Jste zde

Bisexualita a partnerské vztahy

Bisexualita a partnerské vztahy

Volné pokračování článků "Sexuální orientace" a "Bisexualita".

Bisexualita jako třetí varianta sexuální přitažlivosti, je u mnoha lidí spíše spojována s představou z pornografických filmů, než s možností, že by něco podobného mohli zažít v reálném partnerském vztahu. Protože problematika bisexuality není jednoduchá, připomeňme si alespoň základní informace, které se k ní váží.

Bisexualita je typ sexuální orientace jedince k jedincům obou pohlaví zastoupená v přibližně stejné míře. Jedná se o nevyhraněnou pohlavní orientaci, určitý střet mezi homosexualitou a heterosexualitou. Bisexuál je člověk, který pociťuje sexuální přitažlivost jak k ženskému, tak i mužskému pohlaví. Jedná se tedy o jakýsi pomyslný střed mezi homosexualitou a heterosexualitou. Za příznivých okolností se projevuje schopností vytvářet citový vztah s osobou nebo osobami stejného i opačného pohlaví. Nejde tedy jen o sex navenek homosexuální nebo lesbický, ale především o to, zda je jedinec schopen navázat s oběma pohlavími také hlubší vztah, kterému říkáme láska. Citový vztah se nedá ani nařídit, ani vynutit. Proto může o pohlavní orientaci vypovídat zřejmě nejvíce. V lidovém vyjadřování se o bisexuálních jedincích říká, že jsou "podobojí".

Ve vztazích se rozlišují čtyři pohlavní orientace

Jak se s bisexualitou můžeme setkat

Nikdo nemůže bezpečně prohlásit, že by se mu něco podobného nemohlo přihodit. Dokonce to nemůže nikdo s jistou prohlásit ani sám o sobě. S bisexualitou se v osobním životě můžeme setkat za několika možných okolností. 

  • Žijete v bisexuálním vztahu a náhodně vyzkoušíte sex s osobou stejného pohlaví
  • Žijete v bisexuálním vztahu a postupně pocítíte vlastní změna v hodnocení náklonnosti ke stejnému pohlaví.
  • Seznámíte se s partnerem, který přizná bisexuální orientaci ještě dříve, než spolu budete mít sexuální vztah
  • Žijete s partnerem, který náhodně vyzkouší sexuální aktivitu s osobou stejného pohlaví.
  • Žijete s partnerem nebo partnerkou, která začne žít nejen s vámi, ale i s osobou stejného pohlaví.

O bisexualitě se dá hovořit u lidí, kteří měli heterosexuální pohlavní styk a později prošli obdobím náklonnosti ke stejnému pohlaví, případně prožili sexuální vztah s osobou stejného pohlaví. Může to však být i opačně, kdy člověk s homosexuální nebo lesbickou orientací projde obdobím, kdy ho přitahuje jiný člověk opačného pohlaví. Nejde však o to něco kategorizovat, zařadit, zaškatulkovat, definovat, ale mnohem důležitější je podívat se na to, jak situaci řešit nebo se s ní vyrovnat.

Bisexualita a vztahy

Co se navazování vztahů týká, není pravdou, že když si mohou vybrat z obou pohlaví, mají to snadnější. Bisexuál to má stejně těžké jako běžně orientovaní heterosexuální lidé, možná i mnohem horší. Orientace na obě pohlaví ho totiž nijak nechrání před odmítnutím jak od ženy, tak i od muže. Problémem je, že pro většinu heterosexuálních jedinců je bisexualita obtížně přijatelná. Ten druhý a neméně závažný důvod je, že podobně jako pro heterosexuály, je bisexuál obtížně přijatelný i pro homosexuální muže a lesby.

Někdo možná předpokládá, že bisexuálové jsou více promiskuitní jak heterosexuálové. Asi se to dá obtížně prokazovat, ale pravděpodobně to bude podobné. Bisexuálně zaměření jedinci se většinou nakonec "usadí" a citově se naváží na jedno pohlaví a hlavně na konkrétního jedince. Otázka věrnosti a promiskuity pak bude záležet spíše na osobnosti jedince než na jeho orientaci. Bisexuálního člověka sice přitahují obě pohlaví, ale většinou to není stejná přitažlivost ani sexuální, ani emoční. Někteří jsou možná přitahování podobně oběma pohlavími, ale asi hodně záleží na tom, na koho se citově bude vázat více. Schopnost prožívat erotické vztahy s oběma pohlavími nevypovídá o síle vztahu ke konkrétnímu člověku. Je ale více pravděpodobné, že bisexuál bude přitahovaný jedním pohlavím a souběžně bude schopen vztahu s druhým pohlavím. O silnějším vztahovém poutu však může rozhodnout osobnost člověka, se kterým naváže hlubší citový vztah. V konečném důsledku tedy může vzniknout klasický vztah muže a ženy, muže a muže i ženy a ženy. Oproti čistému homosexuálnímu vztahu je však rozdíl v tom, že bisexuál je schopen citového vztahu k oběma pohlavím.

Je rozumné začít vztah s bisexuálním člověkem?

Bisexualita si nevybírá, tento problém se týká mužů i žen. Pokud si tuto otázku budete klást, pak je jasné že si uvědomujete, že váš sexuální, ale hlavně partnerský vztah nebude asi běžný a hlavně snadný.

V partnerských vztazích asi největší roli hraje důvěra. Je to složité, ale více se dá pochopit problém, když se s ním partner svěří, než když situaci nenechá vyhrotit až do stádia, kdy se o jeho orientaci dovíte do cizích lidí případně při prozrazené nevěře. V partnerských vztazích potom mlže nastat mnoho situací, které se nedají dopředu předvídat. Včas partnery, při důvěrném rozhovoru řešený problém, se dá počátečním šoku ustát. Otázky se mohou vyjasnit, domluvit i snad i pochopit. Pro toho druhého bude asi nejtěžší partnerovu orientaci plně přijmout a pochopit ji.

U nových vztahů je to podobné. Bez úplného přijetí této situace a složité orientace na obě pohlaví se žádný vztah nedá dlouho udržet. Je to otázka vnitřního přesvědčení a to se nedá jen tak lehce ovlivnit nebo zlomit. Ani deklarované přijetí ještě není zárukou, že v budoucnosti nevzniknou problémy se žárlivostí a ty že nevyhrotí v hádky a vnitřní odpor. Představa, že se partner nebo partnerka schází a miluje s člověkem stejného pohlaví může být nakonec naprosto nepřijatelná pro další setrvání ve vtahu. Běžné heterosexuální páry řeší běžné rodinné problémy a ty se logicky nemohou vyhnout ani bisexuálnímu vztahu. Také představa nevěry s člověkem stejného pohlaví může mít mnohem více devastující účinky na vztah, než "běžná" nevěra. Určitě hodně záleží na tom, jaký člověk to je, jakou má povahu, jak se chová, jedná, jak je spolehlivý. Vždy však zůstává otázka, zda svou náklonnost k opačnému pohlaví dokáže potlačit a udržet v běžných mezích. Zaručit se nejde, ale copak se dá zaručit věrnost v běžném "normálním vztahu?

Bisexualita se dá (jen s velkou nadsázkou) přirovnat ke vztahu mnohoženství nebo mnohomužství. Oba tyto příklady jsou společensky obtížně přijatelné. Přitom nevěra je v dnešní společnosti častá a dokonce už i "společensky přijatelná". Představa domácnosti ve které žije jedna žena se dvěma muži nebo jeden muž se dvěma ženami je v našich končinách společensky neudržitelná. Přitom v jiných zemích je mnohdy takovýto vztah vynucen okolnostmi a běžně společností přijímán.

Ještě větší problém je v rodinách s dětmi. Je potřeba zvážit co nové vztahy v rodině udělají s dětskou duší. Jak děti přejmou situaci, se kterou si ne¨ví rady dospělí. V takovýchto případech je maximálně vhodné před dětmi nic neřešit, navzájem se před nimi nehádat a vše řešit mimo jejich dosah. Ideální je obrátit se na manželskou poradnu a tam se svěřit a hledat radu.

Bisexualita není promiskuita

Bisexualitu si asi každý podvědomě spojí s "švédskou trojkou nebo "ruskou trojkou". Asi vás zklamu, ale bisexuály tyto varianty možná přitahují stejně málo (nebo moc), jako heterosexuály, tedy páry složené z muže a ženy.

Podobně se s bisexualitou spojují představy o věrnosti a promiskuitě těchto lidí. Je potřeba si uvědomit, že bisexuální jedinci vůbec nemusí být rozeznatelní od svého "běžného" okolí. Tito lidé svoji orientaci většinou vůbec nedávají na odiv. Mají problém sami se sebou a s tím, co prožívají. Je to podobné jako s homosexuály. Také mají omezenější výběr partnera nebo partnerky. Ve většinové společnosti pak hraje roli i to, že ne každý heterosexuál je nezaujatý a bez předsudků. Heterosexualita se totiž od homosexuality obtížně odlišuje protože navenek vypadá podobně - orientace na stejné pohlaví. těžko si pak někdo dovede představit, že bisexuál je schopen plnohodnotného a uspokojivého sexuálního i rodinného života v heterosexuálním párů. Často se pak stává, že bisexuál se raději rozhodne pro společensky přijatelnější variantu vztahu, tedy heterosexuální partnerský vztah a svoji druhou orientaci uměle potlačuje. Věrnost je u většiny těchto lidí podrobena stejným zkouškám, jako u jiných párů. Jen rozdíl je v tom, že nevěra může být spojena se vztahem k osobě stejného pohlaví.

Bisexualita je dnes "IN"

Bisexualita je dnes ve středu zájmu a pozornosti především mladých lidí. To samozřejmě svádí k tomu se tvářit, že jste IN a nic vám není cizí a neznámé. Hodně této vlně pomohly celebrity v hudebním i filmovém průmyslu. Je to poměrně snadný způsob jak o sobě dát vědět, jak se alespoň na chvíli stát středem pozornosti. A celebrity s touto taktikou umí ve své propagaci zacházet. Ne všechny "prozrazené známosti" však jsou provázeny opravdovým bisexuálním vztahem. Náruživý polibek hvězd nemusí znamenat nic jiného, než to, že se stanou středem pozornosti fotoreportérů a novinářů bulváru. Mládež se však se svými idoly často ztotožňuje a tak se je také pokouší napodobovat. Mnohé experimenty s bisexualitou mají v pozadí právě tuto snahu kopírovat své oblíbené herce a herečky nebo hvězdy hudebního nebe. Pravdou je, že některé významné historické osobnosti i dnešní se k bisexuální orientaci přiznaly a také tak i žily a žijí.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)