a důkazem je statisticky prokázaný masivní nárůst asistované reprodukce.

Jaký závěr z toho vyvodit?

Nekladl jsem si za cíl vyvodit nějaký závěr! Spíše jsem chtěl na jednom místě upozornit na to, že žijeme v době, kdy je potřeba se zamyslet nad tím co děláme, čím se obklopujeme, jak žijeme... Možná zjistíme, že mnoho věcí ovlivnit nemůžeme, ale některé prostě dělat nemusíme. Můžeme si například pořídit nábytek ze dřeva a ne z plastu nebo dřevotřísky... Můžeme se vrátit k zahrádkaření a si pěstovat sami čerstvé, chemicky neošetřované ovoce a zeleninu. Málokdo si dnes uvědomuje, že červ v jablíčku znamená, že ovoce je jedlé, chemicky neupravené. Jinak by tam ten červík prostě nepřežil... Nemusíme kupovat vše v supermarketech, mnoho si si můžeme zajistit svépomocí. Možná, když nebudeme mít víc věcí, než ty, které opravdu potřebujeme, budeme si moci dovolit kvalitnější z přírodních materiálů. Nemusíme používat hormonální antikoncepci, můžeme si poradit jinak... Třeba budeme mít i víc dětí...

 

Pro zasmání

"Už mě za těch 35 let fakt štveš ,nechám se rozvést!!! "
Manžel:Mlčí.
Manželka:"Budu chtít náš dům ".
Manžel: Mlčí, jen přidá plyn...
Manželka:"A auto".
Manžel:Přidá plyn...
Manželka:"Stejně už mám několik let milence".
Manžel:Přidá plyn...
Manželka:"Tobě je to jedno?Copak, ty nic nechceš?"
Manžel:"Já mám všechno, co k životu potřebuji ".
Manželka:"A co to je?"
Manžel:AIRBAG...

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)